Monday, November 25, 2013

074 Vivekananda's cigars-begging-demanding వివేకానంద చుట్టలు, బిచ్చాలు, బేరాలు,బెదిరింపులు, తిట్లు

దేవుడా! నాడబ్బులు ఎక్కడున్నాయ్! అని ఒక నల్ల బోండాం విచిత్రవేష స్వామి బాధ!

చర్చాంశాలు: వివేకానంద, సమాజం, ధూమపానం, దేశ చరిత్ర


స్టర్డీ గారు లండన్ లో సంస్కృత పండితులు. భారతీయ వేదాంతాన్ని ప్రేమించిన వాడు. వివేకానందగారు మొదటిసారు అమెరికాలో ఉండగా, ఆయనను ఇంగ్లండుకు ఆహ్వానించి, భోజన వసతి సౌకర్యాలు కల్పించి, రాజయోగ వంటి పుస్తకాల డ్రాఫ్టును స్వామీజీచేత వ్రాయించుకున్నవాడు. తరువాత స్వామీజీ యూరప్ లో ప్రముఖుల అతిథిగా సంచరించి, తిరిగి అమెరికా వెళ్ళక భారత్ కు మరలి వచ్చి , స్వదేశంలో ఘన సన్మానాలు పొందుతూ , విదేశీయులకు ఆతిథ్యం ఇస్తూ, ప్లేగు వ్యాధితులకు సేవాకార్యక్రమాలను పర్యవేక్షిస్తూ, కొన్నాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటున్న కాలంలో, మధుమేహం, ఇతర వ్యాధులు బయట పడ్డాయి. దేశంలో ప్లేగు భయం కూడ ఉంది. అందుకని మతప్రచారం నెపంతో, వైద్యం కొరకు తిరిగి అమెరికా వెళ్ళాడు.

స్వామీజీ ఇంగ్లండులో , అమెరికాలో, యూరప్ లో, తిరిగిన కాలంలో యోగా చేసిన వారు 150ఏళ్లు రోగాలు లేకుండా బ్రతుకుతారని చెప్పేవాడు. ఇక్కడేమో స్వామీజీకి 35ఏళ్ళకే జీవన శైలి రోగం పట్టుకొని చికిత్స కోసం మరల అమెరికా స్టీమర్ ఎక్కవలసి వచ్చింది.

దీనిని విదేశీయులు జీర్ణించుకోలేక పోయారు. 150ఏళ్లు రోగాలు లేకుండా బ్రతకాల్సిన హిందూ యోగికి 35ఏళ్ళకే రోగాలు రావట మేమిటని వారు విస్తుపోయారు. స్వామీజీ ఆహార విహారాలు, మద్యం, చుట్టపీకెలు మొ|| వాటిపై అనుమానాలు మొదలు అయ్యాయి. ఫలితంగా, స్టర్డీ గారు తన అనుమానాలకు వివరణకోరుతు స్వామీజీకి లేఖవ్రాసినట్లు , భావించ వచ్చు. నవంబరు 1899లో, స్వామీజీ అమెరికా రెండవ సందర్శన సమయంలో , స్టర్డీ గారికి వ్రాసిన జవాబు ఈ అనుమానాలకు తావిస్తున్నది. ఈజవాబు పూర్తి పాఠం ఇక్కడ పెట్టటం కుదరదు. కానీ ప్రతి భారతీయుడు, ముఖ్యంగా వివేకానంద భక్తులైన ప్రతి తెలుగు వాడూ, చదివి తీర వలసిన లేఖ ఇది.

తన ఇంటిలోనే ఆతిథ్యమిచ్చి, తనభార్య చేత మూడు పూటలా భోజనాలు పెట్టించిన స్టర్డీకి లభించిన ప్రతిఫలం ఇది.
"...I remember your place at Reading, where I was fed with boiled cabbage and potatoes and boiled rice and boiled lentils, three times a day, with your wife's curses for sauce all the time. I do not remember your giving me any cigar to smoke — shilling or penny ones. Nor do I remember myself as complaining of either the food or your wife's incessant curses, though I lived as a thief, shaking through fear all the time, and working every day for you. ... "

సుమారు తెలుగు అనువాదం: ... రీడింగ్ లో మీ ఇంటి వద్ద నేను ఉన్న సమయంలో, నాకు గుర్తుకు ఉన్నంత వరకు, నేను ఉడికించిన క్యాబేజీ, బంగాళదుంపలు, పప్పు, రోజుకు మూడు సార్లు వడ్డింప బడ్డాను. దాంతో పాటు, అన్ని వేళల్లో కూడ, మీ ఆవిడ సాస్ (నంజుడు వంటి ఆధరువు) వడ్డిస్తూ , తిట్లను కూడ వడ్డించేది. మీరు షిల్లింగ్ చుట్టలను కానీ, పెన్నీ చుట్టలను కానీ నాకు ఇచ్చినట్లుగా గుర్తుకు రావటం లేదు. మీఇంట్లో ఉన్న సమయంలో నేను, దొంగలాగా నిరంతరం వణుకుతూ, ప్రతిరోజూ మీ కోసం పని చేస్తూ బ్రతికాను. మీఆవిడ తిట్ల దండకాన్ని గురించి కానీ, ఆహారాన్ని గురించి కానీ నేను మీకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు నాకు గుర్తుకు రావటం లేదు. ...


