Wednesday, August 26, 2015

571 On whose behalf of and against whom Dr. Deepak Pental and Ms. Vandana Siva are fighting? किस के तरफ और किसके खिलाफ डा. दीपक पॆंटाल, और वंदना शिवा लड रहे हैं? డా. దీపక్ పెంటాల్ మరియు వందన శివ గారలు ఎవరి తరఫున మరియు ఎవరికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారు?

Photos courtesy DeccanChronicle.com, Nottingham.edu.my. Photos modified by me.
Ms. Vandana Siva and Mr. Deepak Pental seem to be at conflicting ends. What for they are fighting? ON whose behalf they are fighting? Who is right? Who is wrong? How the Government is going to handle this? Whose side will the Govt. take? Or does the Govt. has its own prompters? The subject matter is genetic modification of mustard seeds. The subject of oilseeds is very crucial both from the point of view of burgeoning imports of oilseeds, skyrocketing of prices of edible oils, need for import substitution, impact of imported edible oils on the health of Indians, impact of genetically modified oil seeds on the health of INdians.

HAPPY NEWS संतोष वार्ता సంతోష వార్త

In the adjacent side bar you can see a search window for searching in Telugu Script Vyasa Mahabharata Epic of Sanskrit Language. This has been prepared with great pains, spending a number of days on the laptop. ఈ ప్రక్కన ఉన్న కిటికీలో మీరు సంస్కృత వ్యాస మూల గ్రంధం భారతం లక్ష శ్లోకాలలో అన్వేషణ (కావలసిన పదాలను వెతకటం) ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. దీనని ఎంతో శ్రమతో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. సద్వినియోగం చేసుకోవలసిందిగా ప్రార్ధన. ఇది ఇంటర్నెట్ లో లభించిన మూలగ్రంధం ఆధారంగా దీనిని తయారు చేయటానికి ఎన్నో రోజులు పట్టింది ఎందరో మహానుభావులు, వారికి వందననులు, అన్నట్లుగా మూల గ్రంధాన్ని నెట్ లో పెట్టిన వారికి నా ధన్యవాదాలు. దయయుంచి దీనిని కమర్షియల్ గా వాడవలదని ప్రార్ధన.


Here is an important contradicting article by Dr. Deepak Pental, Retd. Vice Chancellor of Delhi University, and an expert on Genetically Modified Seeds, in Deccan Chronicle dated 26th Aug. 2015. Click to go to http://www.deccanchronicle.com/150826/commentary-op-ed/article/gmo-your-mustard-good.


Mr. Deepak Pental in his above linked article observes:
Personalities that aspire to be cult figures often resort to hyperbole and lies and Vandana Shiva has done exactly this in her piece, GMO in my mustard, which appeared in this newspaper on August 12, 2015. Before misinformations are pointed out and deliberate distortions are nailed, it is important to look at the issue both from scientific and developmental perspective.


One plagiarism case is apparently pending against Shri Deepak Pental


The following link shows that a case of plagiarism filed against him by a Delhi University Professor, is pending against Shri Deepak Pental. Click to go to http://www.ndtv.com/delhi-news/court-grants-exemption-to-former-delhi-university-vice-chancellor-in-plagiarim-row-743309.
VOCABULARY QUIZ Identify the word with a different meaning: a) repellant b) offensive c) yummy d) yucky

Move yr. mouse here to see the answer.Identify the word with a different meaning: a) yummy b) sumptous c) scrumptious d) yucky

Move yr. mouse here to see the answer.HEALTH NOTES

Is Yogurt and curd same? कया योगर्ट और कर्ड एक है या अलग अलग? యోగర్ట్ మరియు కర్డ్ ఒకటేనా వేరు వేరా ?

