Saturday, October 3, 2015

577 Mr. Chandra Babu Naidu should have swept Labor Welfare Centre, Kakumanu vari Thota. चंद्रबाबु नायुडु साब, काकुमानुवारि तोट, गुंटूर लेबर वॆल्फेर सॆंटर को स्वछ्छ करना था. శ్రీ చంద్రబాబునాయుడు గారు కాకుమానువారితోట గుంటూరు లేబర్ వెల్ఫేర్ సెంటర్ ను చిమ్మి ఉండాల్సింది.


Mr. Nara Chandra Babu Naidu like his Senior Crony Capitalist Chum Hon. Prime MInister Shri Narendra Modi, is a great show master. As a part of the 146th birth anniversary of Freedom Fighter and Martyr Shri Mohandas Karamchand Gandhi , Mr. Naidu swept at Main Centres of Guntur and Vijayawada Cities in the Residual Andhra Pradesh State of India. He should have swept the Labor Welfare Centre's Building and its 12 acre premises at Kakumanuvari Thota, Near Arundelpet Shankar Vilas Centre, Guntur. Cobras would have bitten him. త్రాచుపాములు కరిచి ఉండేవి. In writing this I have no illwill against Mr. Naidu. ఇలా వ్రాయటంలో నాకు శ్రీ చంద్రబాబునాయుడు గారి పై చెడుకుళ్ళు ఏమీ లేదు. Neither am I playing any prank against him. నేను శ్రీ నాయుడు గారిపై జోకులు వేయటం లేదు. It is the other way round. Mr. Modi and Mr. Naidu are playing with the hearts and minds of people. జరుగుతున్నది ఇంకోటి. శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు మరియు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు, ప్రజల గుండెలతో, మెదళ్ళతో ఆడుకుంటున్నారు.

Question: Why have you raised the issue of cleaning the Labor Welfare Centre at Kakumanuvari Thota, near Bongarala Bidu, Guntur, now after everything is finalised by Mr. Babu?Ans: Municipal Workers, to their best of their abilities, clean the Jinnah Tower Centre, Guntur every day. What is the use of sweeping the same thing again and again? GMC Sanitary Staff has poured quintal of Bleaching Powder on the Donka Road (This road connects Guntur City Bus Station with the road which proceeds to Amaravati and Tadikonda , in other words the New Capital Area. Apart from the tokenism of Gandhi's Birthday, Mr. Naidu's visit might have prompted the authorities to close all the belt shops and wineshops on Donka Road (of course for the morning session of the day).

Then, there is another Achilles heel of Donka Road, between 4th and 5th lines of Arundelpet, where the Municipal drainage canal flows in the middle of the Road. The ostensible reason for the flow of the drainage channel in the middle of the road, seems to be a stay brought by an adjacent householder on the Donka Road, whose house might have been about 11 ft. demolished by GMC as a part of road widening. He seems to have raised some genuine grievance about the alignment of the Road between the Donka Road Railway Underbridge and the 5th line Arundelpet.

The alignment drawn by GMC seems to have virtually left out some houses on the South facing side under pressure from some influential persons. There seems to be a need to reopen the alignment and work out a fresh widening line, for which the GMC Officials seem to be reluctant. Whatever be the reason, whoever be at fault, thousands of people using the Donka Road heavy traffic are suffering owing to the flow of drainage canal in the middle of the road between 4th and 5th Lines. Nobody knows the efforts made by the GMC to get the court stay vacated. or some other compromise solution worked out by GMC, to alleviate the sufferings of thousands of people.

As a precautionary measure, the GMC Sanitary Staff seem to have poured one month quota of the bleaching powder consumption, on the 1st and 2nd days of OCTOBER itself. The remaining month, probably they may not drop even a spoon of bleaching powder.

Some people might have expected that Mr. Chandra Babu Naidu would visit the Donka Road area. This ybrao-a-donkey's wishful thinking was that Officials would dare to tell Mr. Naidu that there is a 12 acre site available at Labor Welfare Centre, Kakumanu vari Thota, which can be acquired from the Labor Welfare Department paying them some decent compensation, and allotting a smaller site (the building may need just about 500 sq.yds.) in an industrial area, and permitting them to use the millions of Rupees compensation which will be paid by the Govt. for the intended purpose of Labor Welfare.

The Centre is just a stone's throw away from the Guntur Main Railway Station and 10 minutes walk from it. The 12 acre site is also proximate to New Guntur Railway Station which links Guntur with Tenali and the Chennai-Calcutta Main Railway line. This type of proximity both to New Guntur, Guntur Main and Mangalagiri are very important for saving transport costs. On the 12 acre site, a 14 floor Building can be raised within six months, like the 14 floor LIC Building on Anna Road, Chennai. It would have provided a reasonably decent accommodation for the Secretariat of the Residual A.P. Over a long period of time, millions of Rupees could have been saved on motor transport rents, fuel, owing to proximity to the Rlwy. Station.

Mr. Naidu is hell-bent upon handing over thousands of acres obtained from Capital Area farmers with threats of impending land acquisition, on a gold platter to Singapore Government, which is a mask (mukhOTa ముసుగు) to some Private Sector fellow. Swami Vivekananda used to blame "karma" whenever somebody blamed. Sameway, the People of Andhra Pradesh should blame their "karmas" which will make them Security Guards in the buildings erected by their Singapore Masters. మనకి రాజధాని ప్రాంతంలో, భవనాలను, హోటళ్ళను, జూదగృహాలను నిర్మించిన, సింగపూర్ యజమానలు దగ్గర లేక జపాన్ యజమానుల దగ్గర సెక్యూరిటీ గార్డుల్లాగా పనిచేసే యోగం ఉందేేమో. రోజూ ఎంచక్కా ఇత్తడి బటన్లకు, నేమ్ బాడ్జీలకు , మెరిసే బూట్లకు పాలిష్ కొట్టుకుంటూ, మన యజమానులకు సలాములు కొట్టుకునే భాగ్యం, మనకు అంత తేలికగా లభిస్తుందా. ఏమో.

Apart from Mr. Naidu's itch of love towards Singapore, there is another hitch in locating some important Offices of A.P. State Government at this 12 acre site. Its East road faces the rear side of Bongarala Bidu Mahaprasthanam (grave). Astrologers would have definitely raised an objection. But the grave has been there for the last about 100 years, and is very convenient for the population of Guntur City. బాబుగారి ఒప్పుకున్నా ఆయనగారి జ్యోతిష్కులు ఒప్పుకోరు. అయ్యగారి జ్యోతిష్కులు ఒప్పుకున్నా రైవల్ జ్యోతిష్కులు తీవ్రంగా దుయ్యబడతారు.

Earlier I did not write about this Labor Welfare Centre Building and its 12 acre site, because it is near my house, and location of a sky scraper at that site might have resulted in a Real Estate Boom in our area. At least some of my readers might have suspected that I have proposed the Labor Welfare Centre because of my selfishness. Actually, there is already a Real Estate Boom in our Area, and prices of house sites have skyrocketed in Arundelpet Area, like other areas of Guntur City.

The Rs. 350 crore (Rs. 3.5 billion) SAID TO HAVE BEEN released by the Govt. of INdia would have been sufficient to raise a 14 story building in the 12 acre Labor Welfare Centre Site, within six months. కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది అని చెప్ప బడుతున్న రూ. ౩౫౦ 350 కోట్లతో, ఆరునెలలలో, ఈ ౧౨ 12 ఎకరాల స్థలంలో ౧౪ 14 అంతస్తుల భవనాన్ని తేలికగా నిర్మించవచ్చు.

If A.P. High Court and Raj Bhavan are established at Tirupati (Governors and Supreme Court Judges, High Court Judges love Tirupati), it would have save millions of Rupees. Establishing A.P. Assembly and Council at Kurnool would have reduced some dis-satisfaction in the minds of Rayala Seema People. Shifting some State Level Offices to Visakhapatnam, RAjahmundry-Kakinada, Tadepalligudem, ONgole would have created some level playing ground for all the District towns/cities. It would have probably assuaged the feelings of some leaders like T.G. Venkatesh, Baireddy Rajasekhara Reddy, Shri Divakar REddy, Shri Raghuveera Reddy, Shri K.E. Krishna Murthy.

This type of 12 acre sites may also be available in other District Headquarter Towns of Residual Andhra Pradesh, where some high-level buildings can be raised every year, with Central help, but WITHOUT KNEELING BEFORE SINGAPORE OR JAPAN. ఇలాంటి ౧౨ 12 ఎకరాల ప్రభఉత్వ స్థలాలు మన రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో దొరుకుతాయి. ఏటా ఒక భవనం చొప్పున నిర్మించుకున్నా వికేంద్రీకరణ విజయవంతం అవుతుంది.

SINGAPORE LIKE CITY even if it becomes a reality in Residual AP Capital Region, it will not really benefit the Lower Middle Class and the Working Class people of A.P. I shall write about this some other time. We can write a thousand pages about problems which we can invite, by building Singapore like Cities.

TAIL PIECE पुच्छल तारा या धूमकेतू తోక చుక్క


"...Some people are raising questions on the Rs 1.65 lakh crore package announced by me. They are asking whether it will come or not. Should a single rupee be given to the present government. Will it reach you?..."

"... Even if I give it, his (Nitish's) arrogance is so much that he may even return it. I am worried that even if I give the Rs 1.65 lakh crore to the state, he will announce that he does not require this money as it has been given by Modi. I cannot trust him ...". (Mr. Narendra Modi addressing people of Bihar, referring to its CM Nitish Kumar).

"...The government in Delhi is not doing any favour to anyone. This is the right of Bihar and its people, which I am trying to provide unlike in the past. I am fulfilling the responsibility entrusted to me, ...This is not Modi's money, it belongs to Bihar and its people..."
ybrao-a-donkey's humble views. You need not agree with me. You have every right to express your views and criticise me. Welcome. वैबीराव गधे के विनम्र राय। आप मुझ से सहमत होने के निर्बंध नहीं है। आप को अपने अभिप्रायों को व्यक्त करने के और मुझे खुरदा पकडने के सभी हक हैं। स्वागत. వైబీరావు గాడిద వినమ్ర వ్యాఖ్య. మీరు నాతో ఏకీభవించవలసిన నిర్బంధం లేదు. మీ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే స్వేఛ్ఛ, నన్ను విమర్శించే అన్ని హక్కులు మీకున్నాయి. స్వాగతం.

First of all Mr. Narendra Modi should release the Rs. 125,000 crore (Rs. 1.25 tillion or about $200 billion). My intuition says that he will not release, even if BJP wins in Bihar.

One solution
Mr. Modi should release the Rs. 125,000 package to Bihar now itself. After all why should Nitish Kumar & Lalu Prasad Yadav become Sukracharyas, as if Mr. Modi were Emperor Bali throwing away three yards of land sought by God VAmana? The should have the courage and moral conviction to say "Ok. We welcome the Rs. 1.25 trillion, if Mr. Modi releases the funds IMMEDIATELY. After all, Bihar will benefit. As a token of our gratitude to Mr. Modi, we shall withdraw all our candidates in the fray, to enable BJP form a Govt. in Bihar. We shall limit our role to watch and ensure that the new BJP leaders will not create new scams out of the Rs. 1.25 trillion. "

In Telugu language, there is a proverb. "Mabbullo nILLu cUsi munta olaka pOsukOna?" . English gist: Seeing the water in the clouds (in anticipation of rain from clouds), shall I spill the water in my pot? మబ్బుల్లో నీళ్ళు చూసి ముంత ఒలక పోసుకోనా. అని.

