Saturday, October 3, 2015

577 Mr. Chandra Babu Naidu should have swept Labor Welfare Centre, Kakumanu vari Thota. चंद्रबाबु नायुडु साब, काकुमानुवारि तोट, गुंटूर लेबर वॆल्फेर सॆंटर को स्वछ्छ करना था. శ్రీ చంద్రబాబునాయుడు గారు కాకుమానువారితోట గుంటూరు లేబర్ వెల్ఫేర్ సెంటర్ ను చిమ్మి ఉండాల్సింది.


Mr. Nara Chandra Babu Naidu like his Senior Crony Capitalist Chum Hon. Prime MInister Shri Narendra Modi, is a great show master. As a part of the 146th birth anniversary of Freedom Fighter and Martyr Shri Mohandas Karamchand Gandhi , Mr. Naidu swept at Main Centres of Guntur and Vijayawada Cities in the Residual Andhra Pradesh State of India. He should have swept the Labor Welfare Centre's Building and its 12 acre premises at Kakumanuvari Thota, Near Arundelpet Shankar Vilas Centre, Guntur. Cobras would have bitten him. త్రాచుపాములు కరిచి ఉండేవి. In writing this I have no illwill against Mr. Naidu. ఇలా వ్రాయటంలో నాకు శ్రీ చంద్రబాబునాయుడు గారి పై చెడుకుళ్ళు ఏమీ లేదు. Neither am I playing any prank against him. నేను శ్రీ నాయుడు గారిపై జోకులు వేయటం లేదు. It is the other way round. Mr. Modi and Mr. Naidu are playing with the hearts and minds of people. జరుగుతున్నది ఇంకోటి. శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు మరియు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు, ప్రజల గుండెలతో, మెదళ్ళతో ఆడుకుంటున్నారు.

Question: Why have you raised the issue of cleaning the Labor Welfare Centre at Kakumanuvari Thota, near Bongarala Bidu, Guntur, now after everything is finalised by Mr. Babu?Ans: Municipal Workers, to their best of their abilities, clean the Jinnah Tower Centre, Guntur every day. What is the use of sweeping the same thing again and again? GMC Sanitary Staff has poured quintal of Bleaching Powder on the Donka Road (This road connects Guntur City Bus Station with the road which proceeds to Amaravati and Tadikonda , in other words the New Capital Area. Apart from the tokenism of Gandhi's Birthday, Mr. Naidu's visit might have prompted the authorities to close all the belt shops and wineshops on Donka Road (of course for the morning session of the day).

Then, there is another Achilles heel of Donka Road, between 4th and 5th lines of Arundelpet, where the Municipal drainage canal flows in the middle of the Road. The ostensible reason for the flow of the drainage channel in the middle of the road, seems to be a stay brought by an adjacent householder on the Donka Road, whose house might have been about 11 ft. demolished by GMC as a part of road widening. He seems to have raised some genuine grievance about the alignment of the Road between the Donka Road Railway Underbridge and the 5th line Arundelpet.

The alignment drawn by GMC seems to have virtually left out some houses on the South facing side under pressure from some influential persons. There seems to be a need to reopen the alignment and work out a fresh widening line, for which the GMC Officials seem to be reluctant. Whatever be the reason, whoever be at fault, thousands of people using the Donka Road heavy traffic are suffering owing to the flow of drainage canal in the middle of the road between 4th and 5th Lines. Nobody knows the efforts made by the GMC to get the court stay vacated. or some other compromise solution worked out by GMC, to alleviate the sufferings of thousands of people.

As a precautionary measure, the GMC Sanitary Staff seem to have poured one month quota of the bleaching powder consumption, on the 1st and 2nd days of OCTOBER itself. The remaining month, probably they may not drop even a spoon of bleaching powder.

Some people might have expected that Mr. Chandra Babu Naidu would visit the Donka Road area. This ybrao-a-donkey's wishful thinking was that Officials would dare to tell Mr. Naidu that there is a 12 acre site available at Labor Welfare Centre, Kakumanu vari Thota, which can be acquired from the Labor Welfare Department paying them some decent compensation, and allotting a smaller site (the building may need just about 500 sq.yds.) in an industrial area, and permitting them to use the millions of Rupees compensation which will be paid by the Govt. for the intended purpose of Labor Welfare.

