Sunday, November 29, 2015

617 How only two web sites could secure an important news about Ms. Jashoda Ben? श्रीमति जशोदा बॆन जी की विषय में, देश में सिर्फ दो ही वॆब् सैट्स कैसा समाचार पा सके, और अन्य वॆब सैट्स नहीं पा सके? దేశంలో కేవలం రెండు వెబ్ సైట్లు మాత్రమే శ్రీమతి జశోబా బెన్ గారికి సంబంధించ కలిగిన సమాచారాన్ని సేకరించ గలిగాయి, మిగిలిన వాళ్ళు ఎందుకు విఫలమయ్యారు.

Mrs. Jashoda Ben

World Language, English National Language, Hindi Mother Tongue, Telugu
1. How only two websites could obtain an interview with Ms. Jashoda Ben and publish it? यह कैसा हुआ कि, सिर्फ दो वॆब सैट्स ही श्रीमति जशोदा बॆन की इंटर्व्यू पा सके, और अन्य मीडिया सब क्यो नहीं पा सके ? కేవలం రెండు వెబ్ సైట్లు మాత్రమే శ్రీమతి జశోదా బెన్ గారి ఇంటర్వ్యూ భాగ్యాన్ని పొంద గలిగాయి, మిగిలిన మీడియా వారు ఎందుకు పొంద లేక పోయారు?
2. KannadaPrabha a Kannada Publication of Indian Express Group. They published a Kannada language news report dated 25.11.2015. Its title: ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಕರೆದರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ಜತೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ: ಮೋದಿ ಪತ್ನಿ. Published: 25 Nov 2015 12:09 PM IST. Click to go to Kannadaprabha.com website. कन्नडप्रभा.काम, इंडियन् ऎक्सप्रॆस ग्रप के एक बडा कन्नड भाषा अखबार है। वे दिनांक २५.११.२०१५, सुश्री जशोदा बॆन, (हमारे प्रियत प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के धर्मपत्नी है) की समाचार प्रकाशन किया। पढने के लिये लिंक बाजू में दिया हुआ है। కన్నడ ప్రభ, ఎంతో పేరున్న ఇండియన్ ఎక్సప్రెస్ గ్రూపు కు చెందిన కన్నడభాషా పత్రిక. ఈ పత్రిక వారు ది. 25.11.15 తేదీనాడు శ్రీమతి జశోదా బెన్ గారు (మన ప్రియతమ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి ధర్మపత్ని) చెప్పినట్లుగా కొన్ని విషయాలను ప్రచురించారు. ఈ వార్తను చదవటానికి లింకు ఎడమ వైపు ఇవ్వబడింది.
3. Same news was published by only one website Click to read the news at SeaandSay.Com. on 26.11.15, 4 p.m. i.e. about one day after the publication of the news by Kannada Prabha. The headline of the news is “If he calls me once I am ready to go with him’ Jashodaben wife of PM Modi speaks her heart”. कन्नड प्रभा से दिया हुआ इस समाचार को सिर्फ एक ही वॆब सैट ही दिनांक २६.११.१५ , शाम चार बजे पब्लिष किया। उस वॆबसैट के लिंक बाये तरफ बाजू में है। इस रिपोर्ट के अनुसार, अगर श्री मोदी महाशय, अपने धर्म पत्नी को दिल्ली आने के लिये आह्वान दिये, तो वे जाने के लिये संसिध्ध है। కన్నడ ప్రభ వారు ప్రచురించిన ఈ ముఖ్య వాార్తను దేశంలో కేవలం ఒక వెబ్ సైట్ వారు మాత్రమే 26.11.15 సాయంకాలం నాలుగు గంటలకు ప్రచురించారు. ఈ సీ అండ్ సే అనే వెబ్ సైట్ వారి కార్యాలయం మంగుళూరు లో ఉన్నట్లు గా కనిపిస్తుంది. ఈ ఆంగ్ల వార్త ప్రకారం, శ్రీ మోడీ గారు పిలిస్తే, శ్రీవారి దగ్గరకు వెళ్ళటానికి శ్రీమతి జశోదా బెన్ గారు సిధ్ధంగా ఉన్నారు.
4. It is not clear how KannadaPrabha could secure this quite detailed and informative news and how most other Indian and Foreign Media both print and web, totally ignored it. यह पता नहीं है कि, कन्नडप्रभा.काम वॆब सैट् इस समाचार को कैसा सेकरण किया, और उसकी माऋ संस्था इंडियन ऎक्स प्रॆस इतनी मुख्य समाचार को क्यों पब्लिष नहीं किया। ఇంత ముఖ్యమైన వార్తను కన్నడ ప్రభవారు ఎలా సంపాదించారో తెలియదు. మరి వారియగ్రూపుకు మాత అయిన ఇండియన్ ఎక్స్ ప్రెస్ వారు దీనిని ఎందుకు పట్టించుకోలేదో తెలీదు.
5. It is not clear whether this news will go to the notice of our beloved PM sir. Our PM is on a foreign tour, a la his predecssor Shri Manmohan Singh. यह समाचार हमारे प्रियत प्रधान मंत्री सर के सम्मुख को जायेगा या नहीं जायेगा, यह पता नहीं। अभी हमारे प्रियतम प्रधान मंत्रीजी, अपने पूर्व प्रधानी श्री मन्मोहन सिंग् के तरह, विदेशी दौरे पर है। ఈ సమాచారం మన ప్రియతమ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి దృష్టికి వెళ్తుందో లేదో తెలియదు. ఇపుడు మన ప్రియతమ ప్రధాన మంత్రిగారు తన పూర్వీకుడు శ్రీ మన్మోహన్ సింగ్ గారి వలెనే విదేశీ పర్యటనలలో ఉండి వారిచ్చే ఆతిథ్యాలను జుర్రుకుంటున్నారు. పార్లమెంట్ చలికాలపు సమావేశాలకు శ్రీవారు కొన్నాళ్ళైనా హాజరు కారని మనం అనుకోవాలేమో. క్లైమేట్ ఛేంజి సభకి సుష్మా స్వరాజ్ గారినో, రాష్ట్రపతిగారినో, ఉపరాష్ట్రపతిగారినో పంపితే సరిపోయేదేమో కదా. అక్కడ దేశాల నేతలు చేసేవి ఊకదంపుడు అని ప్రపంచానికి తెలుసు కదా. మిగిలిన పత్రికలకు, వెబ్ సైట్లకు మన ప్రధాన మంత్రి గారన్నా, వారి ధర్మ పత్నిగారన్నా ఎందుకంత చులకన? కన్నడ ప్రభ వారు, సీ అండ్ సే మంగుళూరు వారు ప్రచురించిన వార్త తప్పయితే, మిగిలిన పత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్ళు, దేశంలోని టాప్ వెబ్ సైట్లు అది ధృవపడని వార్త అనో, తమ దృష్టికి రాలేదనో, తాము కూడ ఆ వార్తను పరిశీలిస్తున్నామనో ప్రచురించాలి కదా. మౌనంగా ఉంటే అర్ధం ఏమిటి??? ఈ తూష్ణీం భావము యొక్క తాత్పర్యమేమి తిరుమలేశా?Ms. Jashoda Ben feeding a cow.


No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.