There seems to be a threat from Mr. Narendra Modi, that the Rs. 1.25 trillion will not be released if BJP does not come to power, when he says: "Should a single rupee be given to the present government. Will it reach you?... "

If Mr. Narendra Modi releases half of what he is promising to Bihar i.e. half of Rs. 1.25 trillion = about Rs. 650 billion, Mr. Chandra Babu Naidu would NOT HAVE RETURNED THE BUCKS. He might have built temples for Mr. Modi. (This gratitude is not guaranteed because, Mr. Chandra Babu Naidu has a history of backbiting his own father-in-law Late N.T. Rama Rao). శ్రీ మోడీగారు బీహార్ కు ఇస్తామంటున్న లక్షా ఇరవై అయిదు కోట్లలో సగమైనా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కి ఇస్తే శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడుగారు వద్దనరు కదా. మిత్రభేదంలలో చిన్నయ సూరిగారు వ్రాసినట్లు శునకము తనకోగిరము పెట్టువాడికడకు చేరి నోరును తోకను చూపును. అయినను దానికి ఒక ఎముక ముక్క కూడ వేయరు. ద్విరదము కరము ధీరముగా అవలోకించుచు సారె కాధోరణోపలాలితమై మెల్లగా కబళము కొనియెడిని. ఏనుగు, తనని మావటివాడు లాలిస్తు ఉంటే, తొండాన్ని అలా అలా ఊపుతూ మెల్లగా ముద్దలు మింగుతుంది. అలాగా, చంద్రబాబు గారు ఎంత మొత్తుకుంటున్నా మోడీ గారు ఇతరి రాష్ట్రాలక విదిలించే రూలు ప్రకారపు మొత్తాలే తప్ప అదనంగా ఏమీ విదిలించటం లేదు. బీహార్ కి రూ. లక్షా ఇరవయి అయిదుకోట్లు ఇస్తానంటుంటే ఎలా నమ్మటం.

Friday, September 25, 2015

576 CPI and CPIM should have proper goals and direction सीपीऐ और सीपीऐ ऎम् को समुचित लक्ष्य और मार्गसूची रहना. సీపీఐ సీపీఎమ్ లకు సరియైన లక్ష్యశుధ్ధి, ఫోకస్ అవసరం.


Life is too precious to lay down at the alter of special status for the State of Andhra Pradesh. Here is a news item from DC dated 22-9-15 which says that CPI workers have started a fast-unto-death demanding special category status to Andhra Pradesh. Special Status to Andhra Pradesh is too flimsy a demand to sacrifice lives. The benefits of Special Status are too ephemeral and volatile, and anyway they will benefit only industrialists and businesses, in the form of subsidies, incentives and tax concessions. For example, when A.P. State Govt. sometime back released Rs. 1200 crore (Rs. 12 billion) or $ 200 million approx. as some Capital Subsidies to industries such as Spinning Mills, who benefitted? Cabinet member of Shri Chandra Babu Naidu, - Shri Prattipati Pulla Rao was benefitted by Rs. 30 crore. Did any of these spinning mills or some other mills, pass on at least a small part of the concessions they received from the State and Central Governments to their workers who toil to enrich the mill owners? That the Spinning Mill and other Mill owners should tell !!

Click to go to http://www.deccanchronicle.com/150922/nation-current-affairs/article/cpi-state-wide-stir-october-2.

GUNTUR: CPI workers Kota Malyadri, Budala Srinivas, Ch. Ramakrishna and 15 other members on Monday started a fast-unto-death demanding special category status to Andhra Pradesh.

Party state secretary K. Ramakrishna demanded Prime Minister Narendra Modi to announce the SCS to the state immediately and warned of intensifying the protest if the demands were not met.

Mr Ramakrishna launched the protest organised by Guntur CPI unit in front of the district collectorate. He accused Chief Minister N. Chandrababu Naidu of touring Singapore instead of taking up the issue of special category status with the Centre.

Mr Ramakrishna warned that the party would organise state-wide protests from October 2.
ybrao-a-donkey's humble views. I shall not insist that you agree with me. वैबीराव एक गधे के विनम्र वचन. आप मुझ से सहमत होने के निर्बंध नहीं है। వైబీరావు గాడిద వినమ్ర అభిప్రాయాలు. నాతో ఏకీభవించమని మిమ్ములను వత్తిడి చేయను

It will do good for Mr. K. Ramakrishna, A.P. State Secretary of CPI, and the Communist Party of INDIA POLIT BUREAU to realise that Communism / Marxism / Total Socialism cannot have anything to do with Regional / Linguistic / Religious / Casteist aspirations. All these have nothing to do with Working Class or , Class Struggles.

सीपीऐ केंद्रीय कमीटी और पॊलिट ब्यूरो, और सीपीऐ के आंध्र प्रदेश के सचिव श्री के. रामकृष्ण को इस वास्तव को यह स्वीकार करना समुचित होगा कि, कम्यूनिजम या मार्क्स वाद या संपूर्ण समाजवाद को प्रांतीय / भाषावादी / धर्मवादी / कुल या जातिवाद वांछाओं से कुछ तालूक नहीं रहना। उनको यह मान लेना और हमेशा अपने दृष्टिकोण में रखना कि श्रामिक वर्ग को सत्ते में लाना, यह प्रथम कर्तव्य होना चाहिये। समस्या यह है की, वर्गों की, वर्गों के मध्य अति भयंकर आमदानी व्यत्यास, संपत्ती व्यत्यास जिन को हमारे व्यवस्था पोषण कर रहीं है, उनको कैसा निर्मूलन करना।

కమ్యూనిస్టు పార్టీ పోలిట్ బ్యూరోకి మరియు కేంద్రీయ కమిటీకి, మరియు ఆపార్టీ వారి రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీ కె. రామకృష్ణ అను పెద్ద వారికీ, ఎల్లప్పుడూ జ్ఞప్తిలో ఉండవలసిన విషయం ఏమిటంటే, సామ్యవాదానికి గానీ, మార్క్సిజానికి గానీ, లెనినిజానికి గానీ, సంపూర్ణ సమాజవాదానికి గానీ, ప్రాంతీయ / భాషా వాద / మతవాద / కులవాద రాగ ద్వేషాలు, వాంఛలు, ఆకాంక్షలతో ఎలాటి సంబంధం ఉండకూడదనీ, కమ్యూనిస్టు పార్టీల ప్రధాన దృష్టి ఎల్లప్పుడూ శ్రామిక వర్గాన్ని ఎలా అధికారం లోకి తేవటమా, నేడు అతి భయంకర స్థాయిలో పెరిగిపోతున్న ఆదాయాలు, సంపదల మధ్య వ్యత్యాసాలను ఏపధ్ధతిలో నిర్మూలించాలా , వర్గాల మధ్య చోటు చేసుకున్న, చేసుకుంటున్న, చేసుకోబోతున్న, అతి ఘోరమైన అఖాతాలను ఎలా పూడ్చి సమసమాజాన్ని స్థాపించటమా అనే దానిపై కేంద్రీకృతమై ఉండాలి.

The above news says that CPI workers have started a fast unto-death demanding special status for Andhra Pradesh. I view that the lives of CPI workers are too valuable to sacrifice at the alter of the bourgeoisie parties to fulfil their deceptive, elusive, fake promises which were made with no intention to fulfil. Special Status demand is too flimsy a ground to lay down lives. Of course, the 21st Century fasts unto-death may not have a really serious intent to continue it until death, if the demands are not fulfilled, and that there is always a foresight that Police will interrupt it in the middle , admit the fast-makers into hospitals, and inject saline. This has been proved numerous times. Mr. Chandra Babu Naidu knew it when he did it in New Delhi. KCR knew it. Jagan knows it. But, still, let us give a benefit of doubt to the CPI workers that they are serious and sincere in their fasting. They seem to have been misguided by somebody to convince them to undertake the misadventure. Funniest part is, Mr. Chandra Babu Naidu is worried about the life of Jagan, but not worried about the value of the lives of CPI Workers. Why? Only he should tell. Are CPI Workers flies and mosquitos to be brushed aside?

Encouraging Regionalism, Casteism, Communalism, etc. create practical problems for All India Parties. For example, all the 29 States of India may want Special Status for their respective States. Will the CPI Central Committee support and allow their 29 State level Committees to start agitations to pursue their goals? Suppose, if all the 29 State CPI Units want their workers to start fast-unto-death, there will be disintegration of India. Chasing with the hounds and fleeing-running with the hares will be foolish and not possible. CPI Secretary Mr. Narayana has already done sufficient injustice to the State of Residual Andhra Pradesh, and to the cause of Communism and Working Classes of both Telangana and Sesh Andhra areas, when he sided with TRS and sailed with KCR & Company demanding separate Telangana. Mr. Suravaram Sudhakara Reddy owes a duty to explain to the people of India to explain how their support to separate Telangana Movement benefited the Workers of Telangana, or Sesh Andhra, or the Working Classes of India.తాము విద్వేష పూరితమైన తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని బలపరచటం వల్ల తెలంగాణ శ్రామికులుగానీ, శేష్ ఆంధ్రా శ్రామికులు గానీ, అఖిల భారత కార్మికులు గానీ ఏవిధంగా ఉధ్ధరించబడ్డారో వివరించవలసిన బాధ్యత సీపీఐ నేతలైన శ్రీ సురవరం సుధాకర రెడ్డి, శ్రీ నారాయణ, శ్రీ కె. రామకృష్ణలపై ఉన్నది.

పార్టీ వర్కర్లైనా, కాకపోయినా శ్రామికుల ప్రాణాలు చాలా విలువైనవి. వాటిని రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా అనే ఛోటా డిమాండ్ కొరకు బలి ఇవ్వటం బుధ్ధిమాన్ పనికాదు. సీపీఐ వర్కర్లను ఎవరు ఈ పనికి ప్రేరేపించారో తెలియదు. ప్రత్యేక హోదా వల్ల రాష్ట్రాలకు లభించే లాభాలు తాత్కాలికమైనవి, ఆవిరైపోయేవి, ఏది ఏమైనా, అవి వ్యాపారులకు, పారిశ్రామిక వేత్తలకు లాభం చేకూర్చేవే తప్ప శ్రామికులకు లాభం చేసేవి కాదు. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ను కసాయి వాళ్ళలాగా బిజెపీ మరియు కాంగ్రెస్ కలిసి లోక్ సభలో అతి అవమాన కరమైన పధ్ధతిలో తలుపులు వేసి, టీవీఛానెల్ ను క్లోజ్ చేసి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎమ్ పీ లను కొట్టుకుంటూ చేసినపుడు , ఆపార్టీలు అమలు చేసే ఉద్దేశ్యం లేకుండా చేసిన దొంగ వాగ్దానమే తప్ప మరేమీ కాదు. దీనికి శిక్షను కాంగ్రెస్ ఇప్పటికే అనుభవించి నామరూపాలు లేకుండా పోయింది. బిజెపీకి తెలుగు వాళ్ళు శిక్ష విధించటానికి ఆపార్టీ కి ఇక్కడ అస్థిత్వమే లేదు. ఇంక మిగిలిన రెండు బూర్జువా పార్టీలు టీడీపీ మరియు వైయస్ ఆర్ పీ లు ప్రజలను మభ్య పెట్టటానికి రకరకాల మాటలు చెప్తూ కాలక్షేపం చేస్తున్నాయి. ఈ బురదలోకి వామపక్షాలు దిగటం వల్ల తమ ప్రాథమిక లక్ష్యం అయిన శ్రామిక రాజ్యం అనే దాన్ని మర్చిపోయే ప్రమాదం ఉంది. వామపక్షాలు పంచాయితీలకు, మునిసిపాలిటీలకు, కార్పోరేషన్ లకు, శాసనసభలకు, శాసనమండళ్ళకు పోటీ చేయటం వల్ల తాము స్థాపించవలసిన కార్మిక రాజ్యాన్ని నెలకొల్పటానికి కావాల్సిన అధికారాలను సాధించలేవు. పైగా, పంచాయితీలకు, మునిసిపాలిటీలకు, కార్పోరేషన్ లకు, శాసనసభలకు, శాసనమండళ్ళలో వామ పక్షాలు బలాన్ని పొందినా, అధికారంలోకి వచ్చినా చేయకలిగేది ఏమీ లేదు. బెంగాల్లో , కేరళలో జరుగుతున్నది ఇదే. అలాగని మావోయిస్టు మార్గమైన హింసావాదాన్ని (మావోయిస్టులు దీనిని రాజ్య హింసకు ప్రతిహింస అంటారు) ఎంచుకోటం ప్రమాదకరం. ఎన్ని కష్టాలు పడైనా ప్రజల ఆదరణను నిజాయితీతో కూడిన పధ్ధతిలో చూరగొనాల్సిందే. ఇంకో దారిలేదు. పైగా జరగాల్సింది అఖిల భారత స్థాయిలోనే అంటే నూట ఇరవయికోట్ల భారతీయులను ప్రభావితం చేయాల్సిందే.

