Saturday, December 7, 2013

౦89 Plight of SImAndhra parents, children and SimAndhra politicians సీమాంధ్ర ప్రజలు, సీమాంధ్రనేతల దుస్థితి.


చర్చనీయాంశాలు: bifurcation, విభజన, సీమాంధ్ర
కొందరు తెలంగాణా నేతలు కోరుతున్నట్లుగా, క్రొత్త తెలంగాణా రాష్ట్రానికి సోనియా ల్యాండ్ అని పేరు పెట్టాలి. సీమాంధ్ర ప్రజలు తమ దౌర్భాగ్యానికి తిట్టుకోటానికి అనువుగా ఉంటుంది. సీమాంధ్ర తల్లి దండ్రులు మటుకు తమ పిల్లలకు సోనియా , రాహుల్, ప్రియాంక, అని పేరు పెట్టకూడదు. పెట్టితే, పిల్లలపై కోపం వచ్చినప్పుడు, ఇంకా నాలుగు ఎక్కువ తగిలించే అవకాశం ఉంది. స్కూల్లో టీచర్లు కూడ ఇంకానాలుగు దెబ్బలు ఎక్కువ వేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు, తమ పిల్లలకు సోనియా, రాహుల, ప్రియాంక, అని పేర్లు పెట్టిన వాళ్ళుంటే, వాటిని మార్చుకోటం క్షేమదాయకం.


ఊరంతా వడ్లెండ బెట్టుకుంటుంటే, నక్క తోక ఎండ బెట్టుకున్నదట.

ఈసామెత సీమంధ్ర తెలుగు వాళ్ళకి చక్కగా వర్తిస్తుంది. 06-12-2013 చేసిన సీమాంధ్ర బంద్ వల్ల ఎవరు నష్టపోయారు? చిన్నవ్యాపారులు, బండ్ల వ్యాపారులు, కాలిబాట వ్యాపారులు, కనీసం ఒకపూట బేరాలను కోల్పోయారు. కేంద్ర క్యాబినెట్ చేత పూచికపుల్ల లాగా తీసి వేయబడ్డాక కూడ, నలుగులు సీమాంధ్ర కేంద్ర మంత్రులు ప్రధానిని, సోనియాను కలిసి తమ రాజీనామా విషయం ఆమెకు చెప్పాలని నిర్ణయించుకోటం, మనం ఏస్థాయికి దిగజారామో చూపిస్తుంది.


ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ గారు, చిదంబరం గారి మాటకు ఇచ్చిన విలువ, సీమాంధ్ర క్యాబినెట్ మంత్రులకు ఇవ్వరని ఋజువయ్యింది కదా. అయినా వ్యామోహం ఎందుకు వదలటం లేదు?

వ్యామోహం కన్నా భయం ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పుకోవాలి. ఎవరి వ్యాపారాలు వారికి ఉన్నాయి. ఆవ్యాపారాల్లో తెలిసో, తెలియకో తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. పన్ను ఎగవేతలు జరుగుతూ ఉంటాయి. దొంగ బిల్లులు పెడుతూ ఉంటారు. తానెందుకు బయట పడటం, సీబీఐ చేతికి చిక్కటం, బ్రతుకంతా బెదిరింపుల పాలవటం ఎందుకు అనే భయం ఉంటుంది.

చిప్ప తెచ్చుకొనరా తిమ్మా అంటే, మరి ఇంకాస్తెయ్యమ్మా అంటారు. కట్టెలు తేరా తిమ్మా అంటే, కడుపులొ నొప్పే మాయమ్మ, అంటారు.

మంత్రి పదవి రావటమే కష్టం. వచ్చిందాన్ని చేతులారా కాలదన్నుకోటానికి ఎవరు ఇష్టపడతారు? ఇప్పుడు మనకు టంగుటూరు ప్రకాశం, పొట్టి శ్రీరాములు, గొల్లపూడి సీతారామ శాస్త్రి, గరిమెళ్ళ సత్యనారాయణ, తిరుమల రామచంద్ర, వంటివారు ఎక్కడ దొరుకుతారు?