అదే నవంబర్ 1899 స్వామీజీ , స్టర్డీగారికి వ్రాసిన ఉత్తరంలో:
"...I remember Mrs. Sturdy giving me a dinner and a night's lodging in her place, and then the next day criticising the black savage — so dirty and smoking all over the house. ..."

సుమారు తెలుగు అనువాదం: ...మిసెస్ స్టర్డీగారు (వివరణ: మీ భార్య) నాకు రాత్రి డిన్నర్ పెట్టి, పడక ఏర్పాటు చేసి, మర్నాడు ప్రొద్దుననే నన్ను నల్ల జంగిలీ - ఇల్లంతా పొగతో నింపేసిన మురికిగాడు అని తిట్టిన తిట్లను నేను మరచి పోలేను. ...


వైబీరావు గాడిద వ్యాఖ్య: శ్వేత జాతి స్త్రీలకు నల్లజాతి సన్యాసులపై ఏహ్యభావం ఉంటే ఉండచ్చు. అది వారిఅనువంశిక జబ్బు. అదే సమయంలో ఒక హిందూ సన్యాసి ఎంతో ఇంద్రియనిగ్రహంతో, ఆదర్శప్రాయంగా మెలగ వలసిన వాడు, ఆతిథ్యదాత ఇల్లంతా పొగతో నింపి వేయచ్చా?
వివేకానంద సంపూర్ణ రచనలు, సంపుటం 7, సంభాషణలు-డైలాగులు, 33 మతం-నాగరికత-మహిమలు , లాసట్టి అకాడమీ, మెంఫిజ్, అమెరికా లో ప్రసంగం యొక్క రిపోర్ట్. Complete-Works / Volume 7 / Conversations and Dialogues / CONVERSATIONS AND DIALOGUE XXXIII , RELIGION, CIVILISATION, AND MIRACLES, (The Appeal-Avalanche) నుండి.
...There was a touch of pathos in the speaker's voice and a murmur of sympathy ran around the group of listeners. Kananda (American reporters generally spelt his name as Vive Kananda in those days.) knocked the ashes from his cigar and was silent for a space....

సుమారు తెలుగు అనువాదం : ఉపన్యాసకుడి గొంతు రుధ్ధమయ్యింది. కొందరు శ్రోతల్లో సానుభూతితో కూడిన గుసగుస ఉన్నది. కానంద (అమెరికన్లు వివేకానంద పేరును ఆకాలంలో ఉచ్చరించే తీరు) తన చుట్టనుండి బూడిదను దులుపుకున్నారు. కొంత తడవు (space ను స్థలం గా అనువదించటం అర్థవంతం కాకపోవచ్చు.) మౌనంగా ఉన్నారు.


వైబీరావు గాడిద వ్యాఖ్య: ఉపన్యాసాలు ఇచ్చే సమయంలో కూడ, స్వామీజీ చుట్టలను పీకేవాడు అని అర్ధం అవుతుంది. బహిరంగ స్థలాల్లో, హిందూ సన్యాసులు బోధనలు చేసేటప్పుడు ప్రవర్తించ వలసిన విధం అదేనా?


C/O GEORGE W. HALE, ESQ., 541 DEARBORN AVENUE, CHICAGO,(Beginning of?) 1894,స్వామి రామకృష్ణానందకి వ్రాసిన లేఖలో.
Here a cigar costs one rupee. Once you get into a cab, you have to pay three rupees, a coat costs a hundred rupees; the hotel charge is nine rupees a day.

ఇక్కడ ఒక చుట్ట రూపాయి ఖరీదు చేస్తుంది. గుర్రపు బండి కిరాయి 3 రూపాయలు. కోటు వంద రూపాయలు. హోటల్ లో రోజుకు తొమ్మిది రూపాయలు.


వైబీరావు గాడిద వ్యాఖ్య. హోటల్ కిరాయిలో తొమ్మిదోవంతు, చుట్ట ఖర్చు. కొంత అధికమే.