కొడితే ఏనుగు కుంభ స్థలాన్నే కొట్టాలి. ఏ ఉదాత్త లక్ష్యాలూ లేని నరేంద్ర మోడీయే, ఏనుగు కుంభ స్థలాన్ని కొట్టినపుడు, ఎంతో చరిత్ర కలిగిన పార్టీలైన కమ్యూనిస్టులు ఆపనిని ఎందుకు చేయలేవు. అయితే శ్రీమోడీకి పారిశ్రామిక వేత్తల అండ ఉన్నది, మాకు ఎక్కడ ఉన్నది అని వామ పక్షాలు అనవచ్చు. దీనికి జవాబు ఏమిటంటే, వోటు వేసేది శ్రామిక వర్గాల వారా లేక పారిశ్రామిక వేత్తలా. మోడీని అందలం పైకి ఎక్కించటానికి పారిశ్రామికవేత్తలు ఎంత తాపత్రయపడినా ఆపని చేసింది శ్రామిక వర్గాల ప్రజలే. (భారతీయులలో 80% మంది శ్రామికులే. ఐటీ ఉద్యోగులు కూడా శ్రామికులే, అయితే వారికా అంతర్ జ్ఞానం లేదు.). కమ్యూనిస్టు పార్టీలు శ్రామిక వర్గాల ఆదరణ పొందటానికి కృషిచేయాలే తప్ప ప్రాంతీయ దురభిమానాలను రెచ్చకొట్టటం ప్రమాదకరం.

గతంలో రంగనాయకమ్మ గారు ఆంధ్ర జ్యోతిలో వ్రాశారు. కమ్యూనిస్టు పార్టీ పత్రికకు విశాలాంధ్ర అనే పేరు సరియైనది కాదు. అది ప్రాంతీయ దురభిమానాలను రేకెత్తించేదిగా ఉంది. ఈవిషయం కమ్యూనిస్టు నేతలు లోతుగా ఆలోచిస్తే అర్ధం అవుతుంది. ఎన్నో ఏళ్ళ బట్టి ఆపేరు ఉంది కాబట్టి కొనసాగాలనటం కూడ సరికాదు. విశాలాంధ్రకు శ్రమ శక్తి అని నామకరణం చేయటం ఉత్తమం అని నా గాడిద వాణి చెప్తున్నది.

To continue. सशेष्. సశేషం.

575 Chandamama should not be belittled by religious preachers! प्रवचन कार चंदमामा पत्रिका के विवेक को छोटा करना अछ्छा नहीं लगेगा ప్రవచన కర్తలకు చందమామ వివేకాన్ని చులకన చేయటం తగని పని.


Preachers of all religions (in Telugu we can call them pravachana kartAs) think and talk arrogantly. It would have, perhaps, been "let go type" in private conversations. While speaking on TV channels, meetings attended by thousands of spectators, speakers whether of political or religious or some other genre, have to think twice before making generalisations and crackling boastful statements. Here is one such example. A Reverable Preceptor title holder (pUjya AcArya पूज्य आचार्य बिरुदांकित పూజ్య ఆచార్య బిరుదాంకితుడు) , we do not know who gave him that title, I had the misfortune of listening to on the SVBC channel when he was preaching Bhagavad Gita, that brahma vidya (The art / education of spirituality) is not as simple as reading Chandamama magazine. This preacher seems to be thinking that Chandamama was an ordinary magazine. Such fallacious observations are really untenable. The I do not know where the pUjya AchArya got his wisdom and brahma vidya. Wearing ochre robes (काषाय रंगीन कपडे కాషాయ వస్త్రాలు) and special vermillon-sandalwood marks on forehead (मुखालंकार ముఖాలంకారాలు అంటే బొట్లు, నామాలు) alone does not make a wiseman. Packing of a product and quality of the inner contents are two different things.

Chandamama magazine may contain some stories of fantasy intended to ignite interest in children. But that does not mean, it does not contain anything which provokes their thoughts, raise their levels of comparison and evaluation, discrimination, diligence. Children reading fantasies in Chandamama might have realised in later years that they read only imaginary-dreamlike fantasies, and they were not intended to be real.

Chandamama, and through it we all of us who grew up during the years between 1947 (its establishment) and 2008 (its cessation of publication), had received several years of dedicated service and valuable contributions from authors such as Late Kodavatikanti Kutumba Rao, Vasundhara, and drawing services of artists like Vaddadi Papaiah, Chitra, Sankar, perhaps Bapu, and others. Many stories presented by them contain episodes, scenes and incidents which enlarge and enlighten the discriminative abilities of not only adolescents, but also adults including those who have completed a thousand moons.

During the approx. 60 years of its publication, Chandamama had more than 720 monthly issues. Every issue contained BhetALa katha. (Story of Legendary King Vikramarka and the King of Spirits BhetALa). The questions posed by BhETALa to VikramArka were really incisive and some them were hardnuts to crack like Rubrik's Cubes (probably harder than the cubes).

Whenever I find time, I shall try to present some of the great vignettes from Chandamama and prove how foolish are our discourse-makers who think that they alone are superior virtuous and wise persons, because they wear ochre robes on their body and vermillon-sandalwood-ash-chalk marks on their forehead.

As a sample, I furnish below some verses from the feature called "amaravANi (Voice of Sanskrit)" from the Chandamama issue of January 1970. These verses glorify the greatness of education when compared to regal splendor and wealth.


విద్వత్త్వంచ నృపత్వంచ నైవ తుల్యం కదాచన,
స్వదేశే పూజ్యతే రాజా, విద్వాన్ సర్వత్రపూజ్యతే.

विद्वत त्वंच नृपत्वंच नैव तुल्यं कदाचन,
स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते.

vidvat tvam cha nrupatvam ca naiva tulyam kadAcana,
svadESE pUjyatE rAjA, vidvAn sarvatra pUjyatE.

Scholarity and royalty can never be compared. A king is respected in his own country. A scholar is honored and respected all over the world.

సుఖార్ధీ త్యజతే విద్యాం, విద్యార్ధీ త్యజతే సుఖం,
సుఖార్ధినః కుతో విద్యా, విద్యార్ధినః కుతో సుఖం.

सूखार्धी त्यजते विद्यां, विद्यार्धी त्यजते सुखं,
सुखार्धिनः कुतो विद्या, विद्यार्धिनः कुतो सुखं।

sukhArdhI tyajatE vidyAm, vidyArdhI tyajatE sukham,
sukhArdhinaha kutO vidyA, vidyArdhinaha kutO sukham.

A person prefers comforts and luxuries will forego learning. A person who longs for education, will forego not only comforts and luxuries, but also even necessities. Where will a comfort-seeker get knowledge and wisdom? Where will a knowledge-seeker get comforts?

పుస్తకేషుచ యా విద్యా పర హస్తేచే యత్ ధ్ధనం
సమయేతు పరిప్రాప్తే నసా విద్యా, న తత్ ధనం.

पुस्तकेषुच या विद्या पर हस्ते चे यत् धनं
समयेतु परिप्राप्ते न सा विद्या, न तत् धनं.

pustakEshuchu yA vidyA para hastE cEt yat dhanam
samayEt pariprAptE na sA vidyA, na tat dhanam.

Education and learning in books, our money in the hands of others, will not be available to us when they are actually needed bys us. Hence, that education is not education. That money is not real money.

జ్ఞాతిభిర్ వంచ్యతే నైవ, చోరేణాపి ననీయతే,
దానేన నక్షయం యాతిః విద్యా రత్నం మహాధనం.

ज्ञाति भिर वंच्यते नैव, चोरेणापि न नीयते,
दानेन न क्षयं यातिः, विद्या रत्नं महा धनं।

gnAti bhir vanchyatE naiva, cOrENApi na nIyatE
dAnEna na kshayam yAtih, vidyA ratnam mahA dhanam.

Education is like great treasure. Cognates and Collates (Consanguineous relatives who may claim share in our inheritance) cannot deceive us and snatch it away from us. Nor can thieves can steal. When bestowed on others, the treasure of education does not diminish (instead it renews itself in memory). The gem of education is our greatest treasure.

English gist has been added by me.
ybrao-a-donkey's humble views. I shall not insist that you agree with me. वैबीराव एक गधे के विनम्र वचन. आप मुझ से सहमत होने के निर्बंध नहीं है। వైబీరావు గాడిద వినమ్ర అభిప్రాయాలు. నాతో ఏకీభవించమని మిమ్ములను వత్తిడి చేయను


स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते. svadESE pUjyatE rAjA, vidvAn sarvatra pUjyatE. స్వదేశే పూజ్యతే రాజా, విద్వాన్ సర్వత్రపూజ్యతే.: Even Kings are respected outside their kingdom. For example, see how Narendra Modi is receiving adulation in U.S.A., to which he is now on a Prime Ministerial visit? Today's Heads of State and Heads of Government are honored in alien lands, not because of their scholarity, but because of their purchasing power. For example, just before visiting USA, Mr. Narendra Modi issued a purchase order to buy Boing aircraft from USA. This would have greatly delighted not only that Aircraft making monster, but also the outgoing President of USA Mr. Barac Obama, and the prospective candidates contesting the US Presidency such as Donald Trump and Hillary Clinton. Mr. Narendra Modi has a peculiar knack of with-holding things, till an opportune moment of using it as a tool for self-aggrandizement and self-glorification. (Recall, Mr. Narendra Modi's visit to France, on which occasion he placed some order for purchase of French aircraft.). He seems to used exactly the same strategies and techniques to make Messrs. Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani, Murali Manohar Joshi, and Mr. Mohan Bhagwat to believe that he was indispensible. At least the first three of them might have learnt their lessons.

sukhArdhinaha kutO vidyA, vidyArdhinaha kutO sukham. Where is the comfort for the person who seeks education? : We should ask this question to those who bought / buy at education at Doon Schools, Indian Schools of Businesses,, Cambridge & Oxford and Harvard & Stanfords, Trinity Colleges etc. etc.

Sunday, September 20, 2015

574 How to back up or change the name of a mysql database? मै सीक्वॆल् डेटा बेस् को नाम कैसा बदलना या ब्याक अप् करना మై సీక్వెల్ డేటా బేస్ ను ఎలా బ్యాక్ అప్ చేయటం లేక పేరు మార్చటం

Government of India has got designed a linux based operating System called 'Boss' for Bharat. It seems to have wanted to introduce and implement into the websites of Central Government Departments. But nobody knows where its present status is. Everybody knows that Windows is an extremely vulnerable OS from security angle, besides its being grossly commercial, and is not suitable for a very poor country like INdia.

I have been experimenting with Linux based operating systems. At a stage I felt satisfied with Ubuntu 10.04 and Ubuntu 10.10 versions, which were mostly functional and less bulky.

Of late, Ubuntu uses a Unity desktop and its 15.04 (2015 April) version is current, till 15.10 comes out. In a monstrous Capitalist system, it is very difficult for a free-cost open-source OS to survive with contributions and donations from volunteers. Yet, hundreds of linuxbased distributions have made a dent into the market of Microsoft. Unable to bear burden(s), even Ubuntu seems to become more and more commercial.