As desired by some telangANA leaders, the new TelangANA State should be named "Sonialand". This name will be convenient to enable SImAndhra people to curse their own misfortune. But, SimAndhra parents should not name their children as Sonia, Rahul, PriyAnka. Reason: If parents get angry with their children, such parents there is a danger of adding some additional blows. Teachers in Schools may also add some supplementary blows to children. If any SimAndhra parents have already named their children as Sonia, Rahul, PriyAnka, it will be in the interest of the children to change their names.
कुछ तेलंगाना के नेताओं द्वारा वांछित के रूप में, नए तेलंगाना राज्य "सोनिया ल्यांड" नाम दिया जाना चाहिए. यह नाम अपने स्वयं के दुर्भाग्य अभिशाप SImAndhra लोगों को सक्षम करने के लिए सुविधाजनक हो जाएगा. लेकिन, सीमांध्रा माता - पिता सोनिया, राहुल, प्रियंका के रूप में अपने बच्चों का नाम नहीं होना चाहिए. कारण: माता पिता अपने बच्चों के साथ गुस्सा हो, तो ऐसे माता - पिता कुछ अतिरिक्त वार जोड़ने का एक खतरा है. स्कूलों में शिक्षकों ने बच्चों के लिए कुछ अनुपूरक चल रही जोड़ सकते हैं. किसी भी सीमांध्रा माता पिता पहले से ही सोनिया, राहुल, प्रियंका के रूप में अपने बच्चों को नामित किया है, तो यह उनके नाम परिवर्तित करने के लिए बच्चों के हित में होगा. translation made using translate.google.com. गलतीयों कुछ हो, तो माफी माँगता हूँ.
कुछ तेलंगाना नेताओं द्वारा वांछित के रूप में, नए तेलंगाना राज्य 'सोनियाल्यांड' नाम रखना चाहिए। इस नाम के SImAndhra लोग अपने दुर्भाग्य श्राप को सक्षम करने के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। लेकिन, SimAndhra माता पिता अपने बच्चों के रूप में सोनिया, राहुल, प्रियंका का नाम नहीं होना चाहिए। कारण: यदि माता-पिता अपने बच्चों के साथ गुस्सा हो, ऐसे माता-पिता वहाँ कुछ अतिरिक्त चल रही जोड़ने का एक खतरा है। शिक्षकों के स्कूलों में भी बच्चों के लिए कुछ अनुपूरक चल रही जोड़ सकते हैं। अगर किसी भी सीमांध्रा माता पिता पहले से ही अपने बच्चों के रूप में सोनिया, राहुल, प्रियंका का नाम है, यह उनके नामों को परिवर्तित करने के लिए बच्चों के हित में होगा।
अनुवाद: ऐऎम् ट्रान्सलेटर्.नॆट्. गलतीयों कुछ हो, तो माफी माँगता हूँ.


కొందరు తెలంగాణా నేతలు కోరుతున్నట్లుగా, క్రొత్త తెలంగాణా రాష్ట్రానికి సోనియా ల్యాండ్ అని పేరు పెట్టాలి. సీమాంధ్ర ప్రజలు తమ దౌర్భాగ్యానికి తిట్టుకోటానికి అనువుగా ఉంటుంది. సీమాంధ్ర తల్లి దండ్రులు మటుకు తమ పిల్లలకు సోనియా , రాహుల్, ప్రియాంక, అని పేరు పెట్టకూడదు. పెట్టితే, పిల్లలపై కోపం వచ్చినప్పుడు, ఇంకా నాలుగు ఎక్కువ తగిలించే అవకాశం ఉంది. స్కూల్లో టీచర్లు కూడ ఇంకానాలుగు దెబ్బలు ఎక్కువ వేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు, తమ పిల్లలకు సోనియా, రాహుల్, ప్రియాంక, అని పేరు పెట్టిన వాళ్ళుంటే, వాటిని మార్చుకోటం క్షేమదాయకం.

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.