Tuesday, September 2, 2014

335 Alcoholisation of India

335 Alcoholisation of India

335 భారత్  లో ప్రబలుతున్న మద్యం సంస్కృతి

३३५ भारत में शराब का विस्तार
చర్చనీయాంశాలు, चर्चांंश, Topics for discussion: Alcohol, మద్యం, భారత సంస్కృతి తెలుగు సంస్కృతి, హిందూస్థానీ సంగీతం, हिन्दूस्थानी संगीत, Hindusthani Music


पतनावस्था में भारत जाती Culturally collapsing state of Indians పతనావస్థలో భారతజాతి

Today's situation: Bakeries, snacks and tea stalls are gradually turning into selling points of liquor bars.  It has become respectable for youth, whether studying B.Tech or M.B.A., or whether working as building painters - plumbers - electricians, to sip liquor from 150 / 200 ml glasses in these tea stalls.


Telugu gist: బేకరీలు, టిఫిన్ సెంటర్లు, టీ స్టాళ్ళు, అన్నీ క్రమ క్రమంగా  చిన్న తరహా అన్ లైసెన్సుడు బార్లు గా మారి పోతున్నాయి.  బి.టెక్  ఎంబీఏ లు చదివే యువకులైనా, లేక ఇళ్ళకు పెయింటర్లు, ప్లంబర్లు, ఎలక్ట్రీషియన్లు గా పనిచేసే యువకులైనా, ఈ స్నాక్ ఫుడ్ సెంటర్లలో 150 లేక 200 గాజు గ్లాసుల నుండి మద్యాన్ని చప్పరిస్తూ   నాన్ వెజ్ తింటం ఒక  గౌరవనీయ ఫ్యాషన్ గా మారింది. 


Hindi gist: बेकरीयों, टिफिन सॆंटर्स्, चाय दुकान सब तेज तेज अनधिकारिक बार्स बन रहे हैँ।  बी टॆक या ऎम बी ए पढने वाले विद्यार्धी हो, या बिल्डिंग पॆयिंटर, प्लंबर, ऎलक्टरीशियन हो, इन चाय दुकानों में खड कर या बैठ कर १५० या २०० ऎम ऎल् ग्लासों में घुटकना समादरणीय आदत हो गया। 


वैबीराव गधे के संगीत वाणी Musical voice of ybrao a donkey వైబీరావు గాడిద యొక్క సంగీత వాణి


You can see a 3.17 minute video of rAg bairAgi in tIn TAl, in Hindusthani Classical Instrumental Style.  Its South Indian equivalent is rAga rEvati.  For example, Annamacharya's composition nAnATi bratuku nATakamu.


Telugu gist: పైవీడియో లో మీరు హిందూస్థానీ శాస్త్రీయ పధ్ధతిలో  రాగ్ బైరాగీని చూడవచ్చు. దీని దక్షిణ భారత కర్నాటక సంగీత సమాన రాగం రేవతి.  ఉదాహరణకి  అన్నమాచార్యుల వారి నానాటి బ్రతుకు నాటకము.


Hindi gist: हम ऊपर दिया हुआ वीडियो में राग बैरागी, तीन ताल, हिन्दूस्थानी शैली मॆं सुन सकते हैं।   इस राग के दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत मॆं समान राग रेवती है।  उदाहरण के लिये , अन्नमाचार्य के नानाटि ब्रतुकू नाटकमू.

For the benefit of my readers, I furnish below the Western notation used for generating the above computer music.  పాఠకుల సౌకర్యార్ధం, పై వీడియోను, ఆడియోను కంప్యూటర్లో జనరేట్ చేయటానికి వాడిన పాశ్చాత్య స్వర లిపిని ఇక్కడ ఇస్తున్నాను.  विञ पाठक सुविधा कॆ लिये, इस वीडियो, आडियो को कंप्यूटर जनरेट् करने के लिया उपयोग किया हुआ पाश्चात्य स्वर लिपि को नीचे दे रहा हुँ।

