Sunday, May 24, 2015

510 We must be grateful to Mr. Nick Cohen! हम श्री निक कॊहॆन से कृतज्ञ रहना होगा మనం శ్రీ నిక్ కొహెన్ గారికి కృతజ్ఞులమైయుండాలి.Why? क्यों? ఎందుకు?

जवाब జవాబు Answer: For telling us things, which our Finance Minister, or our Prime Minister, or the Indian Government do not tell.
जिस समाचार, हमें हमारे आर्धिक मंत्रि, प्रधान मंत्रि, या भारत सर्कार नहीं देते, उस समाचार श्री निक कॊहॆन दे रहे है।
మనకి ఏ సమాచారాన్నైతే మన కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రిగారు, మన ప్రధాన మంత్రిగారు లేక భారత ప్రభుత్వం వారు ఇవ్వరో, ఆసమాచారాన్ని మనకి నిక్ కొహెన్ గారు అందిస్తున్నందుకు.

To know about Mr. Nick Cohen, to contact him, link. श्री निक कॊहॆन के वॆब सैट देखने के लिये और उन से संपर्क करने के लिये लिंक. శ్రీ నిక్ కొహెన్ గారి వెబ్ పేజీ, మరియు వారిని సంప్రదించటానికి లింకు. Click

సందర్భం ఏమిటి? What is the context? संदर्भ क्या है?

Answer जवाब జవాబు: It is already one year, the BJP Govt. has started ruling. They are publicising their achievements and victories. Of course, they will not mention anything about billions stashed by Indians abroad.

बिजेपी सरकार हमारे पती और पालक बनकर एक साल बीता है। वे, अपने साफल्यों को और विजयों को तुरही बजाकर, ढिंढोरा पिटाकर, महासागर घोषण के जैसे डबुल् फुल पेज अखबार पेयिड न्यूसों से फैला रहे है। परन्तु, वे विदेशों मे भारतीयों से छिपा हुआ बिलियन्स् आफ पौंड्स, डालर्स, यूरोस के बारे में कुछ नहीं कहते।

బీజేపీ దొరతనం వారు మనను పాలించటం మొదలుపెట్టి ఏడాది గడిచింది. వారు తమ సాఫల్యాలను, విజయాలను దండోరా కొట్టుకోటం జరుగుతున్నది. అది సహజమే. అది తప్పులేదనుకుందాము. కానీ వారు విదేశాలలో భారతీయులు దాచుకున్న లక్షల కోట్ల అక్రమార్జిత ధనం గురించి ఏమీ చెప్పరనుకోండి.

మనం శ్రీ నిక్ కొహెన్ గారిది భారతీయ బిలియనీర్లకు సంబంధించినది, ఏదైనా వ్యాసం ఒకటి చదువుదామా? Shall we read something from Mr. Nick Cohen's essay, dealing with wealth stashed by Indian Billionaires? क्या हम श्री निक कॊहॆन् से लिखा हुआ कुछ रचना को देखेंगे ?

Answer जवाब జవాబు: See this essay of his at Spectator.co.uk. स्पॆक्टेटर अखबार में छपा हूआ यह रचना को देखीये। స్పెక్టేటర్ ఇంగ్లండు నుండి ప్రచురితమయ్యే పత్రికలో వచ్చిన ఈ వ్యాసాన్ని చూడండి.Click

Question प्रश्न ప్రశ్న: How is it related to Indians? उस से भारतीयों को क्या तालूक है ? భారతీయులకు ఏమి సంబంధం ?

Answer जवाब జవాబు: It discusses about the Spear's List of 500. Its title is "The essential guide to the top private client advisers." . What do these 500 people/organisations advise to their private clients? All these 500 people/institutions are eager to serve the Super Rich of the World. For example, they will help their clients to buy homes in Central London. They can fight divorce cases of their Mega star clients. Help in what not? Buying cars, horses, yatches. Interior design of homes. Getting their services will itself show that you are an UHNWI i.e. Ultra High Net Worth Individual.

We shall take up a quote.
"...So great is the number of oligarchs wishing to come here that the Indian government tried to restrict the amount of money its rich could take out of the country. Camilla Dell, a property consultant, notes that 'prospective Indian clients wanting to buy something in London' put their deals on hold. But, she reassures us, wealthy Indians soon 'found ways' of getting round the restrictions. ..."

"...They had no need to fret. Buyers swamped central London estate agents with orders of £500 million on Friday morning. Agents predicted prices would soar by 10 per cent as the Tory victory let loose a 'surge in pent-up activity'..."
ybrao-a-donkey's humble perceptions वैबीराव गधे के विनम्र अनुशीलनाएँ और भावनाएँ వైబీరావు గాడిద వినమ్ర అభిప్రాయాలు

Who are these oligarchs in queue to buy homes in Central London? Did these people contribute substantially to the election expenses of Conservative Party or the Labor Party , or both?

The amount of £500 million swamping the London Estate Markets soon after Mr. Cameron's victory, might have gone up beyond a billion pounds.

How many of these Billion pounds might have come from Indians? What are the sources of their funds? How many of them have subscribed to the coffers of BJP? Can Mr. Arun Jaitley and Mr. Narendra Modi enlighten us?

(To continue सशेष ఇంకా ఉంది.).

1 comment:

  1. eToro is the ultimate forex broker for beginning and pro traders.

    ReplyDelete

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.