Friday, February 26, 2016

675 We should see how NDA is going to handle Mr. Vijay Mallya श्रीमान विजय माल्या को ऎन डि ऎ सर्कार कैसा हेंडिल करता, देखने के लिये हम और चालीस साल जीना శ్రీ విజయ మాల్యా గారిని రాబోయే ప్రభుత్వాలు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాయో చూడటానికి మనం ఇంకా ౪౦ ఏళ్ళు బతకాలి


Who is dES bhakta (patriot)? Who is dES bharta (Husband of the country, may not be rAshTrapati)? Who is dEs drOhi? (Traitor of the country who may be charged with sedition)? Ms. Smriti Irani spent a lot of time trying to make a mountain out of a mole-hill, in Lok Sabha showing her histrionics to the MPs of her own Party to their great delight, to the MPs of other Parties to their great irritation, to millions of INdians watching TV Screens who were AWESTRUCK . Our beloved Prime Minister has also sent a Twitter message "satyamEva jayatE" in appreciation of her efforts. Okay, the Delhi Police and the Patiala Courts may decide that Kanhaiah Kumar is a dEs drOhi, because he failed to alert himself that his Students' Union Meeting was being hyjacked by the Agents of the ISI and the Pak motivated-Terrorists. We shall also concede that Mr. Modi, Ms. Irani, Mr. Rajmohan Singh, Mr. Venkaiah Naidu, have all saved this wretched country, and the JNU. We shall also concede that Mr. Rahul Gandhi and Mr. Sitaram Yechury are all also traitors of this Nation.

SOMETHING PERSONAL OF YBRAO-A-DONKEY

My father is 90 years approx. He knows neither English nor Hindi, in which Ms. Irani spoke, on both the days. But he was greatly delighted to see and hear her speaking in Parliament, with all her postures. After listening to the speech, on the first day he asked me in a tone of great appreciation, about how I felt. Shortsightedly, I immediately reacted saying in may natural cynical manner that she was just showing her histrionic talent. My father was deeply disappointed. I realised my error. With very aged persons, we should not tell unpleasant things. There is a Sanskrit saying: "satyam brUyAt, priyam brUyat, na brUyAt satyam apriyam". I forgot this. The second day after Ms. Irani's speech, he had again asked me for my opinion, forgetting his disappointment of the previous day, when I didn't agree with him. On the second day, I agreed with him and made him feel happy. This is one way of correcting ourselves.

Now, here is a news which says that Mr. Vijay Mallya, the Alcohol Emperor of India, has not only sold out his "Spiritual Empire (Empire of Spirits?)"*** to some Foreign Giant by name DIAGEO for several billions of Rupees, and now settled for a princely SEPARATION FEE of Rs. 5.12 billion ! While he has already shifted to U.K. with his family sometime back, now he says:

***According to our Hon. Prime Minister, India exports Spirituality to the World. We can give a Top Exporter Award to Mr. Vijay Mallya.

"...HAVING RECENTLY TURNED 60, I HAVE DECIDED TO SPEND MORE TIME IN ENGLAND, CLOSER TO MY CHILDREN ..."


What the Public and Private Sector Banks of India will do with the NPAs (Non Performing Assets) of the Mallya's Companies, and the Companies for which Mr. Mallya personally stood as guarantor? In Telugu language there is a proverb: "తూర్పు తిరిగి దణ్ణం పెట్టాలి. English: Should turn to the East, and salute to the Sun God."

If Mr. Vijaya Mallya is to be classified, under which class, the NDA Government will classify him? dEs bhakta (patriot) and a savior of a Nation called India? dEs bharta (Husband and bearer of the Nation)? dEs drOhi? (anti-National)? dEsOddhAraka (Uplifter of the Nation)? India can introduce some new award categories, above Bharat Ratna. Actually, Awards given by Govt. of India, may not have any value to Mr. Mallya. The British Government, French Government will shower on him the Top-Awards of their countries.

