Thursday, July 3, 2014

284 ISIS threat to destroy KABA is only an unverified tweeted threat


284 కాబాను ధ్వంసం చేస్తాము అనే ఐఎస్ఐఎస్ తీవ్రవాద సంస్థ బెదిరింపు ధృవీకరింపబడని ట్వీట్ ఖాతా. ఆఖాతా సస్పెండ్ చేయబడింది.
చర్చనీయాంశాలు: 285, కాబా, మక్కా, ఐఎస్ఐఎస్ తీవ్రవాదం, ట్విట్టర్


ఫొటో http://యుక్యు.ఎడ్యు.ఎస్ఎ వారి సౌహార్ద్రతతో.
ఇస్లాం లోని, ప్రతి ముస్లిం నెరవేర్చ వలసిన ముఖ్యకర్తవ్యాలలో , హాజ్ యాత్ర ఒకటి. మహమ్మద్ జన్మస్థలమైన మక్కా సందర్శనం, అక్కడ ఉన్న కాబా అనే పవిత్రస్థలానికి వెళ్ళి అక్కడి కాబాయొక్క గోడను స్పృశించటం హాజ్ యాత్రలోని ముఖ్యమైన అంశం. మక్కా సౌదీ అరేబియా దేశంలో ఉన్నది.

కొద్ది రోజుల క్రితం ఈ పవిత్ర స్థలాన్ని ధ్వంసం చేస్తామని ఐఎస్ ఐఎస్ | ఐఎస్ ఐఎల్ అనే ఒక జిహాదీ తీవ్రవాద సంస్థకు చెందిన ఒక వ్యక్తి ఒకరు ట్విట్టరులో హెచ్చరించారు. తరువాత, ఆ ట్విట్టర్ ఖాతా ధృవీకరించబడనందున, ఆఖాతాను ట్విట్టర్ సంస్థ సస్పెండ్ చేసింది. ఆట్వీట్ ఇలా సాగింది:

ISIS member Abu Turab Al Mugaddasi said: "If Allah wills, we will kill those who worship stones in Mecca and destroy the Kaaba. People go to Mecca to touch the stones, not for Allah."

తెలుగు సారం: ఐఎస్ఐఎస్ సభ్యుడు ఆబూ తురాబ్ అల్ ముగద్దసి అన్నారు: ''అల్లా నిర్దేశిస్తే, మక్కాలో రాళ్ళను పూజించే వాళ్ళను మేము చంపి కాబాను ధ్వంసం చేస్తాము. మక్కా వెళ్ళే ప్రజలు రాళ్ళను ముట్టుకోటానికి వెళ్తారు కానీ, అల్లా కొరకు కాదు.''


అదృష్టవశాత్తు, సమయస్ఫూర్తితో ఈ ట్వీట్ ను తొలగించింది.

సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వం కాబా పవిత్రస్థలానికి రక్షణ ఏర్పాట్లను పెంచాల్సి ఉంటుంది. పై ట్వీట్ ఎక్కడనుండి ట్విట్టర్ లోకి పెట్టబడిందో, అడ్రస్ దారును గాలించి పట్టుకొని ఏదైనా కుట్ర ఉంటే దానిని ఛేదించాల్సి ఉంటుంది.

ఈసందర్భంగా, నెట్ లో దొరికిన కొన్ని అనుబంధిత విషయాలను, ప్రస్తావించటం తప్పు కాదనుకుంటాను.

కాబా పై 1979 లో ఒకసారి Juhayman al-Otaybi నేతృత్వంలో, తీవ్రవాదుల దాడి జరిగింది. సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వం కమెండోల సహాయంతో దానిని భగ్నం చేసింది.

భారత దేశంలో కలియుగాంతానికి ''కల్కి'' అవతరించి చెడును నిర్మూలిస్తాడు అని నమ్మినట్లుగానే, ఇస్లాంలో కూడ ''మెహ్దీ'' అనే అవతారపురుషుడు వచ్చి చెడును నిర్మూలిస్తాడు అనే నమ్మకం ఉంది.

It is believed that the person who will destroy the Kaba will come from Ethiopia and be a Black man. But this will happen when there are no believers left.