X: 2
T: bairagi.  drut gat.
B: ybrao
N: "seriousness"
N: ""
Z: 2013 http://museyb.blogspot.com
M: 32/32
L: 1/32
Q: 1/32=120
K: C
V: 2
%%MIDI program 1 37
c4 ^c4 f4 g4 ^a4 c'4 z2 c^cfg^ac' | c'4 ^a4 g4 f4 ^c4 c4 z2 c'^agf^cc  |
c4 ^c4 f4 g4 ^a4 c'4 z2 c^cfg^ac' | c'4 ^a4 g4 f4 ^c4 c4 z2 c'^agf^cc  |
V: 3
%%MIDI program 2 46
c4 ^c4 f4 g4 ^a4 c'4 z2 c^cfg^ac' | c'4 ^a4 g4 f4 ^c4 c4 z2 c'^agf^cc  |
c4 ^c4 f4 g4 ^a4 c'4 z2 c^cfg^ac' | c'4 ^a4 g4 f4 ^c4 c4 z2 c'^agf^cc  ||
%gat-----------------------------------------
V: 2
%%MIDI program 1 37
c^c ^A2  cc ^c2 f2g2 g2g2 fg^a2 ggf2 g2f2 c2z2 |
c^c ^A2  cc ^c2 f2g2 g2g2 fg^a2 ggf2 g2f2 c2z2 |
V: 3
%%MIDI program 2 46
c^c ^A2  cc ^c2 f2g2 g2g2 fg^a2 ggf2 g2f2 ^c2c2 |
c^c ^A2  cc ^c2 f2g2 g2g2 fg^a2 ggf2 g2f2 ^c2c2 ||
Q:1/32=1200
V:2  %%2 avrittams of tAn
%%MIDI program 1 24
f/f/g/g/ f/f/f/^c/   c/^c/ f/f/ ^c/^c/^c/^A/  ^A/^A/c/c/ ^c/^c/^c/^c/  f/f/f/f/ g/g/g/g/
f/f/g/g/ f/f/f/^c/   c/^c/ f/f/ ^c/^c/^c/ ^A/  ^A/^A/c/c/ ^c/^c/^c/^c/  f/f/f/f/ g/g/g/g/ |
g^a/^a/g//g//g//g//^a^a^a^az   ^ac'/c'/c'//c'//c'//c'//ggggz   ^c' ^c'/^c'/ f'//f'//f'//f'//g'g'g'g'g'   ^a^a^agggff|
V:3
%%MIDI program 2 33
f/f/g/g/ f/f/f/^c/   c/^c/ f/f/ ^c/^c/^c/^A/  ^A/^A/c/c/ ^c/^c/^c/^c/  f/f/f/f/ g/g/g/g/
f/f/g/g/ f/f/f/^c/   c/^c/ f/f/ ^c/^c/^c/ ^A/  ^A/^A/c/c/ ^c/^c/^c/^c/  f/f/f/f/ g/g/g/g/ |
g^a/^a/g//g//g//g//^a^a^a^az   ^ac'/c'/c'//c'//c'//c'//ggggz   ^c' ^c'/^c'/ f'//f'//f'//f'//g'g'g'g'g'   ^a^a^agggff  ||
V: 2
%%MIDI program 1 24
c//c'//c'//c'//  ^c//c'//c'//c'//  f//c'//c'//c'//  f//c'//c'//c'//
g//c'//c'//c'//  ^a//c'//c'//c'//  g//c'//c'//c'//  ^a//c'//c'//c'//
f//c'//c'//c'//  ^c//c'//c'//c'//  f//c'//c'//c'//^a//c'//c'//c'//
g//c'//c'//c'//  ^a//c'//c'//c'//  ^c//c'//c'//c'//f//c'//c'//c'//
f//^a//f//^a//   c'//c'//c'//c'//   ^c'//f'//^c//f'//  c'//c'//c'//c'//
^c'//^c'//^c'//c'//  ^a//g//f//^c//   ^A//G//^A//c//  ^c//f//g//^a//
c'//c//c//c//  ^c'//c//c//c//         ^a//g//g//g//            
f//f//f/ ^c//^c//^c/              c/c/ c/c/  ^c/^c/                     |
V:3
%%MIDI program 2 33
c//c'//c'//c'//  ^c//c'//c'//c'//  f//c'//c'//c'//  f//c'//c'//c'//
g//c'//c'//c'//  ^a//c'//c'//c'//  g//c'//c'//c'//  ^a//c'//c'//c'//
f//c'//c'//c'//  ^c//c'//c'//c'//  f//c'//c'//c'//^a//c'//c'//c'//
g//c'//c'//c'//  ^a//c'//c'//c'//  ^c//c'//c'//c'//f//c'//c'//c'//
f//^a//f//^a//   c'//c'//c'//c'//   ^c'//f'//^c//f'//  c'//c'//c'//c'//
^c'//^c'//^c'//c'//  ^a//g//f//^c//   ^A//G//^A//c//  ^c//f//g//^a//
c'//c//c//c//  ^c'//c//c//c//         ^a//g//g//g//            
f//f//f/ ^c//^c//^c/              c/c/ c/c/  ^c/^c/                     ||
%gat-----------------------------------------
V: 2
%%MIDI program 1 37
c^c ^A2  cc ^c2 f2g2 g2g2 fg^a2 ggf2 g2f2 c2z2 |
c^c ^A2  cc ^c2 f2g2 g2g2 fg^a2 ggf2 g2f2 c2z2 |
V: 3
%%MIDI program 2 46
c^c ^A2  cc ^c2 f2g2 g2g2 fg^a2 ggf2 g2f2 ^c2c2 |
c^c ^A2  cc ^c2 f2g2 g2g2 fg^a2 ggf2 g2f2 ^c2c2 ||
V:2
%%MIDI program 1 24
c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//   c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//
c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//   c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//
c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//   c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//
c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//   c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//
c'^agf  ^cc^Ac c'^agf  ^cc^Ac |
V:3
%%MIDI program 2 33
c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//   c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//
c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//   c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//
c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//   c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//
c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//   c'//^a//g//f//  ^c//c// z// z//
c'^agf  ^cc^Ac c'^agf  ^cc^Ac |

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.