Thursday, February 14, 2019

1079 జనరల్ నాలెడ్జ్ మల్టీపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నల క్విజ్ Multiple Choice Questions Quiz in Telugu language


మనము స్వర్గీయ దుగ్గిరాల గోపాల కృష్ణయ్య పుట్టిన ఈ పుణ్యభూమిలో పుట్టినందుకు ఎంతో గర్వించాలి. ఈ దేశం, ఈ రాష్ట్రాలు (తెలంగాణ, శేషాంధ్ర) కుక్కలు చింపిన విస్తరిలాగా అయిపోయినా మనకు ఇంకా జీవితంపై మమకారం, అనురాగం ఉండాలి అనుకుంటే, అది దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య, ప్రకాశం, తిరుమల రామచంద్ర, అల్లూరి సీతారామరాజు వంటి మహనీయుల వల్లనే. నిజానికి ఇలాంటి మృతవీరులు పలువురు ఉన్నారు. కానీ మన భారతీయుల, తెలుగు వాళ్ళ జ్ఞాపక శక్తి బలహీనమైనది, కనుక మనం అతి కొద్ది పేర్లనే స్మరించుకోగలుగుతున్నాం.

I undertake English, Hindi, Telugu language Translations. My labor charges: Ind. Rs. 110 per input page. E-mail input files to y b h a s k @ g m a i l .com. No need to phone.


MULTIPLE CHOICE QUESTIONS TEST No. 92141


Here is a 10 Multiple Choice Question Test on your favorite subject. These questions can be answered online, and score can be checked by clicking `getscore` button at the top of the questions or at the bottom of the questions. There are minus marks of 0.5 (half mark) for each wrong answer. If any questions are left out, there will be no change in score. Answers for each question can also be checked by moving your mouse on the word `mouse` at the end of each question. You can try and retry any number of times.

You will get your scoresheet here1) ఏపీపీఎస్ సీ పరీక్ష : వైద్యశాస్త్రం : మలేరియా దోమల ద్వారా వ్యాపిస్తుందని కనుక్కున్నవాడు :
a`పాశ్చర్ b`జెన్నర్ c`రోనాల్డ్ రాస్ d`హానిమాన్ --జవాబులు చూడటానికి మౌస్ ఇక్కడ.


2) ఏపీపీఎస్ సీ పరీక్ష : భారత చరిత్ర : కాకోరీ ఉదంతంలో విప్లవకారుల లక్ష్యం :
a`బ్రిటిష్ సైనికులను చంపటం b`రెలులో బాంబులను పేల్చి బ్రిటీష్ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించటం c`ప్రయాణీకుల దోపిడీ d`ప్రభుత్వ డబ్బును దోచి నిధుల సమీకరణ --జవాబులు చూడటానికి మౌస్ ఇక్కడ.


3) ఏపీపీఎస్ సీ పరీక్ష : భారత చరిత్ర : స్వాతంత్ర్యోద్యమ రామదండు నిర్మాత :
a`త్రిపురనేని రామస్వామి b`పట్టాభి c`దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య d`వావిలాల గోకృ. --జవాబులు చూడటానికి మౌస్ ఇక్కడ.


4) ఏపీపీఎస్ సీ పరీక్ష : భారత చరిత్ర : బ్రహ్మ సమాజ్ ఒక____ఉద్యమం.
a`బహుదేవతారాధక సంస్కరణలు b`కులీనాచారాల సమర్ధన c`ఏకదేవోపాసనా సంస్కరణలు d`బ్రిటీష్ పాలన వ్యతిరేకోద్యమం --జవాబులు చూడటానికి మౌస్ ఇక్కడ.


5) ఏపీపీఎస్ సీ పరీక్ష : భారత చరిత్ర : మింటో మార్లే సంస్కరణలు : ముస్లింలకు ప్రత్యేక నియోజక వర్గాల లక్ష్యం :
a`ముస్లింల ప్రయోజనాల రక్షణ b`ముస్లింలకు ప్రోత్సాహం. c`విభజించి పాలించటం. d`కాంగ్రెస్ ప్రభావాన్ని తగ్గించటం. --జవాబులు చూడటానికి మౌస్ ఇక్కడ.6) ఏపీపీఎస్ సీ పరీక్ష : వైద్యశాస్త్రం : నేటి భారత్ లో టైఫాయిడ్ ఒక___ :
a`త్వరగా వ్యాపించే అంటు వ్యాధి b`మహమ్మారి పాన్ డెమిక్ c`అంటువ్యాధుల సమ్మేళనం (సిండెమిక్) d`స్థానీయ వ్యాధి (ఎండెమిక్) --జవాబులు చూడటానికి మౌస్ ఇక్కడ.