Unfortunate thing is, Indians are still enslaved to Windows.

లైనక్స్ ఉబుంటూ లో , పీసీ లేక లాప్ టాప్ హార్డ్ డిస్క్ పై ఉన్న మైసీక్వెల్ డేటా బేస్ ను , యూ ఎస్ బీ పెన్ డ్రైవ్ లోకి ఎలా బ్యాక్ అప్ చేసుకోటం. తరువాత దానిని తిరిగి మై సీక్వెల్ లోకి కొత్త డేటా బేస్ పేరుతో తెచ్చుకోటం ఎలా.

మొదటి మెట్టు : ఉన్న డేటాబేస్ ను పెన్ డ్రైవ్ లోకి కాపీ కొట్టు కోటం.మొదట రూట్ పాస్ వర్డ్ ను ఉపయోగించుకొని ఎమ్ ఎసీక్వెల్ డంప్ అనే ఆజ్ఞ ద్వారా దానిని పెన్ డ్రైవ్ లోకి డంప్ చేసుకోవాలి.

కమాండ్ లైన్:~$ mysqldump -u root -pరూట్ పాస్ వర్డ్ kharchulu > /media/pendrivename/subfolders.../mysqldatabasedump.sql

వివరణలు : mysqldump command ను mysql లోకి ప్రవేశించకుండానే కమాండ్ లైన్ వద్దనే వాడచ్చు.

-u అనే ఆప్షన్ యూజర్ చేత అని సూచన.

రూట్ అనేది రూట్ అనే యూజర్ తో చేస్తున్నాము అని సంకేతం. రూట్ గార్ లైనక్స్ లో ముఖ్యంగా ఉబుంటూలో ఫైల్ సిస్టం కు యజమాని, సర్వాధికారి. ఈయన గారికే సూడో అని కూడ సంకేతం.

-p అనే ఆప్షన్ పాస్ వర్డ్ తో చేస్తున్నాము అని సూచన. తరువాత స్పేస్ వదలకుండా రూట్ గారి పాస్ వర్డ్ ను కొట్టాలి.

ఖర్చులు అనేది మనం బ్యాక్ అప్ చేయాల్సిన ఎమ్ సీక్వెల్ డేటాబేస్ పేరు.

గ్రేటర్ దాన్ గుర్తు ఫలానా చోట డంప్ చేయమని సూచన.

ఆబ్లిక్ లలో ఉన్నదంతా డంప్ చేయాల్సిన ప్రదేశానికి దారి. అంటే పెన్ డ్రైవ్ కి మార్గం. లైనక్సు ఉబుంటూలో పెన్ డ్రైవ్ లు సాధారణంగా /మీడియా / పె న్ డ్రైవ్ పేరు / తో ఫోల్డర్ లో ఉంటాయి. వీటి తరువాతవి సబ్ ఫోల్డర్ లు మనం సృష్టించుకునేవి.

mysqldatabasedump.sql అనే ఫైలు లోకి మనం డంపింగు చేస్తున్నాము.

ఇపుడు పెన్ డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి ఆ ఫైల్ ఉందో లేదో చూసుకోవాలి.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

రెండవ మెట్టువెనక్కి డంపు చేసుకోటానికి ముందు మనం మన లాప్ టాప్ లేక పీసీ మై సీక్వెల్ లో ఒక ఖాళీ డేటా బేస్ ను కొత్త పేరుతో సృష్టించుకోవాలి. దీనికి మనం మై సీక్వెల్ లోకి కమాండ్ లైన్ వద్ద యూజర్ నేమ్ , పాస్ వర్డ్ ఇచ్చి ప్రవేశించాలి.

కమాండ్ లైన్ : mysql -u మనusername -pస్థలంవదలకుండా మనuserpassword.

(ఇపుడు) మై సీక్వెల్ కమాండ్ లైన్ : create database newkharachulu (ఏదో ఒక కొత్త డేటాబేస్ పేరు) character set = utf8 collate = utf8_general_ci;

అని టైప్ చేసి ఎంటర్ నొక్కాలి. న్యా డేటా బేస్ క్రియేట్ అవుతుంది.

చెక్ చేసుకోటానికి షో డేటాబేసెస్ ; అనే కమాండ్ ను వాడితే మనకి కొత్త డేటా బేస్, పాత డేటా బేస్ తో సహా అన్ని డేటా బేస్ లు కనిపిస్తాయి.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

మూడవ మెట్టుకమాండ్ లైన్:~$ mysqldump -u root -pరూట్ పాస్ వర్డ్ newkharchulu (మనం పైన పెట్టిన కొత్త ఖాళీ డేటా బేస్ పేరు) < /media/pendrivename/subfolders.../mysqldatabasedump.sql

లెస్ దాన్ గుర్తు బాణం లాంటిది. పెన్ డ్రైవ్ నుండి మనం తెచ్చుకోవాలని సూచిస్తున్నది.

ఇపుడు డంపింగ్ అయినట్లుగా మనకి వివరాలు కమాండ్ లైన్ పై వస్తాయి.

ఈ మైట్టైనాక మన ఎమ్ సీక్వెల్ లోకి కేవలం ఖాళీ డేటా బేస్ సెట్ మాత్రమే వెళ్తుంది.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

నాలుగవ మెట్టుకమాండ్ లైన్:~$ mysql -u root -pరూట్ పాస్వర్డ్ newkharchulu < /media/pendrivename/subfolders.../mysqldatabasedump.sql

ఇపుడు మీరు మై సీక్వెల్ లోకి ప్రవేశించి చూస్తే రెండు డేటా బేస్ లూ ఉంటాయి. టేబుల్స్ తో , డేటాతో సహా దిగుమతి అయి ఉంటాయి. ఒక సారి టేబుల్సు, టేబుల్స్ లోని రో లు (వరసలు లేక రికార్డులు), కాలమ్స్ (ఫీల్డులు) సరిగా ఉన్నాయో లేవో చూసుకోండి. ఇపుడు మనం రెండు డేటా బేస్ లను వాడుకోవచ్చు. లేక పాత దానిని తీసి వేయ వచ్చు.

ఉన్న డేటాబేస్ పేరు మార్చాల్సి వస్తే కూడ ఈ పధ్ధతిని వాడుకోవచ్చు.

ల్యాప్ టాప్ లేక పీసీ మై సీక్వెల్ లో ( అంటే వేర్ / లిబ్ / మై సీక్వెల్ ఫోల్డర్ లో) ఉన్న డేటా బేస్ , దాని టేబుల్స్ లో ఉన్న డేటా తరచూ మారుతూ ఉంటుంది కనుక, బ్యాక్ అప్ చేసినపుడు పాత రికార్డులు వస్తాయి కాబట్టి బ్యాక్ అప్ కి ఈ పధ్ధతి అంత అనుకూలమైంది కాదు. ప్రతి రోజూ బ్యాక్ అప్ చేసుకుంటే (ప్రతి రోజూ రీ స్టోర్ చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా) కొంతవరకు ప్రయోజన కరంగా ఉండచ్చు. పెద్ద వ్యాపారులు, కంపెనీలు నెట్ లో ఆన్ లైన్ మిర్రరింగ్ ద్వారా బ్యాక్ అప్ చేసుకుంటాయని విన్నాను.

లక్షల రికార్డులు ఉన్న పెద్ద డేటాబేస్ లకి మెమోరీ స్థలం సమస్య రావచ్చు కాబట్టి, చిన్న డేటాబేస్ లకి ఇది సౌకర్యం.

To be re-edited. I am writing this to share my practical work. The above commands have been successfully tried to change database name and also to back up to a usb pen drive and dump-back to laptop , on Ubuntu 10.04 lucid linux os, and mysql 5.1. versions.

Monday, September 14, 2015

573 References to Andhras in Sanskrit Vyasa Mahabharata संस्कृत व्मयास महाभारत में आंध्रों के प्रसक्ती సంస్కృత వ్యాస మహాభారతంలో ఆంధ్రుల ప్రసక్తి

How to make use of the Telugu Script Sanskrit Vyasa Mahabharata Epic provided by you? आप से बनाया हुआ तॆलुगु लिपी में व्यास महा भारत अन्वेषण गवाक्ष को कैसा उपयोग करना ? మీచే ఏర్పాటు చేయబడిన సంస్కృత వ్యాస మహాభారతం మూల గ్రంధం తెలుగు లిపి అన్వేషణను ఎలా వాడటం ?

Answer जवाब జవాబుWhen you click the link provided IN THE SIDE-BAR, for Telugu Script Sanskrit Vyasa Mahabharata search, a separate page will open with the following words మీరు ప్రక్కన సైడ్ బార్ లో ఇవ్వబడిన తెలుగు లిపి వ్యాస సంస్కృత భారతం లింకును క్లిక్ చేసినపుడు ఆపేజీ తెరుచు కుంటుంది. అందులో ఈక్రింది విధంగా ఉంటుంది. (దీనిని అవసరానుగుణంగా ఇంకా మార్చచ్చు:--.

This is Vyasa Sanskrita Mahabharata search. ఇది వ్యాస మహాభారతం సంస్కృత మూలంలో అన్వేషణ. శ్లోక తాత్పర్యాలు లేవు. Enter word-s phrase-s to search. Type in Telugu script only. Or paste Telugu script words. Type rare words. Common words will give you thousands of results. Keep in mind Sanskrita Sandhis and practices, and not Telugu practices.

In the following example, I have typed "ఆంధ్ర" and got the following results. అన్వేషణ బాక్స్ లో నేను ఆంధ్ర అనే పదాన్ని టైప్ చేసి ఈ క్రింది ఫలితాలను పొందాను.

Result No. 1:--, Book No., Chapter No., Verse No. in the Chapter, Verse No. in the entire Epic, then the verse= 3-191-34

ఆంధ్రాః శకాః పులిందాశ్చ యవనాశ్చ నరాధిపాః।
కాంభోజా బాహ్లికాః శూరాస్తథాఽఽభీరా నరోత్తమా .

Result No. 2:--, Book No., Chapter No., Verse No. in the Chapter, Verse No. in the entire Epic, then the verse= 5-140-25.

36601. పురోగమాశ్చ తే సంతు ద్రవిడాః సహకుంతలైః।
ఆంధ్రాస్తాలచరాశ్చైవ చూచుపా వేణుపాస్తథా .

Result No. 3:--, Book No., Chapter No., Verse No. in the Chapter, Verse No. in the entire Epic, then the verse= 8-77-19. 58723. ఆంధ్రకాశ్చ పులిందాశ్చ కిరాతాశ్చోగ్రవిక్రమాః।
ంలేచ్ఛాశ్చ పర్వతీయాశ్చ సాగరానూపవాసినః.

Result No. 4:--, Book No., Chapter No., Verse No. in the Chapter, Verse No. in the entire Epic, then the verse= 12-206-45.

73224. దక్షిణాపథజన్మానః సర్వే కరభృతస్తవ
ఆంధ్రాః పులిందాః శవరాశ్చూచుపా మద్రకైః సహ.

OBSERVATIONS टिप्पणी గమనించినదిThe context in which the Vyasa Mahabharata referred to Andhras (Telugu speaking people might have perhaps been called Andhras in those days), we are going to discuss shortly.

