Saturday, April 11, 2015

473 Write something about cleaning of your ass, instead of finding fault with our beloved President, PM, Governor and CM.http://en.wikipedia.org/wiki/Bapatla_railway_station

४७३ हमारे प्रियतम राष्ट्रपती, प्रधान मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के गलतियों को गिनने के पहले आप, आप के नितंब को शुध्ध करने के बारे में कुछ लिखीये ।
౪౭౩ మన గౌరవనీయ రాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి, గవర్నర్, ముఖ్యమంత్రుల గుణదోషాలను ఎన్నబోయేముందు, మీరు మీ గుదమును ఎంతమేరకు కడుక్కుంటున్నారో కొంత అయినా వ్రాయండి.Reply, जवाब, జవాబు :    హోటల్లో,  మహాకవి శ్రీశ్రీ గారి శ్లేష "అట్లే కానిండు" గుర్తుకు తెచ్చుకొని  మీరు కోరిన అట్లే కాల్చెదను కాక.   English : Recollecting Great Telugu Poet Shri Shri's pun: 'aTlE kAninDu', I shall roast some pan cakes.  (Pun here is 1) aTlu = pan cakes. 2) aTlu = as you say, likewise.)  Telugu singular word for 'pan cake' is aTTu.  Telugu plural for pan cake is 'aTlu'.  I shall do here 'likewise, as you say' means, instead of criticising Prez, PM, Guv, CM, I shall take up something personal which deals with keeping one's own ass clean.


Hindi : तॆलुगु महाकवी श्रीश्री के एक श्लेषात्मक एक मजाकपूर्ण भाषण को स्मरण करते हुऎ, "अट्ले करेंगे" .  इस में श्लेषा क्या है  ? तॆलुगु में अटट्टु  = दोशा.  अट्लु  =  दोशाऎँ.   अट्ले  =  सिर्फ दोशाऎँ.  अट्ले दुसरा मतलब  = उसी तरह.   हिन्दी पाठकों के लिये यह परिहास भाषण:  श्रीश्री और उनके दोस्त एक होटल में गये ।  उनके दोस्त अट्लु को आर्डर दिये।  उनहोंने श्रीश्री को पूछे, आप के लिये क्या आर्डर देना  ?  श्रीश्री ने बोले, अट्ले कानिंडु, मतलब "१) वैसा ही होने दीजिये, २) अट्ले होने दीजिये या ने दोशाऎँ होने दीजिये।"   वैसी तरह हम भी, राष्ट्रपती प्रधान मंत्री जैसे बडे लोग के गुण दोष को गिनने के जगह मॆं कुछ अन्य बाते लिखेंगे।


पहले एक स्पष्टीकरण  ముందుగా ఒక స్పష్టీకరణ First, one clarification
If pilot of an aircraft, or Captain of a ship, or driver of a big bus, commits an error, there will be a great calamity and disaster.  Similarly if a Prez, PM, Guv, CM commits a grave error, entire Nation or an entire State collapses,  or suffers for some decades or centuries.  On the other hand a kaun-kiska-goTTam-gADu like me (sorry for using obscene words, but they are very appropriate, hence I am tempted to use.), commits a fault, at the most he (I) and his (my) family suffer(s).  Nothing else happens.  Hence an analyses of what the rulers do is important and not what a "SatakOTi XXX la lO oka bODi XXX" (one insignificant fellow among a billion guys, referring to one ordinary Indian among 130 crore Indian population) does is really worthwhile to write about.


ఒక విమానం యొక్క పైలట్, ఒక ఒడ యొక్క కెప్టెన్, ఒక పెద్ద బస్ యొక్క డ్రైవర్ తప్పు చేస్తే అది ఒక గొప్ప ప్రమాదానికీ, దుఃఖానికీ దారితీయవచ్చు.  అలాగే ఒక రాష్ట్రపతి, ప్రధాని, గవర్నర్, ముఖ్యమంత్రి తప్పు చేస్తే, అది  తీవ్ర తప్పిదం అయితే, దాని ఫలితాలను జాతి లేదా రాష్ట్రం మొత్తం అనుభవించాలి.

