Tuesday, May 5, 2015

499 CMs & PMs are not teachers and Ministers are not children मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री उस्ताद नहीं और मंत्री लोग बच्चे नहीं। ముఖ్యమంత్రులు ప్రధాని టీచర్లు కారు, మంత్రులు, ఎమ్ పీ లు, ఎమ్ ఎల్ ఏలు, పిల్లలు కాదు.Question: Comparing CM and PM to teachers, and Ministers in the Cabinet to be children, does not seem to be appropriate. Why do you waste your time? Write something magnificent things, such as Valmiki Ramayana!


Answer: This comparison has arisen, as there are news reports that Mr. Chandra Babu Naidu cautioned his Ministers that they would be given marks for their performance, and given Transfer Certificates (TCs), if they do not raise to expectations. CM & PM are also Ministers, and they are not Gods. They are first among the equals. In other words, Ministers are equal to CMs and PM in every respect. The Ministers should also know their true role as the near-equals of CMs and PM. This is irrespective of whatever may be prevailing in Britain, whose Parliamentary Customs and traditions we have borrowed. Ministers, if they think that they are servants of CMs and PM, then those Ministers will start behaving like Rakshasa women surrounding Ravana.


Valmiki Ramayana, Sundara Kanda, Chapter 22, Verse 36. yathA madvashagaa SItA
kshipram bhavati jAnakI
tathaa kuruta rAkSasyaH
sarvAH kShipram samEtya ca.

Context & English gist: Ravana abducted Sita, and kept her in the Ashoka Garden. Nearly nine months elapsed, yet she was not surrendering to him. Ravana gave her further two months, after which, if she persists, he would get her killed. He instructed the daemon women guarding Sita: See the word used 'kshipram = immediately, without delay' used in the second line and fourth line. "Sita should be brought under my control fast." "All of you together (sarvAh samEtya) do it quick".

Just as Ravana expected his daemon women change the mind of Sita, by all means,  Andhra Pradesh Chief Minister Mr. Chandra Babu Naidu is asking his Ministers to perform, by successfully changing the minds of farmers, without delay.  This the Ministers are doing by threatening farmers that they lands will be taken over through LA Act.

If the Ministers do not perform, they will be given TCs and sent away from the school. Mr. Chandra Babu Naidu ought not have said these words, even as a joke. Reason: Ministers are not only- NOT STUDENTS, but also NOT EVEN TEACHERS (Teachers are equal to Head Master/Principal at least in some respects).  Thus we get the deduction, that CM is the first among equals , of all the MLAs.  PM is the first among equals of all MPs (all parties included).

If we accept the idea that CM-PM are Headmasters and Ministers are teachers, who will be MLAs and MPs? They will become students. It will not be correct. Reason: Even MLAs and MPs are equal to CMs and PM. This is because every MLA cannot be made Minister/CM and every MP cannot be made PM & Central Minister.

Of course, there is one solution. Our Lok Sabha and Assemblies have five year terms. Annual rotation is one possibility. That means five PMs/CMs. Sameway five batches of Ministers at Central and State levels.

When the same party gets a second opportunity of ruling for another ten years, we can go for another five new CMs/PMs and five annual batches of Ministers from MLAs/MPs after eliminating those who had their chance during the first term.

MLAs and MPs, through secret ballot elect Ministers, CMs and PM.

A.P. CM thinks that legislators and Ministers need to be kept under control, through class room lecturs and training programs. Arranging for a lecture by Jaggi Vasudev, is one such example. Our PMOI seems to think that BJP MPs are to be disciplined through enforcing codes of discipline, class room lectures and training programs. Even first time MLAs and MPs should not be treated in that manner. They are, they will be as much knowledgeable as the Ministers and CMs once they spend a few months to study the Parliamentary practices.

Question: What did Ravana further order the daemon women?
Valmiki Ramayana, Sundara KAnDa (Volume 5), Chapter 22, Verse 37.
pratiloma anulomaish ca
sAma dAna adi bheda naiH
avarjayata vaidehIM
daNDasy odyamanena ca.