व्यास महाभारत में आंध्र महाजन या जाती (शायद तॆलुगु भाषा भाषण करने वाले लोग), किस अवसर पर यह पद उपयोग किया गया है, इस के बारे में मै, थोडे दिनों में विवरण दॆने के लिये कोशिश करता हूँ।

వ్యాస మహాభారతంలో , ఏఏ సందర్భాలలో ఈ ఆంధ్రుల ప్రసక్తి వచ్చింది (తెలంగాణ వారి దృష్టిలో ఆంధ్రులు అంటే రాయల సీమ మరియు కోస్తాలో నివసించే వాళ్ళే. అనే తెలంగాణలో కెసీఆర్ అండ్ కో చేత ప్రేరేపించబడిన వారి ద్వేషాన్ని వారినే ఉంచుకోనిద్దాము. మనము విశాలంగా ఆలోచిద్దాము.) అనే విషయాన్ని త్వరలో వివరించటానికి ఈగాడిద ప్రయత్నించగలడు.
Incomplete. सशेेष. ఇంకా ఉంది.

Wednesday, September 9, 2015

572 Chandra Babu Naidu deserves congratulations श्री चंद्रबाबु नायुडु को अभिनंदन శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడుకి అభినందనలుChief Minister of A.P. deserves gratitude of the people for starting the pumping of Pattisam Godavari waters and channelising them to the Polavaram Right Canal. Let us hope that he will divert only flood waters, and will not hurt the Godavari Delta farmers in the downstream of Dhavaleswaram Barrage.

I apologise for the interregnum in our blog posts, as I could not spare time owing to some family compulsions, and livelihood compulsions. I have used this interregnum to introspect on the justification of what I am writing, with a view to estimate whether I am doing something good / bad / nothing to the society. I felt that my writings contain an admixture of all these. Someday, I hope to clearly identify bad writings and remove them or modify them as necessary.

कुटुंब समसस्याओं और जीविका-रोजगार कामों में डूबने से, इन ब्लाग पोस्टों में रुकावट हुआ, और उस के लिये मुझे खेद है, विज्ञ पाठक क्षमा कीजियेगा। मै इस रुकावट से मिलें थोडा समय को अतंरवीक्षण और आत्म परीक्षण के लिये विनियोग किया। आलोचना यह था कि, क्या जिस चीज मै यहा ब्लाग पोस्टों में लिख रहा हूं वे, समाज को हितकारी / हानिकारी / शून्यभरित हैं ? मुझे विश्वास है, कुछ दिन मै हानिकारी लेखनों को अलग करने और निकाल देने / परिवर्तन करने के लिये कोशिश करूँगा।

కుటుంబ సమస్యలతో మరియు జీవనభృతి సంబంధిత పనులతో తలమునకలయి ఉండటం వల్ల, ఇక్కడ బ్లాగ్ పోస్టులు వ్రాయటంలో కొంత అంతరాయం కలిగింది. ఇలా అంతరాయంకలిగిన సమయంలో చిక్కిన కొంత తీరికను నేను అంతర్ వీక్షణానికి , ఆత్మ పరీక్షకూ వినియోగించుకున్నాను. ఏమిటీ ఈ ఆత్మ పరీక్ష అంటే, నేను ఈ బ్లాగులలో వ్రాస్తున్న విషయాలు సమాజానికి ప్రయోజన కరంగా గానీ / హానికరంగా గానీ / ఏదీ కలిగించని శూన్య శుంఠాయి వ్రాతలుగా ఉంటున్నాయా అని. మూడు రకాల విషయాలూ ఉన్నాయనే అభిప్రాయం నాకు కలిగింది. త్వరలోనే హానికరమైన వాటిని గుర్తించి , వాటిని తొలగించటమో, తిరిగి వ్రాయటమో చేయగలననే విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నాను.

HAPPY NEWS संतोष वार्ता సంతోష వార్త

In the adjacent side bar you can see a search window for searching in Telugu Script Vyasa Mahabharata Epic of Sanskrit Language. This has been prepared with great pains, spending a number of days on the laptop. ఈ ప్రక్కన ఉన్న కిటికీలో మీరు సంస్కృత వ్యాస మూల గ్రంధం భారతం లక్ష శ్లోకాలలో అన్వేషణ (కావలసిన పదాలను వెతకటం) ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. దీనని ఎంతో శ్రమతో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. సద్వినియోగం చేసుకోవలసిందిగా ప్రార్ధన. ఇది ఇంటర్నెట్ లో లభించిన మూలగ్రంధం ఆధారంగా దీనిని తయారు చేయటానికి ఎన్నో రోజులు పట్టింది ఎందరో మహానుభావులు, వారికి వందననులు, అన్నట్లుగా మూల గ్రంధాన్ని నెట్ లో పెట్టిన వారికి నా ధన్యవాదాలు. దయయుంచి దీనిని కమర్షియల్ గా వాడవలదని ప్రార్ధన.


GREAT APPRECIATION TO MR. NARA CHANDRA BABU NAIDU, CHIEF MINISTER OF RESIDUAL A.P. शेष आंध्र प्रदेश मुख्य मंत्री श्री नारा चंद्रबाबु नायुडु को अभिनंदन। శేష్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా అభినందనలు.


Chief Minister of A.P. deserves gratitude of the people for starting the pumping of Pattisam Godavari waters and channelising them to the Polavaram Right Canal.

पट्टिसम पुण्य क्षेत्र समीप में, लिफ्ट इरिगेशन पध्धती में, पोलवरं दहने नहर को, गोदावरी बाढ जलों को, छुडाने में सफलीकृत हुआ श्री नारा चंद्रबाबु नायुडू को हम अभिनंदन देना चाहिए।

Let us hope that he will divert only flood waters, and will not hurt the Godavari Delta farmers in the downstream of Dhavaleswaram Barrage.

हम आकांक्षा करेंगे कि, वें सिर्फ बाढ जलों को, दक्षिण दिशा में भेज देगा, और धवळेश्वरम बेरेज के नीचे रहनेवाले किसानों को नुक्सान नहीं करेगा।

శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు, కేవలం ఉప్పు సముద్రం పాలవుతున్న గోదావరి వరదనీటిని మాత్రంమే దక్షిణ దిశలో తరలిస్తారని, నది దిగువన అంటే ధవళేశ్వరం ఆయకట్టులోని రైతులను దెబ్బకొట్టరనీ ఆకాంక్షిద్దాము.

SUGGESTION एक सुझाव సూచన


KRISHNA river waters are already under fierce disputes with up-stream States. It is subject to various awards like Bachavat Tribunal, and Court judgements. It is still sub judice. It will, therefore, not be prudent to mix up Godavari and Krishna Waters, and complicate the disputes. Upper States will use the opportunity to reduce the share of Residual Andhra Pradesh in Krishna Waters. A.P. Government has promised to divert the Godavari Waters only when there are floods, and to prevent the Godavari flood waters from going waste into Bay of Bengal. If that is the case, Godavari and Krishna Waters should not be mixed up and allow the disputes to get complicated. Separate emergency pipelines and aquiducts should be built to directly link the Polavaram Right Canal with the Prakasam Barrage Eastern Main Canal and Western Main Canals. An aquiduct /pipeline should be built on Krishna River across Prakasam Barrage / Kanakadurga Varadhi bridge to transport water over the Krishna River and move them to the South.

In this manner, Godavari water can be used in South only when there are emergency drought situations and flood situations. They should not be taken for granted and become a part of Inter State River Water Disputes.

కృష్ణా నదీ జలాలు ఇప్పటికే వివాదాస్పదంగా, అంతర్ రాష్ట్ర తగాదాల్లో ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజనకు నదీజలాల పంపిణీ విషయంలో తెలంగాణ వారి అసంతృప్తిని కెసీఆర్ ఉపయోగించుకోటం కూడ ఒక కారణం. గోదావరి జలాలను కృష్ణానదిలో కలుపకుండా, డైరక్ట్ గా కాలువలకు అనుసంధానించాలి. అవసరమైతే దీనికోరకు తగినన్ని పైప్ లైన్లను , ఆక్విడక్ట్ లను యుధ్ధ ప్రాతిపదికపై నిర్మించుకోవాలి. పోలవరం కుడికాలువ కేవలం వరదనీటిని తరలించటానికే కాబట్టి, దానిని ఏడాదిలో కేవలం పది రేక పదిహేను రోజులు మాత్రమే వినియోగించుకోటం జరుగుతుంది అని నా నమ్మకం. కనుక, ఈ కాలువను కృష్ణానదిలో కలిపి, దానిపై ఎగువ రాష్ట్రాలతో వివాదానికి గురికావటం తెలివి తక్కువ అవుతుంది. (To continue. सशेष. ఇంకా కొనసాగించాలి.)

Wednesday, August 26, 2015

571 On whose behalf of and against whom Dr. Deepak Pental and Ms. Vandana Siva are fighting? किस के तरफ और किसके खिलाफ डा. दीपक पॆंटाल, और वंदना शिवा लड रहे हैं? డా. దీపక్ పెంటాల్ మరియు వందన శివ గారలు ఎవరి తరఫున మరియు ఎవరికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారు?

Photos courtesy DeccanChronicle.com, Nottingham.edu.my. Photos modified by me.
Ms. Vandana Siva and Mr. Deepak Pental seem to be at conflicting ends. What for they are fighting? ON whose behalf they are fighting? Who is right? Who is wrong? How the Government is going to handle this? Whose side will the Govt. take? Or does the Govt. has its own prompters? The subject matter is genetic modification of mustard seeds. The subject of oilseeds is very crucial both from the point of view of burgeoning imports of oilseeds, skyrocketing of prices of edible oils, need for import substitution, impact of imported edible oils on the health of Indians, impact of genetically modified oil seeds on the health of INdians.

HAPPY NEWS संतोष वार्ता సంతోష వార్త

In the adjacent side bar you can see a search window for searching in Telugu Script Vyasa Mahabharata Epic of Sanskrit Language. This has been prepared with great pains, spending a number of days on the laptop. ఈ ప్రక్కన ఉన్న కిటికీలో మీరు సంస్కృత వ్యాస మూల గ్రంధం భారతం లక్ష శ్లోకాలలో అన్వేషణ (కావలసిన పదాలను వెతకటం) ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. దీనని ఎంతో శ్రమతో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. సద్వినియోగం చేసుకోవలసిందిగా ప్రార్ధన. ఇది ఇంటర్నెట్ లో లభించిన మూలగ్రంధం ఆధారంగా దీనిని తయారు చేయటానికి ఎన్నో రోజులు పట్టింది ఎందరో మహానుభావులు, వారికి వందననులు, అన్నట్లుగా మూల గ్రంధాన్ని నెట్ లో పెట్టిన వారికి నా ధన్యవాదాలు. దయయుంచి దీనిని కమర్షియల్ గా వాడవలదని ప్రార్ధన.


Here is an important contradicting article by Dr. Deepak Pental, Retd. Vice Chancellor of Delhi University, and an expert on Genetically Modified Seeds, in Deccan Chronicle dated 26th Aug. 2015. Click to go to http://www.deccanchronicle.com/150826/commentary-op-ed/article/gmo-your-mustard-good.


Mr. Deepak Pental in his above linked article observes:
Personalities that aspire to be cult figures often resort to hyperbole and lies and Vandana Shiva has done exactly this in her piece, GMO in my mustard, which appeared in this newspaper on August 12, 2015. Before misinformations are pointed out and deliberate distortions are nailed, it is important to look at the issue both from scientific and developmental perspective.


One plagiarism case is apparently pending against Shri Deepak Pental


The following link shows that a case of plagiarism filed against him by a Delhi University Professor, is pending against Shri Deepak Pental. Click to go to http://www.ndtv.com/delhi-news/court-grants-exemption-to-former-delhi-university-vice-chancellor-in-plagiarim-row-743309.
VOCABULARY QUIZ Identify the word with a different meaning: a) repellant b) offensive c) yummy d) yucky

Move yr. mouse here to see the answer.Identify the word with a different meaning: a) yummy b) sumptous c) scrumptious d) yucky

Move yr. mouse here to see the answer.HEALTH NOTES

Is Yogurt and curd same? कया योगर्ट और कर्ड एक है या अलग अलग? యోగర్ట్ మరియు కర్డ్ ఒకటేనా వేరు వేరా ?