అలా కాక నాలాంటి ఒక కౌన్ కిస్కా గొట్టం గాడు (బూతు , అసభ్యం అని తెలిసినా సత్యం కాబట్టి వ్రాయక తప్పట్లేదు) తప్పు చేస్తే, ఎవరికీ నష్టం కలగదు.  మహా అయితే నాకూ, నాకుటుంబానికీ నష్టం జరుగుతుంది. 

కాబట్టే, వ్యక్తుల ప్రవర్తన కన్నా పాలకుల ప్రవర్తన  సందర్భాన్ని బట్టి, ప్రశంసనీయం లేక ఆక్షేపణీయం అవుతుంది.   పాలకులు ఏమి చేస్తున్నారు అనేదానిని పాలితులు అనుక్షణం గమనిస్తూ ఉండాలి.  మనం ఓటు వేశాం, మనపని అయిపోయింది, ఐదేళ్ళు నిద్రపోవచ్చు, వాళ్ళేం చేసినా మనం తప్పు పట్టుకోకూడదు అనుకుంటే, నష్టం ఆజాతికే, ఆ రాష్ట్రానికే.   శతకోటి XXX   ల్లో మనబోటి ఒక  బోడి XXX అంటే ౧౩౦ కోట్ల మంది భారతీయులలో ఒక గన్నాయి గాడు తప్పు చేస్తే  ఇబ్బందీ ఉండదు, దానిని గురించి వ్రాసుకోవాల్సిందీ ఉండదు.


Now, writing something about myself.  अभी थोडे स्वीय अनुभव ఇపుడు కొంత స్వంత అనుభవాలు.

TOP TEN BOOKS WHICH INFLUENCED MY CHILDHOOD (UPTO 8TH STANDARD OF EDUCATION).


This pertains to the period 1954-1962 March.


My condition used to be like Calvin inthe Calvin Hobbes comics, without the cat Hobbes.  From 1954 to 1959, I was dumped by my parents at my paternal  grandfather's place in a small village.   To describe my grandfather now, I have to coin a new phrase, which is to be the opposite of nouveau riche (a person who became rich recently), i.e nouveau poor or nouveaux pauvres.   A person who has become poor a short time earlier.  He used to have his own grievances, which he used to mumble to me, expecting some consolation from me.  My grand mother used to go to outstation relatives houses often, resulting in my becoming a burden to my grandfather.   


In 1959 I was shifted from my grandfather's village to Guntur, then to Bapatla.  This list of top ten books read by me, pertains to that period.
1. KottAndhra vAcakam.  (I Standard School Telugu Primer published around 1957 by Venkatrama & Co., Eluru.

In four years of primary education, I read only I standard.  2nd, 3rd, 4th standards were skipped.  No books.  


This used to be a black & white 1/8 demy-size book, centre-stapled, 64 page book, opening with the Telugu alphabet 'a' 'అఆ'  with picture of plough for araka అరక  =  plough, and Avu ఆవు =  cow.  Last pages contained some small moral stories.  One such story was about a boy who nursed a snake by feeding it with milk daily, in spite of dissuasion by elders.  One day, the snake bit him.  He died.  The moral intended to be conveyed was that we should not host persons with unpredictable venomous behaviors.  (This moral story came to me mind, when Shri L.K. Advani, Shri Vajpayee, and Murali Manohar Joshi were sidelined. I have on Twitter saw a re-tweet said to have been made by Mr. Advani).2. Sumati Satakam.

For four years in succession, these two were my only text books, covering I to IV standards in one lumpsum.

Apart from these, I received training in writing Telugu promisory notes (used for borrowing money all over Telugu land), and multiplication tables upto 20 x 20 =400 (twenty twenties are four hundred) called 'pedda ekkams'.

Learning in those days was mostly on Markapur-slates with wooden frames, using stone pencils.  Getting by-heart (committing to memory) was a must.  Here, we have to distinguish between 'baTTI' and 'dhAraNa'.  baTTIyam is rote learning without understanding meaning.  dhAraNa is storing in memory after understanding meaning.


Experiences some of these two books, multiplication tables, promisory notes, may be of some, at least garbage value, I shall narrate later on.


3. Shri Shankara Vijayam.

A biography of Adi Sankaracharya published by Sringeri Sankara Matham.  Sankara's experiences of going to Mandana Misra's House through the closed doors and walls, arguing with Mandana Misra, his wife Chandrasekhara Kriya Sakti, going to Kasi and entering into Kasi King's body to experience kAma SAStra, ultimately defeating Mandana Misra, his becoming Sankaracharya's disciple with the name SurESwara, were all etched in my mind. 