తెలుగు సారం: కాబాను ధ్వంసం చేసే వ్యక్తి ఇథియోపియా నుండి వచ్చే నల్ల మనిషి అని నమ్మబడుతున్నది. కానీ ప్రపంచంలో ఇంక విశ్వాసులు అనే వాళ్ళు మిగలని సమయంలోనే ఇది జరుగుతుంది.

Mecca and Medina will be protected from the AC when that time comes around.

తెలుగు సారం: ప్రళయం వచ్చినా, మక్కా మదీనాలు రక్షించబడతాయి.

According to the Quran, the Ka'aba was built by the prophet Abraham and his son Ishmael as a house of monotheistic worhip. However, by the time of Muhammad, the Ka'aba had been taken over by pagan Arabs to house their numerous tribal gods. In 630 A.D., Muhammad and his followers took over leadership of Mecca after years of persecution. Muhammad destroyed the idols inside the Ka'aba and re-dedicated it as a house of monotheistic worship.

తెలుగు సారం: ఖురాన్ ప్రకారం, కాబా-- అబ్రహాం ప్రవక్త మరియు అతడి కొడుకైన ఇష్మాయిల్ చే, ఏకదేవతా పూజా గృహంగా నిర్మించబడింది. కానీ, ముహమ్మద్ నాటికి, కాబా పగాన్ అరబ్బుల చేతికి చిక్కింది; వారి అసంఖ్యాక గిరిజన దేవుళ్ళ గృహంగా మారింది. క్రీ.శ. 630లో ముహమ్మద్ మరియు అతని అనుచరులు ఎన్నో ఏళ్ళ వేధింపులకు గురి అయ్యాక, మక్కా నాయకత్వాన్ని చేపట్టారు. ముహమ్మద్ కాబాలోని విగ్రహాలను ధ్వంసంచేశాడు; కాబాని తిరిగి ఏకదేవతా ప్రార్ధనా మందిరంగా పునరంకితం చేశాడు.

The Five Pillars of Islam:

They make up Muslim life, prayer, concern for the needy, self purification and the pilgrimage. They are:

Shahadah: declaring there is no god except God, and Muhammad is God's Messenger

Salat: ritual prayer five times a day

Zakat: giving 2.5% of one’s savings to the poor and needy

Sawm: fasting and self-control during the blessed month of Ramadan

Hajj: pilgrimage to Mecca at least once in a lifetime if he/she is able to.

తెలుగు సారం: ముస్లిం జీవితాన్ని నిర్మించే, ఇస్లాం యొక్క ఐదు స్తంభాలు;

ప్రార్ధన, పేదలయందు అనురక్తి, ఆత్మశుధ్ధి, మరియు తీర్ధయాత్ర.

షహదా:దేవుడు (అల్లా) తప్ప వేరే ఇతర దేవుళ్ళు లేరు అని గుర్తించటం; ముహమ్మద్ దేవుడియొక్క సౌవార్తికుడు (సందేశాన్ని తీసుకువచ్చిన వాడు).

సలత్: విధిగా రోజుకి ఐదు సార్లు దేవుని ప్రార్ధించటం.

జకత్: తన పొదుపులో 2.5% ని పేదలకు దానం చేయటం.

సవంరమాదాన్ నెలలో ఉపవాసం మరియు ఆత్మ నిగ్రహము.

హాజ్:మక్కాకు తీర్ధయాత్ర.


మనం వివరించుకోలేని ఒక విచిత్రం: సిరియానుండి ఇరాక్ పై దాడి చేస్తున్న ఈ ఐఎస్ ఐఎల్ | ఐఎస్ఐఎస్ జీహాదీలు సున్నీ విశ్వాసులు అంటారు. సౌదీ అరేబియా దేశం, ఆదేశరాజు, అక్కడ అధిక సంఖ్యాకుల విశ్వాసం కూడ సున్నీయే. మరి తేడా ఎందుకు వచ్చిందో అర్ధం కానివిషయం. రాబోయే ఏడాదిలో, పాశ్చాత్య దేశాల ప్రోత్సాహం ఏదైనా ఉందా, వంటి విషయాలు, ఈ సమస్య మూలాలు, స్పష్టంకా వచ్చు.

నెట్ లో లభించే సమాచారం 100% నమ్మతగినవని ఎన్నటికీ చెప్పలేము. కనుక జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకోటం అవసరం.

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.