Thursday, August 20, 2015

565 Does the Governor of Residual Andhra Pradesh talk to the Governor of Telangana? क्या शेषांध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल, तॆलगाण राज्यपाल से बात किया या नहींं ? శేషాంధ్ర ప్రదేశ్ గవర్నర్ గారు, తెలంగాణ గవర్నర్ తో మాట్లాడారా లేదా ?


When the United Andhra Pradesh State was divided, the Central Government appointed a common Governor for both the States of Residual Andhra Pradesh and Telangana. The objective behind having a common Governor appears to be that he will co-ordinate and solve the nascent problems arising from a forced Caesarian surgery performed both by the top surgeons of the BJP and the Congress Parties, with the co-operation of Regional Parties who enjoyed to remain as mute spectators to the butchery in Lok Sabha.

Unfortunately, the common Governor of Andhra Pradesh and Telangana States, Mr. Narasimhan, disappointed the people of the State of Andhra Pradesh, by remaining a silent spectator to the nefarious activities of the TRS Party leaders, Cabinet and the Telangana State Bureaucrats, under servitude to the KCR & Co. ie. the family of K. Chandrasekhara Rao, his son Shri K. Tarakarama Rao, his nephew Shri Harish Rao, (all the three Ministers in Telangana) and Ms. Kavitha, M.P., and daughter of Shri KCR.

अचानक, आंध्र प्रदेश के राज्य पाल श्री नरसिंहन महोदय, आंध्र प्रदेश के जनता को रक्षण करने में विफल हो गये और लोगों को निराश दिये। टीआरऎस् पार्टी के, तॆलंगाणा राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रिवर्ग, उनके दासीभूत अधिकारी सब के अनुचित कार्यों को आंध्र प्रदेश राज्य पाल मूक और हक्का-बक्का रह गये। इस कारण से तॆलंगाणा के मुख्यमंत्री, मंत्रिवर्ग, उनके दासीभूत अधिकारीयों को और ज्यादा हिम्मत मिल गया, गवर्नर को वे अपने आदमी समझने लगे, और शोचने लगे कि अपने कार्यो को उचित या अनुचित, राज्यपाल साहॆब को पता चलने के बाद भी वे खामोश रहेगा। इसमें गुंजाइश नहीं है कि, राज्यपाल दोनों राज्यों के मध्य तटस्थ ही रहना चाहिए। लेकिन, यह भी जरूरत है कि, जब एक राज्य दूसरे राज्य को तंग कर रहे है, तब वें उस उत्पीडन को कम करने के लिये, बाधित राज्य को उपशणन दिलाने के लिये, और न्याय स्थापन करने के लिये कोशिश करना चाहिए। बाधितों को ' चाहे तो आप अदालत के पास जाइये, ' ऐसे बात वे नहीं कहना चाहिए। अदालत को जाने के विषय बाधितों को मालूम है । लेकिन वह काम हर रोज वें नहीं कर सकते। रोज अदालत आना, न्याय स्थान भी उचित नहीं मानेगा। कोर्ट को जाना , अवश्य होगा जब जरूरत है तब, लेकिन वह लास्ट रिसार्ट, आखरी परिष्कार, पहली परिष्कार नहीं होगा।

Andhra Pradesh is experiencing extreme financial difficulties because all the VAT is remitted in Hyderabad, by Corporates who have their trading branches, dealers and distributors in both the States of Telangana and Andhra Pradesh. This problem is likely to continue for another 5/10 years, till the 23 District floating population of HYderabad City gets reduced to 13 District floating population, till the semi wholesale and retail dealers of RAP start going to their new market Distribution point City, may be Vijayawada, till all the Corporates open their State level Distribution Offices in Vijayawada, Kurnool/Tirupati or Visakhapatnam. Actually the A.P. Bifurcation Act 2014 should have provided for a share in VAT collected at Hyderabad, to Residual A.P. for at least five years. The blind top leaders of Congress and BJP who DROVE THE DIVISION PROCESS IN LOK SABHA did not bother about this requirement. A.P. Governor Mr. Narasimhan should have brought this to the notice of the Central Government and tried his best to get some funds support for AP State from the Centre. The Governor of A.P. does not appear to have DONE anything about this, though he may be drawing his salary and Raj Bhavan expenses from both the States.

PEOPLE of Residual Andhra Pradesh will not like to blame the Governor for omissions and commissions, provided he has done and is doing what MUST BE DONE. If he has done, what must have been done, we welcome our State's Governor to keep details of his efforts on Rajbhavan Website.

Telangana Government has unilaterally relieved many employees in APGENCO, refusing to pay their salaries, and pushing them into a triSanku-Heaven. Governor should have intervened, but he has not interevened, apparently.

There are numerous such instances, where Governor of Andhra Pradesh failed to discharge his duties, conscientiously. One such latest example is, the Chief Secretary of Telangana State insulted a D.I.G. working in an Institution common to both the States. The Telangana State unilaterally changed the name of the common Police Training Police Academy (APPA).

Potti Sriramulu Telugu University, Hyderabad, till alternative final division arrangements are made has a duty to support its branches in Residual Andhra Pradesh. But it is refusing. Governor again seems to prefer remain dumb or deaf.

If Governor has felt that he cannot do justice to both the States (after exhausting all his avenues to do justice), then his option would have been to resign AS GOVERNOR FOR ONE STATE, IE. THE BELEAGURED STATE OF ANDHRA PRADESH. By doing that he would have earned great respect from people, and also retained his self-respect in tact, though he might have been branded as inefficient and inflexible.

అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించాక, ఇంక గవర్నర్ గారు తాను ఏ రాష్ట్రానికైనా న్యాయం చేయలేను అనే అభిప్రాయానికి వచ్చి ఉంటే, వారు రాజీనామా చేసి ఉంటే, అత్మగౌరవము భద్రంగా ఉండేది. ప్రజలకు గవర్నర్ యందు గౌరవం రెట్టింపయ్యేది. అసమర్ధుడు లేక సర్దుబాటు తెలియని చాదస్తుడు అని తెలంగాణ నేతలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయనను వర్గీకరించినా, కనీసం ఆయన తన అంతరాత్మకైనా నేను చేసినది సరియైనదే అని సర్ది చెప్పుకోగలిగేవాడు.

How long this should go on! It will be better to become a divorcee or a widow, rather than depending on a husband who is not conscious of his role!

దురదృష్ట వశాత్తు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ గారి బుర్రలో ఏముందో ఏవరికీ అర్ధం కావటం లేదు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్యాయాలకు పాల్పడినప్పుడల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్య కార్యదర్శిగారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరపున విజ్ఢ్తుప్తులను సమర్పితస్తూనే ఉన్నారు. అవి శ్రీవారి కాళ్ళదగ్గం చెత్తుకుండీలోకి వెళ్తున్నాయో లేక ఢిల్లీ సంస్థానంలో హోం మినిస్ట్రిలో ఏ అండర్ కార్యదర్శి గారి కాళ్ళదగ్గరి చెత్తకుండీలోకి వెళ్తున్నాయో ఎవరికీ అర్ధం కాటం లేదు. (To continue. सशेष. ఇంకా కొనసాగించాలి.)

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.