The Centre is just a stone's throw away from the Guntur Main Railway Station and 10 minutes walk from it. The 12 acre site is also proximate to New Guntur Railway Station which links Guntur with Tenali and the Chennai-Calcutta Main Railway line. This type of proximity both to New Guntur, Guntur Main and Mangalagiri are very important for saving transport costs. On the 12 acre site, a 14 floor Building can be raised within six months, like the 14 floor LIC Building on Anna Road, Chennai. It would have provided a reasonably decent accommodation for the Secretariat of the Residual A.P. Over a long period of time, millions of Rupees could have been saved on motor transport rents, fuel, owing to proximity to the Rlwy. Station.

Mr. Naidu is hell-bent upon handing over thousands of acres obtained from Capital Area farmers with threats of impending land acquisition, on a gold platter to Singapore Government, which is a mask (mukhOTa ముసుగు) to some Private Sector fellow. Swami Vivekananda used to blame "karma" whenever somebody blamed. Sameway, the People of Andhra Pradesh should blame their "karmas" which will make them Security Guards in the buildings erected by their Singapore Masters. మనకి రాజధాని ప్రాంతంలో, భవనాలను, హోటళ్ళను, జూదగృహాలను నిర్మించిన, సింగపూర్ యజమానలు దగ్గర లేక జపాన్ యజమానుల దగ్గర సెక్యూరిటీ గార్డుల్లాగా పనిచేసే యోగం ఉందేేమో. రోజూ ఎంచక్కా ఇత్తడి బటన్లకు, నేమ్ బాడ్జీలకు , మెరిసే బూట్లకు పాలిష్ కొట్టుకుంటూ, మన యజమానులకు సలాములు కొట్టుకునే భాగ్యం, మనకు అంత తేలికగా లభిస్తుందా. ఏమో.

Apart from Mr. Naidu's itch of love towards Singapore, there is another hitch in locating some important Offices of A.P. State Government at this 12 acre site. Its East road faces the rear side of Bongarala Bidu Mahaprasthanam (grave). Astrologers would have definitely raised an objection. But the grave has been there for the last about 100 years, and is very convenient for the population of Guntur City. బాబుగారి ఒప్పుకున్నా ఆయనగారి జ్యోతిష్కులు ఒప్పుకోరు. అయ్యగారి జ్యోతిష్కులు ఒప్పుకున్నా రైవల్ జ్యోతిష్కులు తీవ్రంగా దుయ్యబడతారు.

Earlier I did not write about this Labor Welfare Centre Building and its 12 acre site, because it is near my house, and location of a sky scraper at that site might have resulted in a Real Estate Boom in our area. At least some of my readers might have suspected that I have proposed the Labor Welfare Centre because of my selfishness. Actually, there is already a Real Estate Boom in our Area, and prices of house sites have skyrocketed in Arundelpet Area, like other areas of Guntur City.

The Rs. 350 crore (Rs. 3.5 billion) SAID TO HAVE BEEN released by the Govt. of INdia would have been sufficient to raise a 14 story building in the 12 acre Labor Welfare Centre Site, within six months. కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది అని చెప్ప బడుతున్న రూ. ౩౫౦ 350 కోట్లతో, ఆరునెలలలో, ఈ ౧౨ 12 ఎకరాల స్థలంలో ౧౪ 14 అంతస్తుల భవనాన్ని తేలికగా నిర్మించవచ్చు.

If A.P. High Court and Raj Bhavan are established at Tirupati (Governors and Supreme Court Judges, High Court Judges love Tirupati), it would have save millions of Rupees. Establishing A.P. Assembly and Council at Kurnool would have reduced some dis-satisfaction in the minds of Rayala Seema People. Shifting some State Level Offices to Visakhapatnam, RAjahmundry-Kakinada, Tadepalligudem, ONgole would have created some level playing ground for all the District towns/cities. It would have probably assuaged the feelings of some leaders like T.G. Venkatesh, Baireddy Rajasekhara Reddy, Shri Divakar REddy, Shri Raghuveera Reddy, Shri K.E. Krishna Murthy.

This type of 12 acre sites may also be available in other District Headquarter Towns of Residual Andhra Pradesh, where some high-level buildings can be raised every year, with Central help, but WITHOUT KNEELING BEFORE SINGAPORE OR JAPAN. ఇలాంటి ౧౨ 12 ఎకరాల ప్రభఉత్వ స్థలాలు మన రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో దొరుకుతాయి. ఏటా ఒక భవనం చొప్పున నిర్మించుకున్నా వికేంద్రీకరణ విజయవంతం అవుతుంది.

SINGAPORE LIKE CITY even if it becomes a reality in Residual AP Capital Region, it will not really benefit the Lower Middle Class and the Working Class people of A.P. I shall write about this some other time. We can write a thousand pages about problems which we can invite, by building Singapore like Cities.

