Friday, July 18, 2014

302 Preachings and Practices

302 Preachings and Practices
302 బోధనలు మరియు ఆచరణలు
చర్చనీయాంశాలు: 302, కమ్యూనిజం, క్యూబా, ఫిడెల్ కాస్ట్రో, వాచెస్, లైఫ్ స్టైల్స్

There is a thouand kilometers distance between theories and practices. सिद्धांतों और व्यवहारों के बीच एक हजार किलोमीटर की दूरी है. సిధ్ధాంతాలకూ ఆచరణలకూ మధ్య ఒక వేయికిలోమీటర్ల దూరం ఉంది. Have you seen, in this picture? आप इस तस्वीर में देखा है? ఈచిత్రంలో, మీరు చూశారా??

Highlighted in the large circle is Mr. Fidel Castro, the Head of Cuba. Castro dynasty rules Cuba, just as Kim dynasty rules North Korea.

बड़े वृत्त में प्रकाश डाला श्री फिदेल कास्त्रो, क्यूबा के प्रमुख है. जैसा किम् डैनास्टी उत्तर कॊरिया को पालन कर रहा है, वैसा ही क्यूबा को कास्ट्रो डैनाय्सीटी पालन कर रहा है।

వృత్తంలో హైలైట్ చేయబడింది, క్యూబా ఆధ్యక్షుడు, శ్రీ ఫిడెల్ కాస్ట్రో గారు, క్యూబా రాజ్యాధీశుడు. ఉత్తర కొరియాను ఎలాగైతో, కిమ్ వంశం పాలిస్తున్నదో, క్యూబాను కాస్ట్రో వంశం పాలిస్తున్నది.

Within the smaller ring, on the wrist of Mr. Castro you will find Rollex watch, one of the costliest watches made in the world.

छोटे वृत्त के अंदर, कास्ट्रो साहॆब के मणि बंध पर, दिख रहा है रोलॆक्स वाच, दुनिया मॆं अधिक मूल्यवान घडियों में एक है।

చిన్న వృత్తంలో, కాస్ట్రోగారి మణి కట్టు మీద, కనిపిస్తున్నది, రోలెక్సు రిస్టు వాచీ. ప్రపంచపు అతిఖరీదైన వాచ్ బ్రాండ్ లలో ఒకటి.

In the hall, on the background wall, we can see the photo of Karl Marx.

हाल में, पीछे दिवार पर, हम देख सक्ते हैं, कार्ल मार्क्स के तस्वीर।

హాల్లో, వెనకాల గోడమీద, కార్ల్ మార్క్సు గారి ఫొటోను చూడచ్చు.

In the picture, Mr. Castro is lighting his long cigar.

చిత్రంలో కాస్ట్రో గారు, తన పొడవైన చుట్టను అంటించుకుంటున్నారు.

तस्वीर में कास्ट्रो महाशय अपने लंबे सिगार को जलाना शुरू कर रहा है।

వైబీరావు గాడిద వ్యాఖ్య


మార్క్సిజంలో, కమ్యూనిజంలో , అన్నిటికన్నా, ప్రధాన సిధ్ధాంతం, సర్వ సమానత్వం. సంపన్నుల భోగలాలసత్వానికి వ్యతిరేకంగా, ఆవిర్భవించింది మార్క్సిజం. భోగ లాలసులైన పాత సంపన్నుల స్థానంలో కొత్త అతిభోగలాలసులైన నేతలను ప్రతిష్ఠించటం, మార్క్సిజం, కమ్యూనిజాలలక్ష్యం కానే కాదు. అయితే ఏది భోగలాలసత్వం, అనే దానికి నిర్వచనాలు లేవు. ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక గ్రూపు దృష్టిలో భోగంలాగా కనపడేది, మరొక వ్యక్తి లేదా బృందం దృష్టిలో అత్యవసర వస్తువుగా కనిపించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనం కొన్ని యాంకర్లు లేక దారి చూపే బాణాల గుర్తు --->లాంటి వాటిని ఆసరాగా చేసుకోవచ్చు.

