Sunday, March 20, 2016

703 Beget more children as advised by your Great Dynamic Chief Minister! जनाब चंद्रबाबु नायुडु साहॆब वोल् रहे हैं, आप ज्यादा बच्चों के पैदा कीजिये। తెలుగు వాళ్ళల్లారా, బాగా పిల్లల్ని కనండి.


It appears that the Chief Minister of Residual Andhra Pradesh, wants more slaves stripped of their creative abilities and dignity, whereas many things which are done by slaves can be efficiently got done with anthropoid robots, thus saving people from the ignominy of serfdom. True Socialism, which I promise and propose removes the Capitalism and its concomitant DRUDGERY सहवर्ती नीरस काम అనుబంధంగా వచ్చే బండచాకిరీ. There is a Telugu proverb which says "mandi ekkuvaitE majjiga palca baDatAyi. मंदि ऎक्कुवैते मज्जिग पल्च बडतायि. మంది ఎక్కువైతే మజ్జిగ పల్చ బడతాయి." - Approx. English Gist: When the number of people goes up (number of guests goes up), buttermilk gets diluted. This is based on the simple logic. When more and more guests come to dine, sometimes it may not be possible to replenish supplies owing to place, time, manner, cost logistic problems.

This is in continuation of our blog post No. 701 Link: Click to go to Post No. 701 dated 16th March 2016, just 4 days back, I cautioned about the dangers of listening to preachers and discourses, and breeding children, recklessly.

In four days, now our readers will find that Mr. Naidu is echoing what the preachers said !!! Context: He was preaching a group of athletes who met him at his Office, and some of whom prostrated before him, for his blessings.

In 1953-1956, when the Telugu people owing to their own misconceptions and prejudices went into a linguistic chauvinism and got separated from the erstwhile Madras State, local Telugu People, with Telangana and Andhra areas combined, were just 3.5 crore (35 million). Today, Residual Andhra Pradesh has a population of about 55 million. Telangana State has a population of about 4.0 crore (40 million). Where are the food grains for the additional 60 million?

QUESTION: MR. CHANDRA BABU NAIDU is raising the question of AGE-ING POPULATION?Ans: The Ageing population in Europe, Japan, and China should not alarm us. Their problems are different from our problems.

Okay, let us assume Europe, Japan, ANZ (Australia-New Zealand), Canada, Russia and China are suffering from under-population, or Nobody-available-to-work Syndromes owing to ageing populations. Will they accept our excess populations at least even as casual laborers? No. They do not want to allow anybody from India to enter into their countries except ECONOMIC OFFENDERS like Lalit Modi, Mr. Vijay Mallya, with FAT money-laundered wallets !EXACTLY ONE YEAR BACK, in our blogpost No. 448 we discussed this problem of Mr. Naidu's dangerous preachings, to beget more children. If you wish, Click to go to post No. 448 titled People of Residual Andhra Pradesh elected such an ignorant leader like Mr. Chandra Babu Naidu !!! dated 20th March 2015,

We shall just recapitulate, Mr. Naidu's sayings at Tallapalem, Settypet, East Godavari Dt., on 19.1.2015 :

సమాజంలో రోజు రోజుకూ జనాభా సంఖ్య తగ్గిపోతోంది. samAjamlO rOju rOjukU janAbhA sankhya taggipOtOndi. Day by day, population is falling.
ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కనాలి. Ekkuva mandi pillalani kanAli. (People should) breed more children.
ప్రస్తుత ఆధునిక యుగంలో ఒకే బిడ్డను కనడం ట్రెండ్‌గా మారింది. prastuta Adhunika yugamlO okE biDDanu kanaDam trend gA mArindi. It has become a trend to breed only one child in the modern age.
నేను కూడా ఒక అబ్బాయితోనే సరిపెట్టుకున్నాను. nEnu kUDA oka abbAyi tOnE sari peTTukunnAnu. I have also managed only with one son.
చాలామంది ఇప్పుడు పిల్లల్ని కనడం లేదు. cAlA mandi ippuDu pillalni kanaDam lEdu. Many people are not, now-a-days begetting any children.
చదువుకున్నవాళ్లు అయితే మరీ పెళ్లిళ్లే కూడా చేసుకోవడం లేదు. caduvukunnavALLu ayitE marI peLLiLLu kUDa cEsukOvaDam lEdu. Educated persons, more so, are not even marrying.
మరికొందరు ఎక్కువ మందిని కనడం అనాగరికంగా భావిస్తున్నారు. mari kondaru ekkuva mandini kanaDam anAgarikamgA bhAvistunnAru. Some persons are thinking that begetting more children is barbaric and uncivilised.
మన రాష్ట్రంలో ఏడాదికి ఎంత మంది మృతి చెందుతున్నారో, అంతే మంది పుడుతున్నారు. mana rAshTramlO EDAdiki enta mandi mriti cendutunnArO, antE mandi puDutunnAru. In our State, number of people dying and number of people taking birth are equal.
ఇంకొన్ని రోజులు పోతే పుట్టేవారి సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. imkonni rOjulu pOtE puTTE vAri sankhya taggipOtundi. After lapse of some more days, number of people taking birth will go down.
ఒకే బిడ్డ నినాదాన్ని సృష్టించిన జపాన్‌లో ఇప్పుడు అంతా ముసలి వాళ్లే కనిపిస్తున్నారు. okE biDDa ninAdAnni srishTincina japAnlO ippuDu antA musali vALLE kanipistunnAru. In Japan, which has created the slogan of one child, only old people are found now.
వీలయితే ఒకరిద్దరిని ఎక్కువగా పుట్టిస్తే నష్టం లేదు. vIlaitE okariddarini ekkuvagA puTTistE nashTam lEdu. There will be no loss, if one or two more are given birth, if possible.
కానీ, అసలు పిల్లలు లేకుండా ఉండడం మంచిది కాదు. kAnI, asalu pillalu lEkunDA unDaDam mancidi kAdu. But, it will not be good, to have no children at all.
పిల్లల్ని కనాలి, అలాంటి అవసరం ఇప్పుడు వచ్చింది. pillalni kanAli, alAnTi avasaram ippuDu vachchindi. Children should be bred, that necessity has arisen now.
ఇప్పుడు పిల్లల సంఖ్య తగ్గితే భవిష్యత్‌లో అందరూ ముసలి వాళ్లే ఉంటారు. ippuDu pillala sankhya taggitE bhavishyat lO andarU musali vALLE unTARu. If the number of children falls now, in future, there will only be aged persons. తద్వారా వారు పనులు చేయకపోవడంతో రాష్ట్ర అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది. tadvArA vAru panulu cEyaka pOvaDamtO rAshTra abhivriddhi kunTu paDutundi. By that, as they do not work, State's development will get retarded. కనుక అందరూ ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కనాలి. kanuka andarU ekkuva mandi pillalni kanAli. Hence, all should beget more children.