All these days I am under the impression both yogurt and curd are synonymous and intersubstitutable. But the following link of TimesofIndia shows that yogurt and curd have different bacterial strains and different methods of preparation. For those who wish to read this Timesofindia article which is quite informative:-

अभी तक मै यह राय में हूँ कि, योगर्ट और कर्ड, दोनों एक ही है, एक शब्द के जगह में दूसरे शब्द को हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन, टैम्स् आफ इंडिया के निम्न लिंक यह दिखाती है कि, योगर्ट और कर्ड दोनों भिन्न भिन्न पध्धतियों से बनते हैं, और दोनों के बेक्टीरियल स्टरेयिन अलग रहते हैं। टैम्स आफ इंडिय आर्टिकिल पढने चाहे पाठकों के लिये यहाँ है लिंक:-

నేను ఇప్పటి దాకా ఏ అభిప్రాయం తో ఉన్నానంటే, యోగర్టు మరియు కర్డ్ రెండూ పెరుగు యొక్క రెండు పేర్లని, ఒక దాని స్థానంలో మరొక పదాన్ని వాడచ్చనీ. కానీ ఈ క్రింద ఇవ్వ బడిన టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లింకు లోని వ్యాసం, యోగర్టు మరియు కర్డ్ రెండు భిన్నమైన పధ్ధతులతో తయారవుతాయనీ, వాటిల్లో ఉండే బాక్టీరియా వేరు వేరనీ, సూచిస్తుంది. టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వ్యాసాన్ని చదవాలనుకునేవారికి ఇదిగో లింకు.
Click to go to http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/diet/How-is-yogurt-different-from-curd/articleshow/46702468.cms.

The article though mentioned that yogurt is more an industrial product, it has also given the recipe for making yogurt, which is not different from making home curd. However, since the article is asking us to first buy commercial yogurt, and reuse it in future also, we have to presume that the bacterial strains will be different.

यह टैम्स आफ इंडिया व्यास यह भी सूचित कर्ती है कि, योगर्ट औद्योगिक उत्पत्ति होती है, और कर्ड घरेलू उत्पत्ती होती है। लेकिन इस व्यास में दिया हुआ योगर्ट बनाने के रेसिपी में सूचित पध्धती हम घरों में दही बनाने के पध्धती से अधिकांश भिन्न नहीं है। लेकिन इस व्यास यह भी सूचन दिया है, पहली बार कमर्षियल योगर्ट खरीद कर, उस से गृह योगर्ट बनाना और उसको पुनः विनियोग करना उचित है। या ने, बैक्टीरिया फरक के बारे में हम और खोज करना चाहिए।

ఈ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వ్యాసం, మనకు సూచించే మరొక అంశం ఏమిటంటే, యోగర్ట్ ప్రాధమికంగా పారిశ్రామిక, వాణిజ్య ఉత్పత్తి కాగా, కర్డ్ గృహ ఉత్పత్తి. కానీ ఈవ్యాసంలో ఇవ్వబడిన ఇంట్లో యోగర్ట్ తయారు చేసుకోటానికి ఇవ్వబడిన పధ్ధతిలో యోగర్ట్ తయారీకీ, ఇంట్లో పెరుగు తయారీకి నాకేమీ తేడా కనిపించటం లేదు. అయితే మొదటిసారి యోగర్ట్ తయారు చేసుకునేటపుడు, బజారులో కొన్న వాణిజ్య యోగర్టును వాడి, తరువాత దానిని మరల మరల ఉపయోగించమని సలహా ఇవ్వటం జరిగింది. కనుక బాక్టీరియా భిన్నంగా ఉంటుంది అని మనం భావించ వచ్చు. అయితే, యోగర్ట్ మరియు ఇంటి పెరుగు రెండిటి మధ్య ఉండే బాక్టీరియా భేదాలను గురించి మనం అధ్యయనం చేయటం అవసరం.
(To continue. और लिखने का है। ఇంకా వ్రాయాల్సింది ఉంది.

1 comment:

  1. New Diet Taps into Pioneering Concept to Help Dieters LOSE 20 Pounds within Only 21 Days!

    ReplyDelete

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.