Let us set aside, why Mr. Mallya could not pay his debts to Indian Public Sector Banks, may be a "Willful Defaulter" or a "Circumstantial Defaulter", may be a personal failure or may be a systemic failure (failure of the Indian Economic System or Indian Banking System or the Indian Judicial System or the Indian Administrative System, whatever Systemic Failure it may be. To that extent, it is an internal matter of India, which will be decided by the concerned Banks. RBI, SEBI, CBI if entrusted with, Enforcement Directorate, Top-to-bottom Courts over a period of 40 years till Mr. Mallya reaches his 100 years, where Great Great Great Great Lawyers like Nariman, Ram Jeth Malany, et al , et al will argue recovering their fee of some millions per hour, till the Magistrates and Judges feel sleepy in all the Sessions. Then there will be some Letters seeking Mr. Mallya's Extradition to India.

We shall, then, have some Sessions in Lok Sabha and Rajya Sabha, where Mr. Arun Jaitley, Mr. Manmohan Singh, Mr. Sitaram Yechury, Mr. Jyothiradithya Sindhia, Mr. Mallikarjun Khadge, probably Ms. Aruna Irani also, Ms. Sushma Swaraj also, show their histrionic talents and oratorial skills.

It has already been two years, since Mr. Narendra Modi promised to bring back to India all the wealth stashed abroad, and credit to the accounts of Indians @ Rs. 1.5 million each.

Now, Mr. Mallya has made it very clear, where his heart lies. It is in England, the Great Britain, the United Kingdom. He does not any longer want to live in this damned country called India.

Everybody knows that Europe, North America, Australia, Singapore, Hong Kong, Shanghai, outshine one another in inviting Economic Offenders to buy properties, invest in their countries. Great Global Statesmen (Salesmen) Mr. Barack Obama, David Cameroon, Mr. Francois Hollande may preach sermons. But when it comes to practice, they all have the same run-of-the-Mill behaviors. Their legal systems also shield the Economic Offenders who take azylum /asile /asilo under their shade.

We have to wait how Mr. Narendra Modi, Mr. Arun Jaitley, Ms. Sonia Gandhi, Mr. Sitaram Yechury and Mr. Suravaram Sudhakar Reddy are going to handle him, while they use their throats and fists to (s)mash one another. We have to see How Ms. Mayawati, Ms. Mamata Banerjee, Ms. Jayalalitaa are going to react. Above all of this, any of our politicians such as Mr. Rahul Gandhi, may also in future, get a shouk (fashionable need) to settle down in London a la the politicians of our neighborhood Indonesia, Philippines, Maldives (Male), Malaysia, Thailand.

How many of us are going to live another 40 years, with bated breaths retenant son souffle, disminiur respiracion !

Readers may recall the Statement of Sushma Swaraj claiming to help fugitive Lalit Modi on humanitarian grounds to travel from London to Portugal. Indian Parliament wasted several valuable days of its session in mutual Reprisals, and finally everybody cooled their heels, eating biriyani in Subsidised Parliament Canteen.

Can we say "The bird flew off searching for cashews elsewhere, leaving its mess in India. Indian Banks nay Depositors of Indian Banks and the Indian Public have to clean the mess now.

Why Mr. Vijay Mallya could not be arrested, on the lines of what was done to Sahara Emperor? What legal processes are stopping it?

TAIL PIECE धूमकेतु తోకచుక్క
As far as I can recollect, Mr. Vijay Mallya has promised to cover all the walls of the Sanctum Sanctorum of Lord Venkateswara Rao Temple, Tirumala with gold sheets. Will he, now do it, from England?

నాకు గుర్తు ఉన్నంత వరకు, శ్రీ విజయ్ మాల్యా గారు, శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి శ్రీ వేంకటేశ్వర మందిరం యొక్క గోడలను బంగారపు రేకులతో తాపడం చేయిస్తానని వాగ్దానం చేసినట్లు గుర్తు. ఇపుడు శ్రీ మాల్యా గారు ఆ మొక్కును లండన్ నుండి చెల్లించుకుంటారా ? ఇంకా ౪౦ ఏళ్ళు మనలో బ్రతికే వాళ్ళకు మాత్రమే అది తెలుస్తుంది.

Subject to substantial Revision, additions and deletions. To continue and revise this, with more proof.. सशेष. సశేషం.

1 comment:

  1. eToro is the best forex broker for beginning and professional traders.

    ReplyDelete

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.