Mr. Chandra Babu Naidu is reported to have said:

"...During my earlier stint as Chief Minister, I advocated family planning, women empowerment, and adult literacy. But now, the country is projecting a different picture, and AP is no exception. The drop in population will create more problems, especially in the human resource segment. ..."

"...China once advocated one-child policy, changed it and introduced two-child norm. ..."

"...Japan is facing a peculiar problem as the percentage of old people is on the rise while the newborns are considerably low..."


Ans: Though, in his earlier stints as CM, Mr. Chandra Babu Naidu advocated so many things like family planning, women empowerment, adult literacy, he achieved NOTHING. They were just speeches.

Proof: 1. Population of Residual A.P. is bursting at its seems. 2. If Women Empowerment is a success, there would have been no need for Mr. Naidu to promise loan waivers to DWACRA Women. 3. Adult Literacy, the achievements of A.P. are not in any way spectacular.

The apparent problem seen by Mr. Naidu and Mr. Modi, in Human Resource Segment, is a figment of imagination of the Capitalists who want labor at dead cheap rates, BELOW SUBSISTENCE.

In Capitalism, Governments and Rulers are slaves of Capitalists. The Rulers are under a bondage to Capitalists to supply labor at cheap rates. In True Socialism, there will be no place for Capitalists. Hence, there will be no bondage to supply labor at cheap rates. On the other hand, IN TRUE SOCIALISM, there will be a responsibility for the State, to arrange FREE ASSURED FOOD, CLOTHING, SHELTER, OLD AGE SECURITY, EDUCATION, HEALTH CARE, and anything else VANILLA.

At times, State may find it very difficult to provide even these basic needs to the entire population, owing to its OVERSIZE. Hence, there is GREAT NEED for population control. Beside, there is a promise to treat every member of the population equally. That means OCCUPATIONS INVOLVING DRUDGERIES AND HAZARDS are to be shared by all the citizens. Even a Judge has to clean his own clothes.

A SUB JUDGE ASKS AN OFFICE ASST. TO WASH HIS INNER CLOTHESThis happened Satyamangalam, Western Tamil Nadu. A Subordinate Judge, asked his Dalit Office Asst. to wash his inner clothes. On 4th March 2016, DeccanChronicle.Com published this newsreport. Link: Click to go to DeccanChronicle.com . We should be grateful to the DC for publishing this valuable news. The Sub-Judge gave a letter dated 1st March 2016, to the Asst. In the letter, the sub-judge is reported to have mentioned:

"...You do not properly wash the clothes put for washing in the house of the sub-judge. Especially, you feel very embarrassed to wash the inner garments and throw them away. When the officer and his wife questioned you about it, you talked back. Hence, you should respond within seven days as to why should disciplinary action not be taken against you. ..." When contacted, office assistant, Vasanthi told DC that she had been asked to wash the clothes, clean the dishes in the house of the sub-judge. "...On February 1, the sub-judge asked me to wash his inner garments. But I refused. So, he and his wife asked me to get out of the house. Then, he asked me to give an explanation within seven days...". Vasanthi said, in her taped conversation with DC. The office assistant had to finally tender an apology and get back to work at the sub-judge’s house. "...I have to save my job. So, I gave an apology and rejoined work. ..."


Mr. Chandra Babu Naidu, during his 2014 Election Campaign, promised an unemployment allowance of Rs. 2,000/- to Unemployed Youths in Andhra Pradesh. He is completing his two years in Office. Where are the Rs. 2,000/- per month?

Suppose people get more children, as advised by Mr. Chandra Babu Naidu. What will he promise them? Work as Coolies where?

Subject to substantial Revision, additions and deletions. To continue and revise this, with more proof.. सशेष. సశేషం.

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.