7) ఏపీపీఎస్ సీ పరీక్ష : భౌతిక శాస్త్రం : వాహన బ్యాటరీలలోని విష పదార్ధం ?
a`ఇనుము b`సీసం c`అల్యూమినియం d`రాగి --జవాబులు చూడటానికి మౌస్ ఇక్కడ.


8) ఏపీపీఎస్ సీ పరీక్ష : భారత చరిత్ర : క్రిప్స్ మిషన్, భారతీయులకు ఇవ్వటానికి చేసిన ప్రతిపాదన :యుద్ధానంతర___ :
a`స్వాతంత్ర్యం b`డొమినియన్ c`సంస్థానాలవిలీనం d`భారతఎగుమతులకు బ్రిటన్ లో రక్షణ --జవాబులు చూడటానికి మౌస్ ఇక్కడ.


9) ఏపీపీఎస్ సీ పరీక్ష : వృక్షశాస్త్రం : చలికాలం ముందర, లేక వర్షాభావ స్థితుల్లో ఆకులు రాల్చే మొక్క ఏది ?
a`సతతహరిత b`డెసిడ్యుయస్ c`వెడల్పు ఆకులున్న చెట్టు (బ్రాడ్ లీవ్ డ్) d`ముళ్ళ చెట్టు థారన్ --జవాబులు చూడటానికి మౌస్ ఇక్కడ.


10) ఏపీపీఎస్ సీ పరీక్ష : భౌతిక శాస్త్రం : తక్కువ శబ్ద శోషణ గుణం కలిగిన పదార్ధం :
a`గ్లాస్ ఊల్ b`పోలీ వినైల్ ఫోమ్ c`స్టీల్ రేకు d`చెక్క తలం --జవాబులు చూడటానికి మౌస్ ఇక్కడ.

Saturday, December 8, 2018

1078 It will not really matter much, which bourgeoisie party wins 2018 Assembly Elections in Telangana State


It will not really matter much, which bourgeoisie party wins 2018 Assembly Elections in Telangana State. Why? Ans: Remember, what happened between 2014 and 2018 in Telangana State? All the Telugu Desam Legislators hopped comfortably to TRS Party, resulting in near dissolution-defunctness of the TDP in Telangana State. Similarly, bulk of the 2014 Telangana Congress MLAs jumped over to TRS Party. Some of them have become Ministers. Neither TRS Party, nor the respective turncoat Legislators had any sense of ethics or morality. It also shows the 'moral bankruptcy' of the Top leadership(s) of both TDP and Congress Parties. The High commands of both the Telugu Desam and Congress Parties have given tickets in 2014 to such morally-despicable persons who have the capacity to spend millions in Elections. The High Commands of both the Telugu Desam and Congress Parties sold the Party Tickets to actual goons and near-goons without worrying about their moral worth, simply because the Spending Capacity and mob mobilising capacity were the Deciding Factors.

Now, history is going to repeat


If TRS wins , all the TDP and Congress Legislators will jump over to TRS, and vice versa.

Question: How to view the cavassing styles of Mr. K. Chandrasekhara Rao (Telangana CM) and Mr. N. Chandrababu Naidu (A.P. Chief Minister)


Ans: Both belong to the same school of Congress. In Telugu language, there is a proverb: atani kanTE ghanuDu AchanTa mallanna. Another proverb: guDini mingE vADu okaDaitE, guLLO lingAnni vErokaDu. One more proverb: tADi nekku vAnini taladannu vADu unDunu. Gist: If one person can swallow a temple, another person can swallow not only temple, but also its phalluses and idols.

Question: WHO is going to win between them?

Ans: It does not really matter. English Proverb: Every dog will have its own day. Both KCR and Chandra Babu Naidu will meet their nemesis in a few years.

Question: Will KCR win this Dec. 2018 Assembly Election?


Ans: Mr. K. Chandrasekhara Rao is likely to win this Election, albeit with some reduction in seats.

Foremost Reason 1.

People of Telangana still continue to nurse their partly erroneous impression that they were enslaved by Andhra People, that their lands were knocked away by Andhra People, that their jobs have been stolen by Andhra People, that their River waters have been stolen by Andhra People. KCR has, in 2014, successfully exploited these feelings by pouring petrol into these embers of hatred. And, since then, he, from time to time, made sure that the hatred does not get extinguished, by making incendiary speeches while addressing innocent people of Telangana.

KCR & his Family of KTR, Harish Rao, and Kavitha should realise
that some people can be misled at some places on some occasions. But all the people, at all the places, cannot be continuously misled at all times. Some day or other, people are bound to 'open their eyes' and see the nefarious motives of KCR & Family. Even if the above grievances of Telangana people are genuine, yet, they cannot expect KCR & Family to redress them, selflessly. The illiterate, semi-literate people of Telangana may not know what Mr. Winston Churchill the War-time Prime Minister was reported to have said about Indians:--
"...Power will go to the hands of ras­cals, rogues, free­boot­ers; all Indian lead­ers will be of low cal­i­bre & men of straw. They will have sweet tongues and silly hearts. They will fight amongst them­selves for power and India will be lost in polit­i­cal squab­bles. A day would come when even air and water would be taxed in India ..."