అలసింగకు (మదరాసులో వివేకానంద శిష్యుడు, అమెరికా వెళ్ళటానికి డబ్బులు ఇచ్చిన వాడు) వ్రాసిన లేఖ. (కొందరికి స్వామీజీ ఖాళీజేబుతో అమెరికా వెళ్ళాడనే అభిప్రాయం ఉంది. సరికాదు).
You remember, you gave me £170 in notes and £9 in cash. It has come down to £130 in all!! On an average it costs me £1 every day; a cigar costs eight annas of our money.

నీవు నాకు 170 పౌండ్లు ఇచ్చిన సంగతి నీకు గుర్తు ఉండి ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు 130 పౌండ్లకు పడి పోయింది. నాకు రోజుకు సుమారు ఒక పౌండు ఖర్చవుతుంది. ఒక చుట్ట 8 అణాలు, మన డబ్బుల్లో.


వైబీరావు గాడిద వ్యాఖ్య: తరువాత స్వామీజీ, ఇంకొక లేఖలో అలసింగను, ఇంకా డబ్బులు పంపించమని గద్దించటం చుట్టల్లెఖ్ఖల్లో అంచనా వేయచ్చు. డబ్బు లన్నీ చుట్టలకి, హోటళ్ళకి, కోట్లకీ, ఖర్చయి ఉంటాయి. ధనిక స్త్రీలకు బోధన కదా మరి.


27-12-1899 లాస్ ఏంజలిస్ నుండి మేరీ హేల్ కు వ్రాసిన లేఖలో.
...the person healing me insisted on my smoking! So I am having my pipe nicely and am all the better for it. In plain English the nervousness etc. was all due to dyspepsia and nothing more. ...

...నాకు వైద్యం చేస్తున్న వ్యక్తి నేను పొగత్రాగాలని గట్టిగా నొక్కిచెప్పాడు. కనుక నేను పైపు ను చక్కగా పీలుస్తున్నాను. అందువల్ల మెరుగుగా ఉన్నాను. ప్లెయిన్ ఇంగ్లీషులో చెప్పాలంటే, నెర్వస్ నెస్ మొ|| కేవలం అజీర్ణం వల్లనే. అంతకన్నా ఎక్కువ లేదు....వైబీరావు గాడిద వ్యాఖ్య: రోగి కోరిందీ, వైద్యుడు ఇచ్చిందీ ఒకటే అయ్యింది!


స్వామీజీ 16-3-1899 నాడు బేలూరు మఠం నుండి అమెరికాలోని మేరీ హేల్ కి వ్రాసిన లేఖలో ఒక భాగం చూడండి. ఇందులో స్వామీజీ మేరీహేల్ ను డబ్బుల కొరకు అడుగుతున్నారు. హాస్యం చేస్తున్నట్లు కనిపించినా పరోక్షంగా డబ్బులకొరకు దేవిరించటం కనిపిస్తుంది.


...By the by, Mary, I heard a few months ago, when I was rather worrying over your long silence, that you were just hooking a "Willy", and so busy with your dances and parties; that explained of course your inability to write. But "Willy" or no "Willy", I must have my money, don't forget. Harriet is discreetly silent since she got her boy; but where is my money, please? Remind her and her husband of it. If she is Woolley, I am greasy Bengali, as the English call us here — Lord, where is my money?

I have got a monastery on the Ganga now, after all, thanks to American and English friends. Tell Mother to look sharp. I am going to deluge your Yankee land with idolatrous missionaries.

Tell Mr. Woolley he got the sister but has not paid the brother yet. Moreover, it was the fat black queerly dressed apparition smoking in the parlour that frightened many a temptation away, and that was one of the causes which secured Harriet to Mr. Woolley; therefore, I want to be paid for my great share in the work etc., etc. Plead strong, will you?