TAIL PIECE पुच्छल तारा या धूमकेतू తోక చుక్క


"...Some people are raising questions on the Rs 1.65 lakh crore package announced by me. They are asking whether it will come or not. Should a single rupee be given to the present government. Will it reach you?..."

"... Even if I give it, his (Nitish's) arrogance is so much that he may even return it. I am worried that even if I give the Rs 1.65 lakh crore to the state, he will announce that he does not require this money as it has been given by Modi. I cannot trust him ...". (Mr. Narendra Modi addressing people of Bihar, referring to its CM Nitish Kumar).

"...The government in Delhi is not doing any favour to anyone. This is the right of Bihar and its people, which I am trying to provide unlike in the past. I am fulfilling the responsibility entrusted to me, ...This is not Modi's money, it belongs to Bihar and its people..."
ybrao-a-donkey's humble views. You need not agree with me. You have every right to express your views and criticise me. Welcome. वैबीराव गधे के विनम्र राय। आप मुझ से सहमत होने के निर्बंध नहीं है। आप को अपने अभिप्रायों को व्यक्त करने के और मुझे खुरदा पकडने के सभी हक हैं। स्वागत. వైబీరావు గాడిద వినమ్ర వ్యాఖ్య. మీరు నాతో ఏకీభవించవలసిన నిర్బంధం లేదు. మీ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే స్వేఛ్ఛ, నన్ను విమర్శించే అన్ని హక్కులు మీకున్నాయి. స్వాగతం.

First of all Mr. Narendra Modi should release the Rs. 125,000 crore (Rs. 1.25 tillion or about $200 billion). My intuition says that he will not release, even if BJP wins in Bihar.

One solution
Mr. Modi should release the Rs. 125,000 package to Bihar now itself. After all why should Nitish Kumar & Lalu Prasad Yadav become Sukracharyas, as if Mr. Modi were Emperor Bali throwing away three yards of land sought by God VAmana? The should have the courage and moral conviction to say "Ok. We welcome the Rs. 1.25 trillion, if Mr. Modi releases the funds IMMEDIATELY. After all, Bihar will benefit. As a token of our gratitude to Mr. Modi, we shall withdraw all our candidates in the fray, to enable BJP form a Govt. in Bihar. We shall limit our role to watch and ensure that the new BJP leaders will not create new scams out of the Rs. 1.25 trillion. "

In Telugu language, there is a proverb. "Mabbullo nILLu cUsi munta olaka pOsukOna?" . English gist: Seeing the water in the clouds (in anticipation of rain from clouds), shall I spill the water in my pot? మబ్బుల్లో నీళ్ళు చూసి ముంత ఒలక పోసుకోనా. అని.

There seems to be a threat from Mr. Narendra Modi, that the Rs. 1.25 trillion will not be released if BJP does not come to power, when he says: "Should a single rupee be given to the present government. Will it reach you?... "

If Mr. Narendra Modi releases half of what he is promising to Bihar i.e. half of Rs. 1.25 trillion = about Rs. 650 billion, Mr. Chandra Babu Naidu would NOT HAVE RETURNED THE BUCKS. He might have built temples for Mr. Modi. (This gratitude is not guaranteed because, Mr. Chandra Babu Naidu has a history of backbiting his own father-in-law Late N.T. Rama Rao). శ్రీ మోడీగారు బీహార్ కు ఇస్తామంటున్న లక్షా ఇరవై అయిదు కోట్లలో సగమైనా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కి ఇస్తే శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడుగారు వద్దనరు కదా. మిత్రభేదంలలో చిన్నయ సూరిగారు వ్రాసినట్లు శునకము తనకోగిరము పెట్టువాడికడకు చేరి నోరును తోకను చూపును. అయినను దానికి ఒక ఎముక ముక్క కూడ వేయరు. ద్విరదము కరము ధీరముగా అవలోకించుచు సారె కాధోరణోపలాలితమై మెల్లగా కబళము కొనియెడిని. ఏనుగు, తనని మావటివాడు లాలిస్తు ఉంటే, తొండాన్ని అలా అలా ఊపుతూ మెల్లగా ముద్దలు మింగుతుంది. అలాగా, చంద్రబాబు గారు ఎంత మొత్తుకుంటున్నా మోడీ గారు ఇతరి రాష్ట్రాలక విదిలించే రూలు ప్రకారపు మొత్తాలే తప్ప అదనంగా ఏమీ విదిలించటం లేదు. బీహార్ కి రూ. లక్షా ఇరవయి అయిదుకోట్లు ఇస్తానంటుంటే ఎలా నమ్మటం.

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.