All these days I am under the impression both yogurt and curd are synonymous and intersubstitutable. But the following link of TimesofIndia shows that yogurt and curd have different bacterial strains and different methods of preparation. For those who wish to read this Timesofindia article which is quite informative:-

अभी तक मै यह राय में हूँ कि, योगर्ट और कर्ड, दोनों एक ही है, एक शब्द के जगह में दूसरे शब्द को हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन, टैम्स् आफ इंडिया के निम्न लिंक यह दिखाती है कि, योगर्ट और कर्ड दोनों भिन्न भिन्न पध्धतियों से बनते हैं, और दोनों के बेक्टीरियल स्टरेयिन अलग रहते हैं। टैम्स आफ इंडिय आर्टिकिल पढने चाहे पाठकों के लिये यहाँ है लिंक:-

నేను ఇప్పటి దాకా ఏ అభిప్రాయం తో ఉన్నానంటే, యోగర్టు మరియు కర్డ్ రెండూ పెరుగు యొక్క రెండు పేర్లని, ఒక దాని స్థానంలో మరొక పదాన్ని వాడచ్చనీ. కానీ ఈ క్రింద ఇవ్వ బడిన టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లింకు లోని వ్యాసం, యోగర్టు మరియు కర్డ్ రెండు భిన్నమైన పధ్ధతులతో తయారవుతాయనీ, వాటిల్లో ఉండే బాక్టీరియా వేరు వేరనీ, సూచిస్తుంది. టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వ్యాసాన్ని చదవాలనుకునేవారికి ఇదిగో లింకు.
Click to go to http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/diet/How-is-yogurt-different-from-curd/articleshow/46702468.cms.

The article though mentioned that yogurt is more an industrial product, it has also given the recipe for making yogurt, which is not different from making home curd. However, since the article is asking us to first buy commercial yogurt, and reuse it in future also, we have to presume that the bacterial strains will be different.

यह टैम्स आफ इंडिया व्यास यह भी सूचित कर्ती है कि, योगर्ट औद्योगिक उत्पत्ति होती है, और कर्ड घरेलू उत्पत्ती होती है। लेकिन इस व्यास में दिया हुआ योगर्ट बनाने के रेसिपी में सूचित पध्धती हम घरों में दही बनाने के पध्धती से अधिकांश भिन्न नहीं है। लेकिन इस व्यास यह भी सूचन दिया है, पहली बार कमर्षियल योगर्ट खरीद कर, उस से गृह योगर्ट बनाना और उसको पुनः विनियोग करना उचित है। या ने, बैक्टीरिया फरक के बारे में हम और खोज करना चाहिए।

ఈ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వ్యాసం, మనకు సూచించే మరొక అంశం ఏమిటంటే, యోగర్ట్ ప్రాధమికంగా పారిశ్రామిక, వాణిజ్య ఉత్పత్తి కాగా, కర్డ్ గృహ ఉత్పత్తి. కానీ ఈవ్యాసంలో ఇవ్వబడిన ఇంట్లో యోగర్ట్ తయారు చేసుకోటానికి ఇవ్వబడిన పధ్ధతిలో యోగర్ట్ తయారీకీ, ఇంట్లో పెరుగు తయారీకి నాకేమీ తేడా కనిపించటం లేదు. అయితే మొదటిసారి యోగర్ట్ తయారు చేసుకునేటపుడు, బజారులో కొన్న వాణిజ్య యోగర్టును వాడి, తరువాత దానిని మరల మరల ఉపయోగించమని సలహా ఇవ్వటం జరిగింది. కనుక బాక్టీరియా భిన్నంగా ఉంటుంది అని మనం భావించ వచ్చు. అయితే, యోగర్ట్ మరియు ఇంటి పెరుగు రెండిటి మధ్య ఉండే బాక్టీరియా భేదాలను గురించి మనం అధ్యయనం చేయటం అవసరం.
(To continue. और लिखने का है। ఇంకా వ్రాయాల్సింది ఉంది.

Monday, August 24, 2015

570 Did truthful, forbearing, patient, discriminating, dispassionate, God devotee YudhishThira gamble betting his employees or his slaves? क्या सत्यवान, क्षमावान, सहनशील, विचक्षणाशील, दैवभक्त युधिष्ठिर, शकुनि से द्यूत में अपने नौकरों को बॆट्टिंग किया या अपने स्लेव्स को बॆट्टिंग किया ? మన సత్యవాన్, క్షమావాన్, సహనశీల, విచక్షణాశీల, దైవభక్త ధర్మరాజుగారు శకునితో ఆడిన జూదంలో తన నౌకర్లను పణంగా పెట్టాడా లేక బానిసలను పణంగా పెట్టాడా ?


What sort of man are you? Of all the incidents of Yudhisthira's life, you remember only his seeing hell. You don't remember his truthfulness, his forbearance, his patience, his discrimination, his dispassion, his devotion to God.' I was about to say many more things, when Hriday stopped my mouth. After a little while Jatindra left the place, saying he had some other business to attend to. It isn't good to be clever. The crow is very clever, but it eats others filth.'
... At my blog No.Click to go to http://sankaracharyayb.blogspot.com/search/label/008', Shri Ravi commented as under (part of the comment is quoted below) citing what Shri Ramakrishna Paramahamsa said to one of his devotees by name Jatin :--

This made me very angry. I said to him: 'What sort of man are you? Of all the incidents of Yudhisthira's life, you remember only his seeing hell. You don't remember his truthfulness, his forbearance, his patience, his discrimination, his dispassion, his devotion to God.' I was about to say many more things, when Hriday stopped my mouth.

After a little while Jatindra left the place, saying he had some other business to attend to.

2.It isn't good to be clever. The crow is very clever, but it eats others filth.'

3.The right intelligence is that through which one attains God; but the intelligence that enables one to become a deputy magistrate or a lawyer, or to acquire a house, is a mean intelligence. It is like thin and watery curd, which merely soaks flattened rice but does not add any flavour to it. It is not like thick, superior curd. But the intelligence through which one attains God is like thick curd." ...


ybrao-a-donkey's humble views. You need not agree with me. You have every right to express your views and criticise me. Welcome. वैबीराव गधे के विनम्र राय। आप मुझ से सहमत होने के निर्बंध नहीं है। आप को अपने अभिप्रायों को व्यक्त करने के और मुझे खुरदा पकडने के सभी हक हैं। स्वागत. వైబీరావు గాడిద వినమ్ర వ్యాఖ్య. మీరు నాతో ఏకీభవించవలసిన నిర్బంధం లేదు. మీ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే స్వేఛ్ఛ, నన్ను విమర్శించే అన్ని హక్కులు మీకున్నాయి. స్వాగతం.
Just as people are afraid of exploring and speaking truth about Ramakrishna Paramahamsa, and Swami Vivekananda, people are equally afraid of thinking or exploring about YudhishThira (dharma rAja). Shri Ramakrishna Paramahamsa in the above quote, is very convinced about the discriminative abilities of Yudhishthira. This is probably because his convictions are based on anecdotes he heard from preachers and discoursers (ప్రవచనకర్తలు प्रवचनकार). We shall see from Vyasa's Sanskrit Mahabharata:-
Vyasa MahabhArata , Sabha Parva (Book 2 dealing with Assemblies), Chapter 85 (deals with the betting and gambling process between YudhishThira and Sakuni), verses 17 to 19.

Sanskrit verses in Roman Script.

Satam dAsI sahasrANi taruNyO hEma bhadrikAha
kambu kEyUra dhAriNyO nishka kamThyaha svalamkritAha

mahArha mAlyAbharaNAha suvastrAs candanOkshitAha
maNIn hEma ca bibhratas catuh shashTi viSAradAha

anusEvAm carantI mAh kuSalAn nritta sAmasu-
snAtakAnAm amAtyAnAm ragnAm ca mama SAsanAt.
E tad rAjan mama dhanam tEna dIvyAm aham tvayA.

శతం దాసీసహస్రాణి తరుణ్యో హేమభద్రికాః।
కంబుకేయూరధారిణ్యో నిష్కకంఠ్యః స్వలంకృతాః॥ 2-85-17

మహార్హమాల్యాభరణాః సువస్త్రాశ్చందనోక్షితాః।
మణీన్హేమ చ బిభ్రత్యశ్చతుఃషష్టివిశారదాః॥ 2-85-18

అనుసేవాం చరంతీమాః కుశలా నృత్తసామసు।
స్నాతకానామ్ అమాత్యానాం రాజ్ఞాం చ మమ శాసనాత్।
ఏతద్రాజన్ మమ ధనం తేన దీవ్యాంయహం త్వయా॥ 2-85-19

In dEvanAgari script
शतं दासी सहस्राणि तरुण्यो हेम भद्रिकाः
कंबु केयूर धारिण्यो निष्क कंठ्यः स्वलंकृताः

महार्ह माल्या भरणाः सु वस्त्राश चंदनोक्षिताः
मणीन् हेम च बिभ्रत् यश चतुः षष्टि विशारदाः।

अनुसेवां चरंतीमाः कुशलान कृत्त सामसु-
स्नातकानाम अमात्यानां राज़ञां मम शासनात।

ए तद राजन मम धनं तेन दीव्यां अपं त्वया।


ENGLISH TRANSLATION OF THE ABOVE SANSKRIT VERSES BY KISHORE MOHAN GANGULY, slightly modified by me.
Yudhishthira said,--‴I have a hundred thousand serving-girls, all young, and decked with golden bracelets on their wrists and upper arms, and with coins round their necks and other ornaments, adorned with costly garlands and attired in rich robes, daubed with the sandal paste, wearing jewels and gold, and well-skilled in 64 arts, especially versed in dancing and singing, and who wait upon and serve at my command the celestials, the Snataka Brahmanas, and kings. With this wealth, I will stake with you !‴

How did 11th Century CE Telugu translator of Mahabharata, the great Nannaya mahAkavi handled this scene? నన్నయగారు శ్రీ మదాంధ్ర మహాభారతం, సభా పర్వంలో దీనిని ఎలా అనువదించారు.

వ. ఇట్లు యుధిష్ఠిరుండు బద్ధమత్సరుం డయి పెఱిగి యొండొండ యొడ్డుచు నిష్కసహస్ర భరితానేకాయుత కుండమండితంబు లయిన సువర్ణ భాండాగారంబులును, వజ్రవైదూర్య మరకత మౌక్తి కనీల ప్రవాళ పద్మరాగాది వివిధ శుద్ధ విపుల రత్న పరిపూర్ణంబు లైన రత్న భాండాగారంబులుం, బ్రత్యేకంబ పంచ ద్రోణ కాంచన సంచితంబు లయిన చతుశ్శత నిధులును మణికింకిణీ జాలాలంకృతంబు లయిన యసంఖ్యాతహయయూధంబులును, జాతరుప వరూథంబులుం, గనక కక్ష్యాకుథసనాథంబు లయిన మదాంధగంధసింధుర సందోహంబులుం, బరార్థ్యరత్నభూషితంబు లయిన యోషిత్సహస్రంబులును, ననుదినాతిథిజన భోజనపాత్ర హస్తులయిన శతసహస్ర పరిచారకులును నర్జునునకు జిత్రరథుం డిచ్చిన గంధర్వహయంబులందొట్టి దుగ్ధపాన శాలితండులఖాదనంబులం బెరుఁగుచున్న జాత్యశ్వా నేకాయుతంబులు, నజావి గోమహిష ఖర రాసభనివహంబులు నొక్కొక్క యొడ్డునన యొడ్డి యోటుపడినం జూచి విదురుండు ధృతరాష్ట్రునకు రహస్యంబున నిట్లనియె. 177


Vyasa, in Chapter 85 of Book 2 (Sabha parvam, Adhyayam 85) used 40 verses to describe how betting between Yudhishthira and Sakuni. Vyasa maintained a depictive drama. Nannaya, disposed off the whole process in seven lines of prose given above. Nannaya wrote yOshita sahasrambulu which means 1000 girls. Vyasa's verse 2-85-18 mentions 100,000 girls. Vyasa described them as apart from being decorated, and adorned, as experts in 64 arts. Nannaya condensed everything. Nannaya used one attribute to describe Yudhishthira: "baddha matsarunDu" = "one who is bound by envy". In my humble opinion, Nannaya should have either adhered to original of Vyasa or alternatively used the adjective "durASA baddhunDu" = "one who is bound by greed" which aptly describes YudhishThira's State of Mind at that time. Anyway these are all minor abherrations. It will be suffice to say that those who want to explore probable facts and truths should analyse Vyasa Mahabharata instead of depending on Indian Language translations.