సుమారు తెలుగు అనువాదం: ఈసందర్భంగా, మేరీ, నేను కొద్ది నెలలక్రితం విన్నాను. ఆసమయంలో నీ దీర్ఘకాల నిశ్శబ్దం (వివరణ: ఆమెనుండి ఉత్తరాలు రాలేదు) గురించి ఆదుర్దా పడుతున్న సమయంలో, నీవు ఒక 'విల్లీ' కొరకు గాలం వేస్తున్నావని విన్నాను(హుక్ = అనువాద వివరణ: వధువులు వరుల కొరకు ప్రయత్నించటం. ఆకాలంలో అమెరికా లో ఆచారం. విల్లీ అనేది వరుడి పేరు. Willies అయి ఉండవచ్చు.) అందుకని నీవు నీ నాట్యాలు, విందులతో తీరికలేకుండా ఉండి ఉంటావు. అది నీవు నాకు లేఖ వ్రాయలేక పోటాన్ని వివరిస్తుంది. కానీ విల్లీ అవనీ, విల్లీ కాకపోనీ ( విల్లీతో పెళ్ళి కుదిరినా కుదరక పోయినా అని భావం) నా డబ్బులు నాకు రావాలని మర్చి పోకు. హారియట్ [(వివరణ: ఇంకో యువతి. హేల్ చెల్లెలు కావచ్చు.)] తెలివిగా మౌనం వహించింది. ఎందుకంటే ఆమె బాయ్ (భర్త లేక వరుడు) ఆమెకు లభించాడుగా, (వివరణ: నాతో పని అయి పోయింది అని భావం). కానీ నా డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయ్ , దయయుంచి చెప్పండి.(వివరణ: హారియట్ కు భర్త లభించినందుకు నాకు రావలసిన ప్రతిఫలం రాలేదు అని భావం). ఆమెను, ఆమె భర్తను దాని గురించి గుర్తు చేయండి. ఆమె వూలీ అయితే, ఇంగ్లీషువాళ్ళు మమ్మల్ని అన్నట్లుగా నేను, గ్రీజీ (జిడ్డు) బెంగాలీని. దేవుడా నా డబ్బులు ఎక్కడున్నాయ్?

చివరికి నా అమెరికన్ మరియు ఆంగ్ల స్నేహితుల వల్ల నాకు గంగాతీరంలో ఒక మఠం లభించింది. అమ్మకు ఇంకా చురుకుగా చూడమని చెప్పండి. (వివరణ: ఇక్కడ అమ్మ అంటే మేరీ హేల్ గారి తల్లి). మీ యాంకీదేశాన్ని విగ్రహారాధక మతప్రచారకులతో ముంచెత్త బోతున్నాను. (వివరణ: నా డబ్బులు నాకివ్వకపోతే ఇంకా సన్యాసులను పంపుతానని భావం).

మిస్టర్ వూలీగారికి చెప్పండి, మీకు సిస్టర్ లభించింది, కానీ బ్రదర్ కి డబ్బులు చెల్లించలేదు.

Moreover, it was the fat black queerly dressed apparition smoking in the parlour that frightened many a temptation away, and that was one of the causes which secured Harriet to Mr. Woolley; therefore, I want to be paid for my great share in the work etc., etc. Plead strong, will you?

ఇవి చాలా కీలకమైన వాక్యాలు. వీటిని సమర్ధవంతంగా అనువదించే శక్తి నాకు లేదు. ప్రయిత్నిస్తాను. 'పైగా,లావు-నల్లని-విచిత్రంవేషధారి పొగత్రాగుతూ హాల్లో నిల్చుని ఆకర్షణలను భయపెట్టటం పారద్రోలటం , హారియట్ కు మిస్టర్ వూలీ భద్రంగా లభించటానికి కారణాల్లో ఒకటి. కాబట్టి జరిగిన పనిలో, నాగొప్పవాటా మొ|| మొ|| కి నాకుచెల్లింపు జరగవలసినదే. (మేరీ) నాతరఫున నీవు గట్టిగా వాదిస్తావా?


వైబీరావు గాడిద అదనం వ్యాఖ్య: ఇక్కడ వివేకానంద తనను తానే కించ పరచుకుంటున్నాడు. విచిత్ర వేషం అంటే కాషాయ బట్టలు, వీపుపై వేళ్ళాడే తలపాగా, నడుముకి కాషాయ బెల్ట్. నల్ల బోండాం తనే. చుట్ట పీకుడు తనే. డబ్బులెందుకు రావాలి? హారియట్ కు, మేరీకి వరుణ్ణి చూసినందుకు.

2. ఆకాలంలో అమెరికన్ ధనిక యువతులకు, మధ్యతరగతి యువతులకు, వరాన్వేషణ చాలా సమస్యగా ఉండేది. కొరికలకు తగ్గవాడు రావాలిగా. స్వామీజీ అమెరికన్ యువతుల, ఆడపిల్లల తల్లుల ఈ అవసరాన్ని చక్కగా అర్ధంచేసుకున్నాడు. వారికి క్రీస్తుతో పనికాలేదో ఏమో, హిందూ సన్యాసులకు ఏవో దివ్య శక్తులు ఉంటాయని విన్నారో ఏమో, స్వామీజీని ఆశ్రయించినట్లు కనిపిస్తుంది. అందుకే స్వామీజీ, హాస్యంగానే కావచ్చు, డబ్బులు ఏదో బాకీ ఉన్నట్లుగా డిమాండు చేస్తున్నారు. చుట్ట పీకె నల్లబోండాం విచిత్ర వేష స్వామీ ఎంత పని చేశావు?

చివరకి ఈ డబ్బులు స్వామీజీ కన్ను మూయక ముందు వచ్చినట్లు లేవు.

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.