Friday, October 16, 2015

581 Discourses of our beloved PM Shri Narendra Modi on RTI Act हमारे प्रियतम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोडी महोदय के, सूचना का अधिकार आर् टी ऐ पर दिया गया प्रवचन మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ వారు సమాచారహక్కుపై చేసిన ప్రవచనాలు


శ్రీమాన్ గౌరవనీయ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి సూక్తి ముక్తావళిని చదువుతుంటే, స్వర్గీయ ఎన్ టీ ఆర్ నటించిన జగదేక వీరుడి కథ సినిమాలో ముక్కామల పెద్దకొడుకు , ఆనటుడి పేరు స్వర్గీయ నల్ల రామమూర్తి అనుకుంటాను, చెప్పిన మాటలు గుర్తుకు వస్తాయి. అవకాశం ఉన్నవారు జగదేకవీరుడి కథ నినిమాను మరల ఒక సారి చూడగలరు. నల్ల రామ మూర్తి, సీ ఎస్ ఆర్, రాజనాల ల డైలాగులు మనకి మంచి వినోదాన్ని కలిగిస్తాయి.

ఈరోజు సమాచార హక్కు చట్టం పదవ వార్షికోత్సవ సభ జరిగింది. మొదట అందిన సమాచారాన్ని బట్టి ఈసభకు శ్రీ మోడీ రారు అనే అభిప్రాయం నెట్ లో ప్రచారం అయ్యింది. కానీ శ్రీవారు హజరయ్యి అధికారులకు నీతి బోధ చేశారు.
"...RTI replies should be timely, transparency and trouble- free. It will help in reducing possibilities of errors,” he said at the function which was boycotted by leading RTI activists, including Aruna Roy, after authorities restricted the invitations to some activists citing security reasons. ..."

People should have a right to question the government. This is the foundation of democracy, this will increase faith in democracy. When matters go online, transparency increases automatically. Trust also increases,

When matters go online, all issues become transparent and the key objective of RTI is to bring transparency in governance…Maximum online, maximum transparency. There is no need for maintaining secrecy in administrative work. Those days are gone.

If we limit RTI just to reply to questions, there will be no changes in governance. We have to analyse the RTI questions and ponder whether there is need to make changes in policy matters

ఠ...To ensure good governance, every department must take every RTI seriously and see that subjects raised are addressed adequately.


ybrao-a-donkey's humble views. You need not agree with me. You have every right to express your views and criticise me. Welcome. वैबीराव गधे के विनम्र राय। आप मुझ से सहमत होने के निर्बंध नहीं है। आप को अपने अभिप्रायों को व्यक्त करने के और मुझे खुरदा पकडने के सभी हक हैं। स्वागत. వైబీరావు గాడిద వినమ్ర వ్యాఖ్య. మీరు నాతో ఏకీభవించవలసిన నిర్బంధం లేదు. మీ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే స్వేఛ్ఛ, నన్ను విమర్శించే అన్ని హక్కులు మీకున్నాయి. స్వాగతం.
ఈ సూక్తులన్నీ అర్ధణయినాయి మహాప్రభూ. అర్ధం కానిది ఏమిటంటే, శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి సతీమణి శ్రీమతి జశోదా బెన్ గారు తమ భద్రతా సమస్యలగురించి మొరపెట్టుకున్న ఆర్ టీ ఐ దరఖాస్తును మెహసానా పోలీస్ ఉన్నతాథికారి గారు ఎందుకు తిరస్కరించారో, దాని పై ఆమె చేసుకున్న అపీలు ఏమైందో. ప్రధాన మంత్రీజీ జీవితభాగస్వామి యొక్క భద్రత, కేవలం ఒక భార్యా భర్తామధ్య ప్రైవేటు వ్యవహరంగా భావించరాదు. శ్రీమతి జశోదా బెన్ గారు చేసుకున్న అపీలు విషయం శ్రీ వారి దృష్టికి వచ్చిందో లేదో తెలియదు. చట్టం తన పని చేసుకుపోటం అనే మాట నిజమైతే, ఇపుడు శ్రీనరేంద్రమోడీ గారు చేసిన ప్రబోధాలు ఎక్స్ట్ట్రాలు అవుతాయి. అంటే బోధనల అవసరం లేకుండానే సహ చట్ట అధికారులు దరఖాస్తుదారుల ఎడ ఉదారంగా వ్యవహరించాలేమో.