About: Being enslaved by Andhra People

Ans: Throughout the Islamic rule of Telangana [approx. from 1320 A.D. Defeat of Pratapa Rudra-2 to 1948 A.D. Police Action against Nizam), the People of Telangana were enslaved by Iranian Bahamanies, and the Turkish Invaders from Delhi. The People of Telangana were made to prostrate and say "bAncanu dorA kAl mokkutA" (English: I am your slave. I prostrate at thy feet). All these 750 years approximately, who made Telangana People slaves? Andhra People?

In fact, we should give credit to Late N.T. Rama Rao, Chief Minister 1983-1985 of United Andhra Pradesh, for releasing people of Telangana from their 'bAncanu dorA kAl mokkutA' lives, by removing the hereditary system of Patel patwAris (Village Administrator and Village Accountant) in Villages. Till then, the Patel Patwaris were continuing their hegemony on the Telangana Rural Population, by colluding with Village Landlords. NTR had brought in the modern system of Village Revenue Officers and Village Administrative Officers.

Question: Is it not true that migrants from Andhra Area have purchased all the lands of the poor Telangana Farmers at throwaway prices? Is it not true that Landlords of Andhra have purchased all vacant City lands and house sites in Hyderabad to speculate? Consequently, Telangana farmers have become Agricultural laborers; Telangana house owners have become home-tenants; Telangana youth became petty workers in Factories owned by Andhra People. Correct or not?
Ans: Partly correct. This problem of Landlords, Merchants, cornering agricultural lands, vacant waste lands, for speculative and Real Estate purposes is a National problem, not confined to Telangana or Hyderabad City. For example, in Hyderabad, lands, house sites and factories were purchased by Landlords and Business Persons not only from Andhra Pradesh, but also from all other States of India. Hence, the problem does not pertain to Regions and Sub-Regions. The problem pertains to Exploitation of Working Classes, particularly Unorganised Working Classes by Landlords, and Business Persons.

This type of problems cannot be solved by igniting and stroking Regional hatred, Religious hatred or caste hatred, or some other hatred. This problem can be solved only by Nationalisation of all Private Properties. In other words, a sort of drastic Communism/ Marxism / Socialism. There should not be money or wealth left in the hands of some Landlords / Business persons / Industrialists.
Lands / Wealth may not remain in the hands of Indian Landlords/Industrialists any longer
Today, State Governments are competing with one another to squeeze all the lands from Farmers, and alloting them to Foreign Corporates and Industrialists at throwaway prices. Pretext: Creation of more jobs by the Businesses and Industries started by the Multi National Companies. Nobody checks whether the Business Persons and Industrialists really start the promised Factories or not. The Foreign Corporates who receive cheap lands from State Governments may use the lands for Speculative purposes. Thus, now, the Enslavement of Telangana People in the Hands of Andhra People will be replaced by Enslavement in the hands of Global Multi Nationals.

To continue adding / deleting / modifying.

Friday, October 19, 2018

1077 People of Residual Andhra Pradesh should be fortunate, and the People of Telangana State may have tumultous days ahead!


As anticipated by everybody, Swami Paripoornananda, a self-declared pIThAdhipati, has joined Bharatiya Janata Party. He, seems to own, the Bharat Today Telugu T.V. Channel, which has since its inception been giving him more than adequate publicity. It is also reported that Swami Paripoornananda is going to contest to Telangana State Assembly with BJP Ticket. Journos have predicted long back that Swami Paripoornanda is going to be another Yogi Adityanath. It is the fortune of the Residual Andhra Pradesh State that Swami Paripoornanda is not going to contest from A.P. State. TRS Supremo and the Chief Minister of Telangana State Mr. K. Chandrasekhara Rao has already tried to reign the Swamiji, by getting him expelled from Telangana State. Of course, it is a different thing, Swamiji obtained Court Orders lifting the ban. It is well-known that KCR is a devotee of Swamijis, and is full of superstitions. And, Mr. KCR will not spare anybody whom he sees as challengers to his supremacy. Readers may remember that Mr. KCR called the Former Prime Minister Mr. Manmohan Singh-- a chaprasi. Mr. KCR called Mr. Nara Chandrababu Naidu, Former Chief Minister of United Andhra Pradesh, a THIEF. Now, we have to see, what he is going to call Swami Paripoornanda Saraswati. Swamiji has so far excelled in abusing People of other Religions and incurred their wrath. Now, we have to see, how Swamiji is going to tackle Mr. Kaluvakolanu Chandrasekhara Rao.

Incomplete. Shall add / modify / delete, to make this Article more meaningful.