Suppose, everybody in the society has rolex watch on his-her hand. We need not, then, consider it as luxury. Take for example, mobile phones in India. In the past, it was a luxury, because it used to be in the hands of one or two persons, as a demonstrative exhibit of conspicuous consumption. Today, it exists in the hands of one and all. Usefulness has also expanded to a range of 'sending life-saving medical communication', to 'browsing of blue films on internet'. Hence, we can no longer call it a luxury. But, we can't say so in the case of rolex watches. If they reach a state of oversupply of becoming a commonman's item, the Manufacturing Company will immediately curtail supply and issue limited editions with skimming prices. But a watch, is like mobile, an extremely useful tool. Yet, do we need an expensive rolex? No, a vanilla watch will do. Once upon a time, India used to make HMT watches in public sector. Decent, durable and affordable, they were, but there were initial shortages. Later, they became available to everybody. But within no time, the private sector fellows entered the field, dumped and lampooned the market with all sorts of colored and fancy stuff, priced vanilla Rs. 100/-- to super-rich million bucks. Finally, they made HMT sick. Nevertheless, what we need to manage our time is just a simple vanilla type chronometer and not diamond-studded vanilla watches. These Castroes cannot understand it.

తెలుగు సారం: సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర రోలెక్సు వాచీలు ఉన్నాయి అనుకొండి. దానిని మనం భోగంగా భావించనవసరం లేదు. ఇపుడు భారత్ లో మొబైల్ ఫోన్ లను తీసుకోండి. గతంలో అది భోగం, ఎందుకంటే, అది ఏ ఒక్కరి చేతిలోనో ఉండి, ప్రదర్శన వస్తువుగా ఉండేది. నేడు అందరి చేతిలో ఉంటున్నది. ఉపయోగం కూడ అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రాణావసర పనుల దగ్గరనుండి, బ్లూఫిలిమ్ ల బ్రౌజింగు వరకు నేడు అవి సార్వజనికం అయ్యాయి. కనుక భోగం అనలేం. రోలెక్సు వాచీని అలా అనలేం. అవి అందరి చేతిలో ఉండి, సార్వజనికం అయ్యే స్థితి వస్తే కంపెనీ వాళ్ళు లిమిటెడ్ ఎడిషన్ అని తీసుకు వచ్చి, తన లాభాలను స్కిమ్మింగ్ చేసుకుంటారు. అయితే వాచీ అనేది, మొబైల్ వలెనే, అత్యంత ఉపయోగకరమైన సాధనం. అయితే రోలెక్సు కావాలా?? అక్కర్లేదు. ఏవ్యానీలా వాచీ అయినా సరిపోతుంది. భారత్ లో ఒకప్పుడు బెంగుళూరులో హెచ్ ఎమ్ టీ వాచీలు తయారయ్యేవి. మొదట్లో డిమాండు ఎక్కువయి కొంత కరువు వచ్చినా, తరువాత అందరికి లభ్యమయ్యాయి. అనతి కాలంలోనే , ప్రైవేటు రంగం వారు దిగి నాసి రకంవాచీలను రంగుల్లో బొంగుల్లో రోడ్లమీదికి దించాక, హెచ్ ఎమ్ టీ భ్రష్ఠు పట్టి పోయింది. ఏది ఏమైనా, ఐస్ క్రీముల్లో వానిలా లాగా మనకు కావాల్సింది, సాధారణ తరగతి వాచీలే. రోలెక్సులు కావు. కాస్ట్రోలు వీటిని అర్ధం చేసుకోలేరు.

ఈనాటి సూక్తిMoney plays the largest part in determining the course of history. -Karl Marx.

తెలుగు సారం: చరిత్ర దిశను నిర్ణయించేది డబ్బే.

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.