The problems of Ms. Jashoda Ben might not have gone to the notice of our abhinava Ramachandra, Shri Narendra Modi- our beloved Prime Minister. According to the information on internet, she and her sister-in-law seem to be having some trouble in cooking food and arranging beds for the security guards provided to her as PM's wife, as a part of security to PM's spouse. Mr. Jashoda Ben is aged > 60, retired. It will not be reasonable to burden her with the chores of cooking for the Armed Guards. PMO , or the CMO of Gujarat owes a duty to take special interest in providing some hostel /dormitary/kitchen facilities to her security guards, if necessary by laying tents or hiring nearby houses. Even prisoners in Central Jails are not asked to cook for the Guards. There seems to be some communication gap among the PMO, HOme Ministry, State Government, and the District Police. It is necessary to investigate about , who is causing her hardships, intended or unintended, may be out of neglect, willful or inadvertant or bureaucratic.

Here is a link to Ahmedabadmirror.com which reports that Ms. Jashoda Ben celebrated the birthday of our beloved PM. She is reported to have gone to about 10 temples in her vicinity and prayed for PM's welfare. For those who wish to read this report, here is the link: Click to go to http://www.ahmedabadmirror.com/ahmedabad/others/My-husband-is-my-God-says-Jashodaben/articleshow/49003745.cms.

So far so good, then what is the need for her to file a an RTI appeal against the rejection of her application by Mehsana Police Authorities? The Government of Gujarat, and the Government of INdia are to be transparent about the whole affair.

DIFFERENCE BETWEEN MAINTAINING SAFE DISTANCE AND LONG LONG DISTANCE
NOt as PM's estranged wife, even as an ordinary citizen of INdia, as a "bhArat nAri" (India trumpets the slogan: Yatra Naryastu Pujyante, Ramante Tatra Devata. Where women are worshipped and honored, there Gods will be happy), she is entitled to a better treatment than she is getting now, though Mr. Narendra Modi, as a very very honest PM may like to keep his parents, brothers, wife, and in-laws AT A FAR AWAY DISTANCE from the seats of power. There is difference between giving due respect relatives, and making them back-seat drivers by bringing them into corridors of power enabling them to become de facto surrogate rulers. Mr. Modi need not do the second thing, which all the leaders of other parties such as Nehru Dynasty, Mulayam Dynasty, Lalu Dynasty, Pawar Dynasty, Abdullah Dynasty, Sangma Dynasty, NTR Dynasty, Deve Gowda Dynasty, Biju Patnaik Dynasty, Karunanidhi Dynasty, have done and are doing. This is one extreme. But, Mr. Modi need not go to the other extreme of neglecting his own kith and kin. For all the sufferings Ms. Jashoda Ben has undergone, is undergoing, she deserves a Bharat Ratna (Using the award figuratively, not literally).

కొందరు దుష్టాత్ములు గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రిగారి ఎమ్. ఎ రాజనీతి శాస్త్రం డిగ్రీని అనుమానించి ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం వారిక స హ చట్టం కింద విన్నవించుకోగా సదరు కార్యాలయం వారు దానిని తిరస్కరించారు. ఎన్నికల కమీషన్ వారూ తిరస్కరంచారు. ఆడిగ్రీని ప్రధానం చేసిన గుజరాత్ విశ్వవిద్యాలయం వారు కూడ సమాచారం ఇవ్వటానికి నిరాకరించారు. ఇవన్నీ శ్రీ నరేంద్రమోడీ వారి దృష్టికి వెళ్ళాయో లేదో మనకి తెలీదు.

Some evil-minded persons might have doubted the genuineness of the PG Degree of Shri Narendra Modi- our beloved Prime Minister and might have applied to PMO under RTI Act. for details of his degree, and the PMO rejected it. Then the trouble-creators went to the Election Commission, hoping for some broadminded-generosity. EC too rejected the rti application. Thereafter another group went to Gujarat University for details of the Post Graduates who completed their M.A. degrees, during the periods conciding with Mr. Narendra Modi's studies (as they were probably apprehensive that if information is asked in PM's name, as it might have been taken as some antagonism against the Government or the Ruling Party, and might have rejected). There also, Gujarat University didn't find it convenient to disclose details. Alas, this is a simple thing, citizens knowing to desire about the great academic achievements of PM is quite understandable, and why the PMO, Election Commission, Gujarat University everybody have turned a blind eye and a deaf ear to it. By giving the info, they could have straight away erased doubts in the minds of doubting thomases (in Telugu "nitya Sankitulu") who are "duhkha bhAgulu" (English: Shares in miseries). So-much-so for the transparency being loftily pronounced and preached from pulpits of anniversaries. Hats-off to the hypocrisy of the Govt. of India and the Ruling Party. సశేషం. contd... सशेष.

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.