4. A small biographical book on Mahakavi bhAravi, which was our non-detailed text in 7th Standard.

About this I shall write later.


5. A small biographical book on Vir DurgA Das (A Rajput warrior of Moghul Aurangzeb period, who acted as guardian of Rajput king Jasvant Singh's son, and also who was said to have given shelter to Prince Akbar, s/o Aurangzeb).  This was our Non-detailed text in VIII standard.


6. Bhoomi, Telugu rendering of a novel by Rahul Sankritayan.  This book was given to me at Bapatla Municipal High School in 7th Standard, for writing an essay on coconut tree (kobbari ceTTu).  The school authorities, by giving this type of profound books might have thought, that students can be moulded into better citizens.  Unfortunately, I could not understand the intricacies of this book.  I was immature.  akka ASE kAni, bAva batakaDu kadA.  (English:  Sister wants her husband to live, but brother-in-law will not love.  Telugu proverb to indicate a hopeless situation.).  Like legendary Duryodhana of Mahabharata, I am destined to a different shore.   About this I shall write later.7. Vasavadatta, Telugu translation of a drama by Emperor Harsha.  This book was given as a prize by Bapatla Municipal High School in a school level contest of reproducing mathematical and scientific formulae, in 7th Standard.  I could not make any head and tail of this book, though I tried my best.  School authorities' good intentions became futile.
About this, and the other two books of Harsha i.e. Nagandandam and Ratnavali, I shall write when time permits.


8. Mahabharatam, a weekly serial in Sunday issue in SaraswatAnubandham of Andhra Prabha, or Andhra Patrika daily.  It was, I think by Kavya KanTha GaNapati Muni.  I read it regularly, but I could not make any head and tail of it.  May be my own ignorance. 


9. Tenali RamakrishNudi kathalu.  (Stories of Tenali Rama.  Tenali Ramakrishna was a 16th Century Telugu poet, well known more known for his cATuvulu (ex tempore rendering of poetry) and less known for his profound poetry UdbhaTArAdhya caritra).

10. A biography of Bammera pOtana, linking him with poet Srinatha as his brother-in-law.


Other than these, there was not much extra-curricular reading.

 One Shri Khader Vali was there, a school Base Ball Champion, a role model for the school students.

Good time was spent on climbing sapOTA trees behind the Bhavanarayana Swami Temple, Bapatla.  Playing "vanguDu dUkuLLu" in the temple premises, and some times cricket.


Almost every harikatha sung in the temple premises was heard.  There were two excellent Nadaswara Vidwans in the temple service (They might have expired now).  One violin vidvAn,  was a youth in those days.  I used to listen to their Nadasvaram playing and violin playing.  After growing up, many times I thought of going to Bapatla, catch hold of that violin maestro by his feet, and learn violin from him.  It did not materialise, because of life's priorities.


After I retired from Bank, I had some spare money, from PF etc.  I bought a second hand violin, and approached a local teacher.  I do not know why, but after learning flute in classical style, learning other instruments have stopped appealing to me.  It may be because flute remains closest to our lips.  Of course, violins also touch our chest, shoulders.  Liking something or not liking something, these are all individualistic idiosyncracies.


One song which always reverberated in my ears again and again "Om HarA SankarA!  vandanm digambarA, vandita purandhara etc."  It was also sung by a burra katha Great. Bapatla Railway Station was visited.  We used to, sometimes, beg for 'grease' from the engine drivers of coal rail engines of those days.  Purpose: Screws of our fountain pens used to leak frequently.  Applying grease was thought to be a solution for plugging the leakages.


My first lesson about observing human sexual behaviors was taught to me, by a senior student,  on the stairs leading to the shed containing the God's car (ratham).  The stairs in those days were located from within the temple premises, on the northern side of the dhwaja sthambham (flag post).


The most important historical development during that period was Chinese Invasion 36,000 sq.km. of Ladakh and NEFA (North East Frontier Agency or by Arunachal Pradesh) in 1962.  Our beloved CM Mr. Chandra Babu Naidu is now on a visit to China to beg them for investments.  Our next blog post will be about it.


(To continue. सशेष.  ఇంకా ఉంది.)

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.