English gist: Through anulOma (favourable i.e. carrots) and pratilOma (adverse i.e. sticks), sAma = soft words, dAna= gifts etc. bhEda = Original meaning divide the enemies, contextually we can take a meaning of threatening, danDa = coercion, udyamam = persistent efforts, vaidEhIm avarjayata = Bring under my control. Briefly: Bring Sita under my control using all methods.


What Ministers of Andhra Pradesh are expected to do??

Bring the adament farmers who are refusing to join land pooling, not only in Capital Region, but also on the other side of Krishna River, for Tourism,
at Gannavaram, for expansion of airport
at Bhogapuram, for new airport at Visakhapatnam
... ...

Farmers are comparable to adament Sita. Ministers are the daemon women entrusted with the work of overpowering Sita.

Question: Ordered by Ravana, what did the Rakshasa women do?

Answer:  To describe this, Valmiki used:
Chapter 22: 7
Chapter 23: 21
Chapter 24: 5
Then Sita replied, weeping.
Chapter 24: 29
---------------------
Total 62 verses
---------------------

We shall have, out of these 62 verses, one or two samples:

Valmiki Ramayana, Sundara KAnDa (Volume 4), Chapter 24, Verse 27.
etad uktaM ca mE vAkyaM
yadi tvaM na kariSyapi
asmin muhuurte sarvAs tvaaM
bhakSayiSyaam ahe vayam.

English Gist: As said by me, if you do not heed to my words, at this very moment, we shall all of us eat you.


Can you give some names of Ravana's Lady Guards, so that we can compare with our A.P. Ministers?

Ans: EkajaTa, Harijata, Praghasa, Vikata, Vinata, Durmukhi, Ajamukhi.

Some samples of what A.P. Ministers say:
Agriculture Minister, Mr. P. Pulla Rao, said on 2.5.2015:

"...State government would invoke provisions under Land Acquisition Act to acquire lands in few river front villages from May 14..."
HansIndia dt. 3.5.2015.

...Minister for Municipal Administration P Narayana on Saturday threatened to invoke Land Acquisition Act as a section of farmers in the capital region were not willing to part with their lands under land pooling scheme. Speaking to the media persons here on Saturday, the Minister alleged that the opposition parties were misleading and creating confusion among the farmers to stall the development activities, fearing a threat to their existence....
రైతులకు ఎంతో ఉపయోగపడే ల్యాండ్‌పూలింగ్‌ విధానాన్ని కాదనుకున్న వారికి భూసేకరణ తప్పదు. ఆ దిశగా ముందుకు వెళ్ళేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉన్నది. --శ్రీనారాయణ, మునిసిపల్ మంత్రి. 5.2.2015.

"రాజధాని నిర్మాణం కోసం భూములివ్వని రైతులపై భూ సేకరణ చట్టం ప్రయోగిస్తామని మంత్రి నారాయణ హెచ్చరించారు." ఆంధ్రజ్యోతి, 28.2.2015.
ఏపీ కేబినెట్‌ సమావేశం భూమి చుట్టూ తిరుగుతోంది. రాజధాని ప్రాంతంలో భూసేకరణ చట్టాన్ని ప్రయోగించాలని.. మే 14న నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టుకు సైతం 15 వేల ఎకరాలను భూసమీకరణ వేగవంతం చేయాలని.. విమర్శలకు బదులు చెప్పాలని సీఎం ఆదేశించినట్లు సమాచారం. Click to go to http://www.10tv.in/news/news-ap/AP-Cabinet-meeting-revolved-around-Land-acquisition-90685


ybrao-a-donkey's humble perceptions वैबीराव गधे के विनम्र अनुशीलनाएँ और भावनाएँ వైబీరావు గాడిద వినమ్ర అభిప్రాయాలు

If we have to write a modern Ramayana of Andhra Pradesh in Sanskrit verses, and how AP Ministers are cajoling and threatening A.P. farmers to surrender their lands,  we may need a thousand verses.

(To continue & revise as may be necessary. सशेष. पुनः संस्करण करने का है। ఇంకా ఉంది. తిరగవ్రాయాలి కూడాను. సూచనలకు స్వాగతం.)

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.