Friday, May 2, 2014

222 Authority and Power are not bagasse.


222 Authority and Power are not bagasse. अधिकार और सत्ता खौई तरह नहीं होते. అధికారము మరియు దానిని అమలు చేసే శక్తి చెరకు పిప్పి వంటివి కావు. Here is a link to a youtubevideo, in which Late Shri N.T. Rama Rao, the 1983-1995 with gaps, Chief Minister of United Andhra Pradesh, and the silver screen incarnation of all the mythological Gods of India, and Telugu Land, spoke about, felicitated and blessed the couple of Shri Veeragandham Venkata Subba Rao, and Ms. Lakshmi Parvati. Ms. Lakshmi Parvati was a proficient Telugu Scholar. She approached Late Shri Nandamuri Taraka Rama Rao to write his biography. Before she could do it, she got divorced with her husband, and married Late Shri N.T. Rama Rao, the Chief Minister of Andhra Pradesh at that time. As the influence of Ms. Lakshmi Parvati was ever raising, Shri Nara Chandra Babu Naidu, the younger son-in-law of Shri N.T. Rama Rao, led a rebellion of M.L.As against him, unseated him from his Chief Ministerial Chair, and occupied the Chair himself. He (Shri Chandra Babu Naidu) ruled another nine years upto 2004. For those who wish to watch a video, in which Late Mr. N.T. Rama Rao, Chief Minister, blessed/felicitated the couple, here is a link: Click here to go to https://www.youtube.com/watch?v=iZY-EkGZU1w and watch the video.

चर्चनीयांश, Topics for discussion, చర్చనీయాంశాలు: అధికారం, सत्ता, లైంగిక సంబంధాలు, వ్యభిచారం


ఈనాటి పద్యం Today's verse आज की कविता
poet: BaddenAmAtya, 14th Century ADకాముకుడు తనిసి విడిచిన
కోమలి పరవిటుడు కవయ గోరుట యెల్లన్
ప్రేమమున చెఱకు పిప్పిని
చీమలు వెసమూగినట్లు సిధ్ధము సుమతీ.

Roman Script

kAmukuDu tanisi viDicina
kOmali paraviTuDu kavaya kOruTa yellan
prEmamuna ceraku pippini
cImalu vesa mUginaTlu siddhamu Sumati.

dEvanAgari Script

कामुकुडु तनसि विडिचिन्
कोमलि पर विटुडु कवय कोरुट येल्लन
प्रेममुन चेरकु पिप्पिनि
चीमलु वेस मूगिनट्लु सिध्धमु सुमती.

Gist in three languages


చెరకు పిప్పి అప్పటికే బాగా నమిలి నమిలి నుజ్జు నుజ్జు చేయబడి ఉంటుంది. రసం పీల్చి వేయబడి ఉంటుంది. దానిలో ఇంకా రసం ఉందనుకొని చీమలు ఆపిప్పి చుట్టూ చేరతాయి. కాముకుడు అప్పటికే తృప్తిగా అనుభవించిన కోమలిని పరవిటుడు చేరటం కూడ ఇటువంటిదే. బద్దెన గారి 14 వ శతాబ్ద కాలంలో ఉన్న వ్యభిచారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని వ్రాసినది, ఇది.

Bagasse represents left overs of sugar cane, after extraction of juice. Ants surround it to suck further juice from it. Poet Baddenamatya used this simile to compare the customer of a prostitute with an ant which approaches bagasse.

गन्ने को पेर् करने के बाद बचा ठोस पदार्थ खोई या बगास कहलायी जाती है| चींटियों रस चूसने के लिऎ खोई पर इकट्ठा होते हैं. वैसे ही जिस वेश्या को कामुक लोग काफी भोग कर छोड दिये, उसी को अन्य आतुर रसिक चारों ओर से इकट्टा होते है.
वैबीराव गधे का टिप्पणि ybrao a donkey's comment వైబీరావు గాడిద వ్యాఖ్య

Power also may compared to bagasse. అధికారాన్ని కూడ మనం చెరకు పిప్పితో పోల్చవచ్చేమో. शायद हम सत्ते को भी खोई से तुल सकते।

I am unable to say with certainity. నేను ఖచ్చితంగా చెప్పలేకపోతున్నాను. मैं यकीन के साथ कह नहीं सक रहा हूँ.

This is because, authority and power gives its holder an opportunity to serve poor people with sincerity. ఎందు కంటే, అధికారము, ఆ అధికారాన్ని అమలు చేసే శక్తి, వాటిని కలిగి ఉన్నవారికి పేద ప్రజలకు సేవ చేసే శక్తిని ఇస్తాయి. क्यों कि अधिकार और् सत्ता उनको पाने वालों को दरिद्र नारायण सेवा करने के लिऎ समर्ध बनाते हैं।

Added on 13th Feb. 2017


Prior to the advent of Ms. Lakshmi Parvati, the younger son-in-law of Shri N.T. Rama Rao was the de-facto Chief Minister of Andhra Pradesh, while Late NTR was de jurie Chief Minister. Later, Ms. Lakshmi Parvati became the extra-Constitutional Power/Authority for the United Andhra Pradesh. This, Mr. Nara Chandra Babu Naidu could not relish, and hence he revolted against NTR & Lakshmi Parvati, carrying along with him all the Telugu Desham M.L.As. The MLAs were kept a week in ViceRoy Hotel, Hyderabad, under confinement. Mr. Rama Rao went to see his- deserting MLAs, but the Police did not allow him to-inside the Hotel. Inter Alia (Among other things), the mutiny under the leadership of Mr. Chandra Babu Naidu, too has contributed to the sickness and ultimately to the death of Shri N.T. Rama Rao, of course, out-of-power.
Compare this to the Episode of demise of Jayalalithaa in Dec. 2016, the Chief Minister of Tamil Nadu, anointment of Mr. Panneer Selvam as Chief Minister of Tamil Nadu, Greed for Power shown by Ms. Sasikala, the Companion of Ms. Jayalalithaa, now the dramma which is going on in Feb. 2017, in Chennai under the guidance of the Governor of Tamil Nadu, Shri Vidya Sagar Rao, the present Governor.

To continue, adding, deleting, editing. This is an endless subject. सशेष. ఇంకా ఉంది.

No comments:

Post a Comment

ఘోరమైన విమర్శలకు కూడ స్వాగతం, జవాబులు ఇవ్వబడతాయి. Harsh Criticism is also welcome.