Wednesday, October 15, 2014

374 A chaiwala cannot become Chief Minister in India

 374 భారత్ లో ఒక చాయ్ వాలా ఎన్నటికీ ఛీఫ్ మినిస్టర్ కాలేడు.

३७४ भारत में एक चायवाला कभी भी छीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते।

"If a common man like Narendra Modi, who started off as a chai wala goes on to become the PM, I can become the CM as well,"  -- Uddhav Thackeray.

నరేంద్రమోడీ వంటి ఒక సాధారణ వ్యక్తి, చాయ్ వాలాగా జీవితాన్ని ప్రారంభించిన వాడు ప్రధానమంత్రి కాగలిగినపుడు , నేను కూడ ముఖ్యమంత్రిని కాగలను.  శివసేన అధినేత ఉధ్ధవ్ థాక్రె ఉవాచ.

यदि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता हूं। - शिव सेना के अधिनेता उध्धव थाकरे।

ybrao-a-donkey's feelings వైబీరావు గాడిద ఫీలింగ్స్ वैबीराव गधे का राय

Chaiwalas can never become Chief Ministers or Prime Ministers in India.  They have to prematurely end their "chaiwala avtar" (tea vendor's incarnation) and start wearing Modi kurtAs or similar garments.  Never in India, can a kucEla (person with torn or bad clothes) can become even an M.L.A. or M.P. , not to speak of becoming CM or PM.  A Chaiwala PM/CM does not require bullet-proof offices.  He-she is not scared of losing his her life..  Nor do they need Jets or Helicopters to travel.  Of course, Uddhav Thakre, being the inheritor of Bal Thakre's fortune in Mumbai, may not get an opportunity to sell teas.  Hence, he can safely become CM of Maharashtra, after stop-speaking all the nonsense.

భారత దేశంలో చాయ్ వాలాలు ఎన్నటికి ముఖ్యమంత్రులు గానీ ప్రధాన మంత్రులు గానీ కాలేరు.  వాళ్ళు ముందుగా హరాకిరీ చేసుకుని, తమ చాయ్ వాలా అవతారాన్ని చాలించి, మోడీ కుర్తాలను లేక అలాంటి డిజైనర్ బట్టలను కట్టుకోటం మొదలుపెట్టాలి.  కోట్లు సూట్లు అలవాటు చేసుకోవాలి.  భారత దేశంలో ఏనాటికీ కూడ మైలగుడ్డల వాళ్ళు శాసన సభ్యులు, ఎంపీలే కాలేరు.  ఇంక ముఖ్యమంత్రులు , ప్రధానమంత్రులు ఎలా అవుతారు.  చాయ్ వాలా అవతారంలో ఉన్నవాడు వాడి కర్మకాలి ముఖ్యమంత్రో ప్రధానమంత్రో అయితే బులెట్ ప్రూఫ్ వెస్టుల్లో, బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఆఫీసులో గాలాడక చస్తాడు.  వాళ్ళకి ప్రాణభయం ఉండదు కాబట్టి బులెట్ ప్రూఫ్ ఆఫీసులు, కార్లు ఎందుకు.  వాళ్ళకి అదానీల్లాంటి వాళ్ళ జెట్ విమానాలు, హెలీకాప్టర్లు అవసరం ఉండదు.  ఉధ్ధవ్ థాక్రె గారికి ముంబాయిలో తన తండ్రి సంపద వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి, చాయ్ అమ్ముకునే అదృష్టం పట్టదు.  కనుక ఆయన ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు మానేసి, భద్రంగా మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కావటానికి ప్రయత్నించవచ్చును.

इस देश में चाय वाला कभी भी मुख्यमंत्री या प्रधान मंत्री नहीं बन सकते।  चायवाले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना चाहे तो, वे पहले अपने चायवाले अवतार को समाप्त करने के लीये हराकिरी करना पडेगा, और नई जन्म में मोडी कुर्ता या डिजैनर कपडे या सूट, बूट, कोट पहनना सीखना चाहिए।  भारत में एक कुचेल (कु --फटा हुआ या बूरे या मैली कपडे पहनने वाला) कभी भी एक संसद या ऎम. ऎल. ऎ. नहीं बन सकते।  वह कैसा मुख्यमंंत्री या प्रधान मंत्री बनेगा।  असाध्य।  एक चायवाला , उस के दुष्कर्म वश या दुर्भाग्य वश मुख्यंमंत्री या प्रधान मंत्री बन गया, मानो, तो वह बुलॆट् प्रूफ वॆस्ट में, या बुलॆट् प्रूफ कार में, या बुलॆट् प्रूफ महल मे, गला घोंट होकर मर जायेगा।  उस को प्राण भय नहीं रहेगा, इसीलीये उसको बुलॆट् प्रूफ या जॆड् केटगरी भद्रता नही अवश्य होता है।  उनको आदानी जैसे महा उद्योग पतीयों के जेट् प्लॆन्स या हॆलीकाप्टरों के जरुरत नही रहता।  उध्धव थाक्रे को अपने पिता बाल थाक्रे से मुबाई मे कुछ न कुछ संपत्ती मिला होगा, उस को चायवाले के काम करने के सौभाग्य नहीं मिलेगा।  फिर भी, वे अपने व्यर्ध भाषण बंद कर, मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री बनने के कोशिश कर सकते है।

सशेष.  To continue.  ఇంకా ఉంది.


   No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.