Why I am writing this is, All India Radio (AkASa vANi), Vijayawada Station, is every Friday morning at 9.30 broadcasting a Mahabharata analysis program based on Telugu Bharatam. Better thing ought to have been: comparing both Vyasa and Andhra Mahabharatas.

Back to wreckless betting of 100,000 girls made by Yudhishthira: As ybrao-a-donkey my mind thinks on behalf of the working class. Okay, let Yudhishthira bet himself, his own brothers including his step-brothers, their common wife. We shall concede his right for the time being. But does Yudhishthira have a right to gamble with the lives of servant girls? Are they slaves? Are they bettable commodities?

Now, our Great Preacher Ramakrishna Paramahamsa says that Yudhishthira's truthfulness, his forbearance, his patience, his discrimination, his dispassion, his devotion to God were not seen by the visitor Hriday or Jatin.

This is not the sole instance of Yudhishthira lacking discriminating abilities, particularly when he is caught by covetousness a la Dhritarashtra. These negative instances outnumber the instances where Yudhishthira acted with equanimity and justice. One such rare positive instance is Yaksha prasnalu (Yaksha's Questions) episode in the Book of Forests (Aranya Parvam). These yaksha prasnalu were already dealt with in our blog post No. 153. Click to go to http;//problemsoftelugus.blogspot.com/search/label/153'. (To continue. सशेष. ఇంకా కొనసాగించాలి.)

Saturday, August 22, 2015

569 Part 2 of Educational Accomplishments of Mr. Narendra Modi, PM of India भाग २, श्री नरेंद्र मोडी महोदय के विद्या विजयों। భాగం 2 శ్రీ నరేంద్ర మోడీ మహాశయుల విద్యా విజయాలు

This is in continuation of our blog post No. 135. यह, हमारे ब्लाग पोस्ट नं. १३५ के अगला भाग ఇది మన బ్లాగ్ పోస్ట్ నం. 135కి కొనసాగింపు. This blog post was made on 13th Feb. 2014 i.e. before 2014 Lok Sabha Elections, and before Mr. Narendra Modi became P.M. of INdia. In the blog post I raised a doubt on the M.A. degree of Shri Narendra Modi. I wrote that I had sent an email to Gujarat University requesting them to place the details of the PG Degree of their Chief Minister (Gujarat CM at that time) Shri Narendra Modi on their website. I also indicated that, unfortunately, there was no action and that there was no reply. There itself, I pointed out that Rollins College took pride to place on their website that Rahul Gandhi was their alumni.

ब्लाग पोस्ट नं. १३५, दिनांक १३.२.२०१४, लोक सभा चुनाव के पहले, श्री नरेंद्र मोडी प्रधान मंत्री बनने के पहले ही लिखा हुआ था। उस ब्लाग पोस्ट में, मै श्री नरेंद्र मोडी महाशय के ऎम. ऎ. डिग्री के विषय में मेरे संदेह को प्रस्ताव किया था। मै यह भी लिखा था कि, मै श्री गुजरात विश्वविद्यालय को, ई मॆयिल् द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी के स्नातकोत्तर ऎम. ऎ. राजनीती विद्या विवरों के यूनिवर्सिटी वॆब सैट् पर रखने के लिया प्रार्धना किया था। लेकिन उनहोंने उस ई मॆयिल पर कुछ चर्या भी नहीं लिया। मेरे ई मेयिल को जवाब भी नहीं दिया। उस ब्लाग पोस्ट में ही मै यह भी पायिंट अवुट् किया कि, रोलिन्स कालॆज्, अमॆरिका, अपने वॆब सैट में श्री राहुल गांधी को अपने पूर्व विद्यार्धी कहते हुए, थोडे गर्व से ही, उस विषय को अपने वॆब सैट पर रखे थे।

ఈ 135 నం. బ్లాగ్ పోస్ట్ 13.2.2౦14 అంటే 2014 లోక్ సభ ఎన్నికల ముందే, అంటే శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధాన మంత్రి కాక ముందే వ్రాయబడింది. ఆ బ్లాగ్ పోస్ట్ లో నేను శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి ఎమ్. ఎ. రాజకీయ శాస్త్రం డిగ్రీ గురించి కొంత అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేశాను. శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి పీజీ విద్య వివరాలను శ్రీ గుజరాత్ యూనివర్సిటీ వారి వెబ్ సైట్లో పెట్టుకోమని శ్రీ గుజరాత్ యూనివర్సిటీ వారిని ఈ మెయిల్ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశాను. కానీ వారు ఏచర్యా తీసుకోలేదు, జవాబివ్వ లేదని కూడ వ్రాశాను. అదే బ్లాగ్ పోస్ట్ లో అమెరికాలో శ్రీ రోలిన్స్ కాలేజీ వారు శ్రీరాహుల్ గాంధీ తమ పూర్వ విద్యార్ధి అని సగర్వంగా పెట్టుకున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించాను.

Click to go to blog post 135.

What is real and what is fake? असली क्या है, नकली क्या है ? ఏది అసలు ? ఏది నకిలీ ?

Foremost thing: Clarification. प्रप्रथम आवश्यकता : स्पष्टीकरण ప్రప్రథమంగా స్పష్టీకరణ

I have no LOVE OR HATE relationship with Shri Narendra Modi or Shri Rahul Gandhi or Shri Aravind Kejriwal or any other leader or party or religion. Whatever is written here, is written with the aim of searching for truth, and of course to promote my twin objectives of promoting atheism and Marxism (Total Socialism). There will be no dearth of integrity and sincerity. Mistakes, of course, will be taking place. You are always welcome to point out.

मुझे श्री नरेंद्र मोडी या श्री राहुल् गांधी या श्री अरविदं केज्रीवाल या किसी अन्य नेता या पार्टी या धर्म पर राग (प्रेम) या द्वेष नहीं है। सत्यान्वेषण मेरा लक्ष्य है। चित्त शुध्धी कम नहीं है। गलतीयों होते रहते है।

నాకు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ యందు గానీ, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ యందు గానీ, శ్రీ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ యందు గానీ, మరే ఇతర నేతలు, పార్టీలు, మతాల యందు గానీ రాగ ద్వేషాలు లేవు. కేవలం సత్యాన్వేషణ దృష్టితో మాత్రమే వ్రాయటం జరుగుతున్నది. చిత్త శుధ్ధిలో లోపం ఉండదు. తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. వాటిని మీరు స్వేఛ్ఛగా ఎత్తి చూప వచ్చు.

Million Dollar question now is whether our PM has studied M.A. Politics or not? प्रश्न यह है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ऎम. ऎ. राजनीति शास्त्र पढा या नहीं ? తేలని ప్రశ్న ఏమిటంటే మన ప్రధానిగారు ఎమ్. ఎ. రాజనీతి శాస్త్రం చదివినట్లా, చదవనట్లా ?

Answer for this question is to be given by Shri Narendra Modi. He alone is the right person and capable person to answer it.

इस प्रश्न को समाधान देने केलिये सर्व समर्ध श्री नरेंद्र मोडी भी है। सही व्यक्ती वे ही है।

ఈ ప్రశ్నకి జవాబివ్వ గలసిన శక్తి కలిగిన వారు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారే. వారే ఈ విషయంలో, తగిన సమాచారాన్ని ప్రధానమంత్రిగారి వెబ్ సైట్ లో పెట్టిస్తే బాగుంటుంది.

A number of questions will arise in this connection. They pertain not only to Mr. Modi or Rahul Gandhi or Ms. Sonia Gandhi, but they relate to Indian Education System, Indian Political System, Public Administrative Law, Ethics, Psychology, Psychiatry, so on ... We can't cover all those in one blog post.

इस समय पर कई प्रश्न उठते हैं। वे, सिर्फ श्री मोडी दी श्री राहुल या सोनिया के बारे में नहीं होते हैं। भारतीय विद्या व्यवस्था, भारतीय राजकीय व्यवस्था, प्रजा पालन न्याय शास्त्र, नीती शास्त्र, मानसिक शास्त्र, मानसिक वैद्य शास्त्र, आदी आदी ... उन सब चीजों को हम एक ब्लाग में कवर नहीं कर सकते हैं।

It appears that Election Commission, and PMO has rejected an RTI application (Right to INformation Act) , for details of the M.A. Politics Degree of our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi. This seems very unreasonable, unless there are very very very strong reasons to conceal PM's Educational Qualifications. It is also strange that when I approached Gujarat University and Delhi University to place the details of the studies of Shri Narendra Modi in their Universities and Colleges (or Distance Education Schools). Strangely, they are silent. Actually, they should have taken pride, in placing the details on their website, and confirming that our PM is their highly esteemed alumni. It is how foreign Universities, and Indian Private Indian Colleges/Universities do their business. Though our Government Universities/Colleges are not businesses as such, this seems to be a harmless method to improve the image(s) of Colleges and Universiies.

Of course, there may be a hitch in this. Like the South Korea's first Woman Prime Minister who was sentenced by a court for two year jail, if our politicians get convicted (convicted/acquitted alternatively in appeals) and go to jail, the Universities / Colleges may suffer a face loss, at least temporarily. Then, they may have to adopt an opportunistic method, which is employed in most Indian States. When a CM loses an election and is replaced by a rival, immediately the outgoing CM's photos in Govt. Offices are removed and thrown into dustbins. The incoming man while ordering such fate to his predecessor, will not bother about that similar fate will await him after five years.

PRESENT POSITION AND PROBLEM प्स्तुत स्थिती और समस्या ప్రస్తుత స్థితి మరియు సమస్య

Entire internet, particularly Twitter is ablaze and agog with tweets expressing doubts about the Educational Qualifications of Shri Narendra Modi. I provide below a link to the twitter handle: इंटरनॆट् सभी, प्रत्येक ट्विट्टर जिस पर अपने प्रधान मंत्रीजी को बहुत शौक है, श्री नरेंद्र मोडीजी के विद्यार्हताओं के विषय में उत्तेजित, उद्विग्न और उद्वेगित है। मै एक वैसे ट्विट्टर हाष हैंडिल को यहाँ लिंक दे रहा हूँ। ट्विट्टर को जाने के लिये क्लिक्। అంతర్జాలం మొత్తం, ముఖ్యంగా శ్రీనరేంద్ర మోడీ గారికి అత్యంత ప్రియమైన ట్విట్టర్.కామ్, లో ఒక హ్యాండిల్ హాష్ లో కొన్ని వందల ట్వీట్లు ఉన్నాయి. దీనిలోని భారతీయులంతా ఎంతో శ్రీ నరేంద్రమోడీ గారి విద్యార్హతల విషయంలో ఎంతో ఉత్తేజితులు, ఉద్విగ్నులు అయి ఉన్నారు. డిగ్రీ దిఖాఓ పీఎమ్ సాబ్ హాష్ ,ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ కి వెళ్ళటానికి క్లిక్. Click to go to https://twitter.com/hashtag/DegreeDikhaoPMSaab?src=hash.
There are hundred of tweets and comments.

Qustion, सवाल, ప్రశ్న:

What seems to have motivated and triggered the tweet-gens about PM's M.A. degree, after one year of his functioning as PM?

PMindia.gov.in Official Website on 16.3.2015 mentioned in PM's profile as under:--
"...Narendra Modi has achieved all this thanks to hard work and the values instilled in his childhood. Born on 17 September 1950 in a small town in Gujarat, he grew up in a loving but poor family ‘without a spare rupee’. The initial hardships of life not only taught the value of hard work but also revealed to him the avoidable sufferings of the common people. That is why as chief minister, he lived his life by the principle of ‘Antyodaya’, of serving the last person in the queue. From a very young age he immersed himself in service to the nation, working with patriotic organisations. He completed his MA from Gujarat University. ...


It proudly declared that PM completed his M.A. from Gujarat University.

Netizens and Tweeters might have got suspicious, after PMIndia.gov.in (might have temporarily) removed the mention about PM's completing his M.A. For some period PMIndia the website might have omitted, a line relating to PM's M.A. Degree. Netizens and Tweeters gave links to pmindia.gov.in webpage, which they seem to have believed that it will remain static and thinking that removal of the line pertaining to PM's PG degree as permanent. But that particular web page is dynamic, and content may be changing frequently.

It is what seems to have happened.

POSITION AS ON 22.08.2015. दिनांक २२.०८.२०१५ के स्थिति. 22.08.2015 ఈనాటి స్థితి.

Click to go to http://pmindia.gov.in/en/pms-profile/-- as on 22.08.2015..
This 22.08.2015 version says: "Shri Modi completed his MA in political science from Gujarat University.".

ybrao-a-donkey's humble views. I shall not insist that you agree with me. वैबीराव एक गधे के विनम्र वचन. आप मुझ से सहमत होने के निर्बंध नहीं है। వైబీరావు గాడిద వినమ్ర అభిప్రాయాలు. నాతో ఏకీభవించమని మిమ్ములను వత్తిడి చేయను


About the degreedikhaopm hash tag: It is not clear why large number of tweeters who commented against Mr. Narendra Modi's M.A. qualification (treating it as fake without adequate proof), seem to belong to one religion as per their names. This ought not to have happened.

SOLUTION परिष्कार పరిష్కారంPMIndia.gov.in website speaks greatly of transparency. Here are two quotes from the PMIndia's website:
"...Prime Minister Narendra Modi firmly believes that transparency and accountability are the two cornerstones of any pro-people government. Transparency and accountability not only connect the people closer to the government but also make them equal and integral part of the decision making process.

His strong resolve to transparency backed by the manner in which he put this commitment to practice indicates an era of open, transparent and people- centric government for the people of India.


It will be in the fitness of things, if PM's Office or the Election Commission places a xerox/scan of the Prime Minister's M.A. Politics Degree (or at least a Marks List, with details such as year of study, papers for which he appeared) on their website and make a public announcement so that the matter gets closed permanently.
The biggest unresolved question is whether even a single degree will be necessary for due discharge of a Prime Minister's duties. We have to see both sides of the coin.

PM will have dozens of advisors to counsel him on everything connected with Prime Minister's functions. When a PM has deep and wide knowledge of varioius subjects, he will be able to know whether his-her advisers were giving correct advice, whether they have the required competence or not. To a capable, diligent, energetic, knowledgeable, Prime Minister, -- bribetaking corrupt advisers/Members of committees and panels will hesitate to give false advice. They will be very careful, or else they will have to cut a sorry face before the PM, if PM detects their games.

A PM without such deep and wide insights into various subjects, cannot learn them instantaneously. Like Dhritarashtra, he has to affix his LTIs (using this word figuratively: A person not knowing a subject, if he-she affixes signature on a document, that signature will be as good as or as bad as a thumb impression) on the recommendations made by Advisors, and Committees. Even a genius requires extensive and intensive training, sometimes. For example, a person cannot sit in the cockpit of an Aircraft, and say "I am a genius. I can learn things instantaneously. There is nothing which will be beyond my comrehension. Even the subtlest things are within the reach of my understanding." . Then he-she cannot proceed to meddle with the buttons/keys/levers of an aircraft. His-her own life as well as the lives of passengers will be endangered.

Indians may not mind having even an illitersate PM, AS LONE AS HE-SHE IS HONEST, HARDWORKING AND EMPATHETIC TO POOR. But there seems to be some abhorrence against presenting fake degrees/qualifications (Yet to be proved in case of Mr. Modi). After all, we must keep in mind that obtaining an M.A. Politics degree is not a herculian task. It is a two year course. Every year there will be five papers. In each paper, ten essay type questions are given. Under the choice system, five questions are to be answered. In most Universities, it will be sufficient if a person gets 35 marks in each paper, and 40% on average of the five papers. That means, it will be sufficient if we know 1/3 of 1/2 of the total subject, i.e. 1/6th of the subject. There is no detention System. Hence, there is no hitch. I have a friend who has done three M.As. I have, myself, done in distant mode, two M.A.s after my retirement. In M.A. History I received a gold medal as a University topper. I am not writing this to boast. I wish to highlight, that as far as M.A.s are concerned, there should be no need for politicians to create fake degree certificates or buy degrees.

ABOUT PRESTIGIOUS FOREIGN COLLEGE DEGREES OF CELEBRITIESU.K. Government seems to be drastically cutting the budgets of CAmbridge and Oxford Universities. Harvard also seem to be under some sort of pressure to make lucre, somehow. Worldwide, Universities seem to have become extremely crazy and hardpressed to earn moolah of their own, without seeking funds support from Governments. Hence, they seem to be hell-bent on maximising number of admissions, diluting requirements such as attendance, assignments, laboratory work, etc. etc. For diluting quantity and quality, subjects like Fashion Design, International Relations, (etc.) seem to come very handy. These degrees seem to be very much ornamental.

So, there will be no wonder, if large number of Indian celebrities flaunt foreign degrees from prestigious Colleges and Universities, who may covertly adopt two divergent policies of study discipline. For ordinary students, they will continue to insist on rigid discipline. For VIP and heavy donor students, official records may be created of fulfilling all the requirements for conferring a degree, without the student even attend the College / University classes or exams. Even if for political or other reasons, if some person/institution makes contacts them for verification/corroboration of the studies and the degree, they will confirm that the person has undergone all the rituals. This is a sort of gharana (ostentatious institutionalised) prostituion, in education arena. Nobody can correct these things. In Telugu language, there is a proverb : "kanceyE cEnu mEsina", the English meaning of which runs approx. "If the fence grazes the field instead of protecting it".

Question: Can't a genius like Calvin (Ref: Calvin and Hobbes Comic) think and act independently of his nannies, parents, and teachers?

Ans: Sometimes, the genius will be correct. Sometimes the advisors will be correct. Sometimes EXPERIENCE will win. Sometimes, NOVICES CAN TAKE ADVENTUROUS PATHS AND UNVEIL UNKNOWN methods and ways. We have to take into account a total picture of the problem and situation.

GISTSimply because some foreign College/University is confirming, we should not convince ourself that Rahul's degree is genuine, and because Gujarat University / Delhi University are not coming forward, we should not declare that Mr. Modi's degrees are fake. In the ultimate analyses, their aptitude, diligence, efficiency, effectiveness, knowledge, organising, planning, skills, talent, hardwork, will decide their performance. Not degrees. At the most, this analysis will help us to assess how degrees are obtained from foreign Colleges / Universities and Indian Colleges /Universities.

Added on 26.08.2015

Here is a link to IndiaTVnews.com, report dated 11.08.2015, titled: "Narendra Modi’s degree row – Much Ado about nothing"
Click to go to IndiaTVnews.com.

Observations of ybrao-a-donkey: This blog post of mine was made on 22.08.2015, without noticing the above IndiaTVnews report. Anyway, it will not make much difference in what I have written earlier. Reason: PMO may be technically justified in rejecting the RTI application of the Netizens. PMO may be legally right. But doesn't it have any ethical or moral obligations, to dispel the doubts in the minds of large number of its citizens? Besides, Netizens know that our beloved PM is very much publicity conscious, and twitter active (hyper-active???). Won't it, therefore, be in the fitness of things for the PMO to obtain the information sought by the Citizens at least now and make things very transparent, settle the issue FOR EVER? WHY keep things in suspended animation? Why does PMO want to hide behind a technicality, like some sundry petty Government Officials in some remote Taluk Headquarters in a backward State, who may not know the spirit (not only the letter of the law, but also the spirit of the law) of RTI legislation?

Now our learned TV News Channel has advised the anxious citizens to approach the Gujarat University or Delhi University. That probably, they will do, anyhow. Of course, the said Gujarat University, and Delhi University may find some other technical flaws in the RTI applications and reject again. Actually, the TV Channels and Print Media can also take some interest in this issue. Why they are hiding? They make lot of efforts about hundreds of things which are useless to the society, but profitable to them. Can't they make some genuine effort in ascertaining facts from the powers that be, and become the First Channel to publish it (may be genuine degree or some other degree, whatever it is, they should be facts)? Are they afraid that they cannot get the information? What stops them? What do they expect in return for their service?
(To continue. और लिखने का है। ఇంకా వ్రాయాల్సింది ఉంది.

Friday, August 21, 2015

568 No need to reduce Home loan interest rates गृह ऋणों के ब्याज रेट को कम करने के जरूरत नहीं है। గృహ ఋణాలపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గించ వలసిన అవసరం లేదు.


Ms. Arundhati Bhattacharya, Chairperson, SBI, has rightly identified her six top priorities. There is no need to deviate from them, because India Inc. is pressing to cut lending rates. There is also no need to reduce interest rates on home loans, introducing such methods as teaser rates. Indian Public Sector Banks, having financed Home Loans at prices far higher than the intrinsic value of the underlying structures, now face a similar situation which American Banks and Investment Houses faced in 2008, when Sub-Prime Mortgage Loans became a problem in that country. As pointed out by Mr. Raghuram Rajan, RBI Governor, there is a need to cut the prices of Houses. According to news reports though in some cities like Mumbai and Delhi, Realtors have reduced prices, they have also reduced the size of the houses, and even the minimum fixtures. All the housesites in our Cities have gone into the hands of speculators, and builders are forced to purchase sites at very high prices and build flats thereon. Besides, there is the element of payment of bribes, for various purposes right from the conception stage to actual delivery to buyers. Consequently, home prices have gone beyond the paying capacities of even higher income group employees, not to speak of lower middle class, which has stopped thinking about owing a lifetime home. Till such a time, the Central and State Governments take truly effective steps to control house site prices and flat prices, it will be better if Banks exercise restraints in financing Home Loans.


Mrs. Nazma Heptullah is reported to have said as under. श्रीमति नज्मा हॆप्तुल्ला, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह कह दी। మీడియా రిపోర్టులననుసరించి, మైనారిటీ వ్యవహారాల కేంద్ర మంత్రిణి శ్రీమతి నజ్మా హెప్తుల్లా గారు ఇలా అన్నారు:-
People of all faiths are totally safe under Narendra Modi Administration.

श्री नरेंद्र मोदी के परिपालन में सभी धर्मों के जनता, संपूर्ण रीती में भद्र स्थित है।

శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి పరిపాలనలో, అన్ని మతాల వారూ, సంపూర్ణ మైన భద్రతతో ఉన్నారు.


Let us allow it to go. At least, Ms. Nazma Heptulla, and her Minister-post are safe. हम इस बात को छोड देंगे। कम से कम, श्रीमति हॆप्तुल्लाजी, और उसकी मंत्री पद, भद्र है न। పోనిద్దాము. కనీసం హెప్తుల్లా గారైనా, భద్రంగా ఉన్నారు కదా. ఆమె పదవైనా భద్రంగా ఉన్నది కదా.

(To continue. और लिखने का है। ఇంకా వ్రాయాల్సింది ఉంది.